Časté otázky o účtoch Google a požadovanom veku

Prečo bol môj účet deaktivovaný?

Zrejme ste nedosiahli požadovaný vek na správu svojho vlastného účtu Google.

Čo sa stane po deaktivovaní môjho účtu?

Ak ste nedosiahli požadovaný vek na správu svojho vlastného účtu Google, váš účet bude po 30 dňoch odstránený. Ak máte požadovaný vek na správu svojho vlastného účtu Google, môžete využiť našu ochrannú lehotu a niektorým spôsobom opísaným nižšie počas nej potvrdiť svoj správny dátum narodenia. Inak bude váš účet odstránený. Počas ochrannej lehoty sú účty neprístupné. Tento krok je potrebný na presadzovanie našich pravidiel.

Čo môžem urobiť pre opätovnú aktiváciu svojho účtu Google?

Svoj účet môžete znova aktivovať, keď sa budete riadiť našimi pokynmi na potvrdenie, že máte dostatočný vek na správu vlastného účtu Google. Tieto pokyny sa zobrazia, keď sa pokúsite opäť prihlásiť do účtu prostredníctvom ľubovoľnej prihlasovacej stránky Googlu. Ak používate účet zriadený zamestnávateľom, školou alebo inou skupinou, otvorte svoj účet Google a znova ho aktivujte. Svoj vek môžete v súčasnosti potvrdiť dvoma spôsobmi:

  1. Nahraním elektronickej kópie svojho aktuálneho oficiálneho dokladu totožnosti, na ktorom je váš dátum narodenia.
  2. Môžete mať tiež k dispozícii možnosť zadať dočasnú autorizáciu na kreditnú kartu, aby sa tak overila jej platnosť.
    • Vo väčšine prípadov sa táto dočasná autorizácia odstráni z vášho účtu do 48 hodín. Ak máš menej ako 18 rokov, túto autorizáciu bude musieť v tvojom mene zadať rodič alebo zákonný zástupca.

Poznámka: Ak vaša autorizácia neprejde, skontrolujte, či nepoužívate neplatnú kartu alebo ste neuviedli nesprávne údaje.

Stiahnutie údajov z deaktivovaného účtu

Ak čakáte na opätovnú aktiváciu účtu alebo ho nemôžete znova aktivovať, možno si budete môcť stiahnuť a uložiť údaje účtu z niektorých služieb Googlu.

Pokúste sa údaje stiahnuť tak, že sa, prihlásite do svojho účtu bežným spôsobom. Potom možno budete mať možnosť svoje údaje stiahnuť.

Prečo odo mňa Google vyžaduje číslo kreditnej karty alebo kópiu oficiálneho dokladu totožnosti? Akým spôsobom budú tieto informácie použité?

Autorizáciu pomocou platnej kreditnej karty alebo kópiu oficiálneho dokladu totožnosti požadujeme na overenie vášho veku. Pomocou týchto údajov potvrdíme iba váš dátum narodenia a obnovíme váš účet. Ak sa rozhodnete poskytnúť kópiu oficiálneho dokladu totožnosti, po overení dátumu narodenia ju zničíme.

Ak vyberiete možnosť autorizácie prostredníctvom kreditnej karty, potvrdíme, že kreditná karta je platná. Tieto údaje zaznamenáme v súlade s regulačnými normami, ktoré ich vyžadujú na uskutočnenie transakcie platobnou kartou. Po transakcii sa tieto údaje odstránia.

Ako môžem skontrolovať stav svojej žiadosti?

Môžete otvoriť svoj účet Google a skúsiť sa prihlásiť. Ak váš účet ešte nie je odblokovaný, zobrazí sa stránka s postupom na overenie veku. Na tejto stránke sa zobrazí aj stav predchádzajúcich žiadostí.

Poznámka: Ak sa rozhodnete svoj vek potvrdiť prostredníctvom kreditnej karty, počkajte po pokuse o opravu 15 minút, potom prejdite do svojho účtu Google a skontrolujte, či boli odoslané informácie spracované.

Ako dlho bude trvať, kým Google znova aktivuje môj účet?

Ak svoj vek overíte pomocou kreditnej karty, váš účet môže byť odblokovaný do niekoľkých minút. Väčšinu žiadostí posúdime do jedného pracovného dňa.