Mga Madalas Itanong tungkol sa Google Account at Mga Kinakailangan sa Edad

Bakit na-disable ang aking account?

Naglagay ka ng kaarawan na nagsasaad na wala ka pang sapat na gulang upang magkaroon ng Google Account.

Bakit ninyo kailangang i-delete ang aking account pagkatapos ng 30 araw?

Naglagay ka ng kaarawan na nagsasaad na wala ka pa sa sapat na gulang upang magkaroon ng Google Account. Kung sakaling mali ang pagkakalagay mo sa petsa ng iyong kapanganakan, mayroon kaming palugit kung kailan maaari mong gamitin ang isa sa mga paraang nakalarawan sa ibaba upang kumpirmahin ang iyong tamang kaarawan bago ma-delete ang account. Hindi naa-access ang mga account sa panahon ng palugit na ito. Kinakailangan ito upang ipatupad ang aming mga patakaran.

Ano ang maaari kong gawin upang muling i-enable ang aking Google Account?

Maaari mong i-enable muli ang iyong account sa pamamagitan ng pagsunod sa aming mga tagubilin upang kumpirmahin na mayroon kang sapat na gulang upang magkaroon ng Google Account. Makikita mo ang mga tagubiling ito kapag sinubukan mong muling mag-sign in sa iyong account sa pamamagitan ng anumang page sa pag-sign in ng Google. Kung gumagamit ka ng isang account sa pamamagitan ng iyong trabaho, paaralan, o iba pang pangkat, dapat kang pumunta sa myaccount.google.com upang muling ma-enable ang iyong account. Kasalukuyan kaming nag-aalok ng dalawang paraan upang makumpirma ang iyong edad:

  1. Pag-a-upload ng electronic na kopya ng iyong kasalukuyang ID na ibinigay ng pamahalaan na nagpapakita ng petsa ng iyong kapanganakan, o
  2. Pagsasagawa ng maliit ng transaksyon ($0.30 USD) sa isang may bisang credit card.

Tandaan: Maaari kang singilin ng karagdagang $1.00 USD para sa iyong transaksyon na $0.30 USD. Isa lang itong singil sa paunang pahintulot na aalisin sa iyong account pagkatapos ng ilang araw. Kung hindi naproseso ang iyong transaksyon, tingnan kung gumagamit ka ng invalid na card o nagbigay ka ng maling impormasyon. Ido-donate sa isang samahan para sa pagprotekta ng bata ang iyong transaksyon na $0.30 USD.

Kung wala ka pang 18 taon, kailangang ibigay ng iyong magulang o tagapangalaga ang pagkumpirma sa ngalan mo.

Bakit ako hinihingan ng Google ng credit card o ng kopya ng aking ID na ibinigay ng pamahalaan? Paano gagamitin ang impormasyong ito?

Humihiling kami na magpatakbo ng maliit na transaksyon sa isang wastong credit card o ng kopya ng ID na ibinigay ng pamahalaan upang mapatunayan ang petsa ng iyong kapanganakan. Gagamitin lang namin ang impormasyong ito upang makumpirma ang petsa ng iyong kapanganakan at upang i-restore ang iyong account. Kung pipiliin mo ang opsyon na magbigay ng kopya ng iyong government ID, sisirain namin ang kopya ng government ID mo pagkatapos naming mapatunayan ang petsa ng iyong kapanganakan.

Kung pipiliin mo ang opsyon na transaksyon ng credit card, sisingilin ka namin ng maliit na halaga ($0.30 USD) upang makumpirma na aktibo ang credit card at maaaring tumanggap ng pagsingil. Papanatilihin namin ang data na ito tulad nang kinakailangan upang matugunan ang mga kinakailangan sa pagkontrol para sa isang transaksyon ng credit card, pagkatapos ay ide-delete ito.

Paano ko masusuri ang status ng aking kahilingan?

Maaari kang pumunta sa myaccount.google.com​ at subukang mag-sign in sa iyong account. Kung hindi na-unlock ang iyong account, ibabalik ka sa page ng proseso ng pagwawasto ng petsa ng kapanganakan, na magbibigay din sa iyo ng kasalukuyang status ng mga nakaraang kahilingan, kung available.

Tandaan: Kung pipiliin mong kumpirmahin ang iyong edad sa pamamagitan ng credit card, maaari ka nang pumunta sa myaccount.google.com pagkalipas lang ng 15 minuto pagkatapos mong subukang magwasto upang malaman kung naproseso na ang iyong isinumite.

Gaano katagal bago muling i-enable ng Google ang aking account?

Kung gagamit ka ng credit card upang iwasto ang petsa ng iyong kapanganakan, maaaring ma-unlock ang iyong account sa loob ng ilang minuto. Sinusuri ang karamihan sa mga kahilingan sa loob ng isang araw ng negosyo.