คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับบัญชี Google และข้อกำหนดอายุผู้ใช้งาน

เหตุใดบัญชีของฉันจึงถูกปิดใช้งาน

คุณระบุวันเกิดซึ่งบ่งชี้ว่าคุณอายุไม่ถึงเกณฑ์ที่จะมีบัญชี Google

เหตุใดคุณจึงต้องลบบัญชีหลังจาก 30 วัน

คุณระบุวันเกิดซึ่งบ่งชี้ว่าคุณอายุไม่ถึงเกณฑ์ที่จะมีบัญชี Google หากคุณป้อนวันเกิดไม่ถูกต้อง เราจะมีระยะเวลาผ่อนผันให้ซึ่งคุณอาจใช้วิธีการใดวิธีการหนึ่งด้านล่างนี้ภายในช่วงระยะเวลาดังกล่าวเพื่อยืนยันวันเกิดที่ถูกต้องของคุณก่อนที่บัญชีจะถูกลบไป คุณจะเข้าถึงบัญชีไม่ได้ในช่วงระยะเวลาผ่อนผัน ซึ่งเป็นไปตามการบังคับใช้นโยบายของเรา

ฉันจะทำอะไรได้บ้างเพื่อเปิดใช้งานบัญชี Google ของฉันอีกครั้ง

คุณสามารถเปิดใช้งานบัญชีของคุณได้อีกครั้งโดยทำตามคำแนะนำของเราเพื่อยืนยันว่าคุณมีอายุถึงเกณฑ์ที่จะมีบัญชี Google คุณจะเห็นคำแนะนำเมื่อพยายามกลับมาลงชื่อเข้าใช้บัญชีผ่านทางหน้าลงชื่อเข้าใช้หน้าใดก็ได้ของ Google หากคุณใช้บัญชีผ่านที่ทำงาน โรงเรียน หรือกลุ่มอื่นๆ คุณควรไปที่ myaccount.google.com เพื่อเปิดใช้บัญชีอีกครั้ง ปัจจุบันเรามีทางเลือกให้คุณยืนยันอายุได้ 2 ทาง ดังนี้

  1. อัปโหลดสำเนาอิเล็กทรอนิกส์ของบัตรประจำตัวปัจจุบันที่ออกโดยภาครัฐซึ่งระบุวันเกิดของคุณ หรือ
  2. ทำธุรกรรมด้วยจำนวนเงินเล็กน้อย (0.30 ดอลลาร์สหรัฐ) โดยใช้บัตรเครดิตที่ใช้การได้

หมายเหตุ: อาจมีการเรียกเก็บเงินจากคุณเพิ่มอีก 1.00 ดอลลาร์สหรัฐสำหรับธุรกรรมจำนวน 0.30 ดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งเป็นเพียงยอดเรียกเก็บเงินเพื่อขออนุมัติในชั้นต้นและจะถูกลบออกจากบัญชีของคุณภายในเวลาไม่กี่วัน หากไม่สามารถดำเนินธุรกรรมจนเสร็จสิ้น ให้ตรวจสอบดูว่าคุณใช้บัตรที่ไม่ถูกต้องหรือให้ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องหรือไม่ ธุรกรรมจำนวน 0.30 ดอลลาร์สหรัฐของคุณจะนำไปบริจาคให้องค์กรคุ้มครองสิทธิเด็ก

หากคุณอายุต่ำกว่า 18 ปี ผู้ปกครองหรือผู้ดูแลของคุณจะต้องให้ข้อมูลยืนยันดังกล่าวแทนตัวคุณ

เหตุใด Google จึงขอให้ฉันทำรายการบัตรเครดิตหรือส่งสำเนาบัตรประจำตัวที่ออกโดยภาครัฐ จะมีการนำข้อมูลนี้ไปใช้อย่างไร

เราขอให้คุณทำธุรกรรมด้วยเงินจำนวนเล็กน้อยโดยใช้บัตรเครดิตที่ใช้การได้หรือส่งสำเนาบัตรประจำตัวที่ออกโดยภาครัฐเพื่อยืนยันวันเกิดของคุณ เราจะใช้ข้อมูลนี้เพื่อยืนยันวันเกิดและเพื่อกู้คืนบัญชีของคุณเท่านั้น หากคุณเลือกส่งสำเนาบัตรประจำตัวที่ออกโดยภาครัฐ เราจะทำลายสำเนาบัตรดังกล่าวหลังจากที่ยืนยันวันเกิดของคุณแล้ว

หากคุณเลือกทำธุรกรรมด้วยบัตรเครดิต เราจะเรียกเก็บเงินจำนวนเล็กน้อย (0.30 ดอลลาร์สหรัฐ) เพื่อยืนยันว่าบัตรเครดิตดังกล่าวมีการใช้งานอยู่และสามารถเรียกเก็บเงินผ่านบัตรได้ เราจะเก็บรักษาข้อมูลนี้เท่าที่จำเป็นเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดตามกฎหมายด้านธุรกรรมทางบัตรเครดิต และจะลบข้อมูลดังกล่าวหลังจากนั้น

ฉันจะตรวจสอบสถานะคำขอของฉันได้อย่างไร

คุณลองลงชื่อเข้าใช้บัญชีได้ที่ myaccount.google.com หากบัญชียังไม่ได้ปลดล็อก ระบบจะนำคุณไปยังหน้าเพื่อแก้ไขวันเกิด ซึ่งจะระบุสถานะปัจจุบันของคำขอก่อนหน้านี้ของคุณด้วย ถ้ามี

หมายเหตุ: หากคุณเลือกยืนยันอายุผ่านบัตรเครดิต คุณสามารถไปที่ myaccount.google.com หลังจากที่แก้ไขข้อมูลแล้ว 15 นาทีเพื่อดูว่าการแก้ไขดังกล่าวได้รับการดำเนินการแล้วหรือยัง

Google จะใช้เวลานานเท่าใดกว่าจะเปิดใช้งานบัญชีของฉันอีกครั้ง

หากคุณใช้บัตรเครดิตเพื่อแก้ไขวันเกิด บัญชีของคุณอาจปลดล็อกได้ภายในเวลาไม่กี่นาที คำขอส่วนใหญ่จะได้รับการตรวจสอบภายใน 1 วันทำการ

hc_author_accounts

นิคเป็นผู้เชี่ยวชาญของ Accounts และเป็นผู้เขียนหน้าความช่วยเหลือนี้ โปรดแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวิธีปรับปรุงหน้านี้ให้เขาที่ด้านล่าง

บทความนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร