Ενημερώστε τον λογαριασμό σας, για να πληροίτε τα όρια ηλικίας

Για να διαχειριστείτε τον δικό σας Λογαριασμό Google, πρέπει να πληροίτε το ελάχιστο όριο ηλικίας της χώρας με την οποία σχετίζεται ο λογαριασμός σας.

Αν διαπιστώσουμε ότι δεν είστε αρκετά μεγάλος/-η για να διαχειριστείτε τον λογαριασμό σας:

  • Θα έχετε στη διάθεσή σας 14 ημέρες για να ρυθμίσετε την επίβλεψη για τον λογαριασμό σας ή για να επαληθεύσετε ότι είστε αρκετά μεγάλος για να τον διαχειριστείτε. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου χάριτος, μπορείτε να συνδεθείτε και να χρησιμοποιήσετε τον λογαριασμό σας κανονικά.
    • Εάν ο λογαριασμός σας είναι λογαριασμός εργασίας, σχολείου ή άλλου οργανισμού, ενδέχεται να μην πληροί τις προϋποθέσεις για γονική επίβλεψη. Σε αυτήν την περίπτωση, ο λογαριασμός σας θα απενεργοποιηθεί αμέσως. Εάν έχετε ερωτήσεις, θα πρέπει να επικοινωνήσετε με τον διαχειριστή σας.
  • Εάν εντός 14 ημερών επιλέξετε να μην ρυθμίσετε την επίβλεψη ή να επαληθεύσετε ότι είστε αρκετά μεγάλος/-η ώστε να διαχειριστείτε τον λογαριασμό σας, ο λογαριασμός θα απενεργοποιηθεί και τα στοιχεία του θα διαγραφούν μετά από 30 ημέρες.
Σημαντικό: Εάν ο λογαριασμός σας απενεργοποιηθεί, το περιεχόμενο που έχετε δημοσιεύσει δεν θα εμφανίζεται. Για παράδειγμα, τα βίντεο YouTube που έχετε δημιουργήσει δεν θα είναι ορατά όσο ο λογαριασμός σας είναι απενεργοποιημένος. Εάν ενεργοποιήσετε εκ νέου τον λογαριασμό σας, ενδέχεται να χρειαστούν αρκετές ημέρες για να εμφανιστεί ξανά το περιεχόμενό σας.

Ρυθμίστε την επίβλεψη για τον λογαριασμό σας

Εάν δεν είστε αρκετά μεγάλος/-η για να διαχειρίζεστε τον λογαριασμό σας, μπορείτε να ζητήσετε από έναν γονέα να χρησιμοποιήσει τον Λογαριασμό του Google για να ρυθμίσει την επίβλεψη, ώστε να συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε τον λογαριασμό σας. Αφού έχετε εισαγάγει την ημερομηνία γέννησής σας, έχετε 14 ημέρες για να ενεργοποιήσετε την επίβλεψη, προτού απενεργοποιηθεί ο λογαριασμός σας. Αφού απενεργοποιηθεί ο λογαριασμός σας, έχετε 30 ημέρες για να ενεργοποιήσετε την επίβλεψη, προτού διαγραφεί.  

Συμβουλή: Η επίβλεψη δεν μπορεί να ρυθμιστεί για έναν Λογαριασμό επωνυμίας. Θα πρέπει να διαγράψετε ή να αλλάξετε τα άτομα που διαχειρίζονται τον Λογαριασμό επωνυμίας σας, προτού ρυθμίσετε την επίβλεψη.

Βεβαιωθείτε ότι είστε αρκετά μεγάλος/-η ώστε να διαχειριστείτε τον λογαριασμό σας

Εάν πληροίτε τις απαιτήσεις κατώτατου ορίου ηλικίας, μπορείτε να επαληθεύσετε την ηλικία σας με ένα δημόσιο έγγραφο ταυτοποίησης που αποδεικνύει ότι πληροίτε τις απαιτήσεις. Επίσης, μπορεί να έχετε την επιλογή να επαληθεύσετε την ηλικία σας με πιστωτική κάρτα.

Εάν χρησιμοποιήσετε πιστωτική κάρτα, θα γίνει πλήρης επιστροφή χρημάτων για τυχόν προσωρινή εξουσιοδότηση. Εάν χρησιμοποιήσετε ταυτότητα, η Google θα διαγράψει αυτήν την εικόνα μετά την επαλήθευση της ηλικίας σας.

Σημαντικό: Αφού συνδεθείτε στον Λογαριασμό σας Google, θα λάβετε οδηγίες σχετικά με τον τρόπο απευθείας μεταφόρτωσης μιας έγκυρης ταυτότητας ή την εισαγωγή στοιχείων πιστωτικής κάρτας. Η Google δεν θα σας ζητήσει ποτέ την παροχή τέτοιου είδους πληροφοριών σε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Χρησιμοποιήστε ένα κρατικό έγγραφο ταυτοποίησης

Θα χρειαστεί να ανεβάσετε ένα ηλεκτρονικό αντίγραφο ενός έγκυρου κρατικού εγγράφου ταυτοποίησης που δείχνει την ημερομηνία γέννησής σας. Τα περισσότερα αιτήματα ελέγχονται εντός 24 ωρών. Εάν παράσχετε ένα αντίγραφο κρατικού εγγράφου ταυτοποίησής σας, θα το διαγράψουμε μόλις επαληθευτεί η ημερομηνία γέννησής σας.

Χρησιμοποιήστε μια πιστωτική κάρτα

Σημαντικό: Αυτή η επιλογή δεν είναι διαθέσιμη σε ορισμένες χώρες.

Αφού επιβεβαιώσουμε ότι η πιστωτική σας κάρτα είναι έγκυρη, θα διατηρήσουμε αυτά τα δεδομένα για όσο διάστημα είναι απαραίτητο, με σκοπό να πληρούνται οι ρυθμιστικές απαιτήσεις για μια συναλλαγή μέσω πιστωτικής κάρτας.

Εάν χρησιμοποιήσετε πιστωτική κάρτα για να επαληθεύσετε την ημερομηνία γέννησής σας, μπορεί να δείτε μια εξουσιοδότηση για ένα μικρό ποσό στον λογαριασμό σας. Αυτό ελέγχει αν η κάρτα και ο λογαριασμός σας είναι έγκυρα. Η κάρτα σας δεν θα χρεωθεί και η εξουσιοδότηση θα καταργηθεί σύντομα.

Συμβουλή: Εάν η εξουσιοδότησή σας δεν ολοκληρωθεί, ελέγξτε μήπως χρησιμοποιήσατε μια μη έγκυρη κάρτα ή αν τα στοιχεία που καταχωρίσατε είναι λανθασμένα.

Ελέγξτε την κατάσταση του αιτήματός σας

  • Εντός των πρώτων 14 ημερών, μπορείτε να ελέγξετε την κατάσταση του αιτήματός σας. Εάν έχετε περισσότερους από έναν λογαριασμούς, βεβαιωθείτε ότι είστε συνδεδεμένοι στον σωστό λογαριασμό.
  • Εάν ο λογαριασμός σας είναι απενεργοποιημένος, συνδεθείτε κανονικά για να δείτε την κατάσταση του αιτήματός σας.

Κατεβάστε δεδομένα από τον λογαριασμό σας

Εάν περιμένετε για την επανενεργοποίηση του λογαριασμού σας ή δεν μπορείτε να επανενεργοποιήσετε τον λογαριασμό σας, μπορεί να έχετε τη δυνατότητα να κατεβάσετε και να αποθηκεύσετε τα δεδομένα του λογαριασμού από ορισμένες Υπηρεσίες Google.

Εντός των πρώτων 14 ημερών, μπορείτε να συνδεθείτε στον λογαριασμό σας και να κατεβάσετε τα δεδομένα σας.

Εάν ο λογαριασμός σας έχει απενεργοποιηθεί, μπορεί να έχετε τη δυνατότητα να κατεβάσετε και να αποθηκεύσετε δεδομένα λογαριασμού από ορισμένες Υπηρεσίες Google.

Διαγραφή Λογαριασμού Google

Εάν δεν θέλετε να προσθέσετε επίβλεψη ή να επαληθεύσετε την ημερομηνία γέννησής σας, μπορείτε να επιλέξετε τηδιαγραφή του Λογαριασμού σας Google , προτού απενεργοποιηθεί.
false
Αναζήτηση
Διαγραφή αναζήτησης
Κλείσιμο αναζήτησης
Εφαρμογές google
Κύριο μενού
Αναζήτηση στο Κέντρο Βοήθειας
false
false
true
70975
false
false