โอนการควบคุมดูแลบัญชีของบุตรหลาน

ผู้จัดการครอบครัวสามารถโอนบัญชีของบุตรหลานจากกลุ่มครอบครัวไปให้ผู้ใช้รายอื่นได้

สำคัญ

 • คุณเปลี่ยนการควบคุมดูแลในบัญชีได้เพียง 1 ครั้งในรอบ 12 เดือน
 • คุณจะได้รับการแจ้งเตือนการโอนภายในเวลา 7 วัน
 • คุณจะมีเวลา 7 วันในการยอมรับการโอนหลังจากที่ได้รับการแจ้งเตือน

โอนบัญชีของบุตรหลาน

 1. ในบัญชี Google ให้เปิดแท็บผู้คนและการแชร์
 2. เลือกการจัดการครอบครัว
 3. เลือกบัญชีของบุตรหลาน จากนั้น เริ่มต้นการโอน
 4. ป้อนรหัสผ่านเพื่อยืนยันบัญชี
 5. ยืนยันอีเมลของผู้จัดการครอบครัวคนใหม่
 6. เลือกเริ่มต้นการโอน

ยกเลิกการโอน

คุณยกเลิกได้ภายในสัปดาห์แรกก่อนที่ผู้จัดการครอบครัวจะยอมรับการโอน

 1. ในบัญชี Google ให้เปิดแท็บผู้คนและการแชร์
 2. เลือกการจัดการครอบครัว
 3. เลือกบัญชีของบุตรหลาน จากนั้น ยกเลิกการโอน
 4. ป้อนรหัสผ่านเพื่อยืนยันบัญชี
 5. เลือกยกเลิกการโอน

ยอมรับการโอน

บัญชีจะโอนไปยังกลุ่มครอบครัวใหม่เมื่อผู้จัดการครอบครัวคนใหม่ยอมรับการโอน หากผู้จัดการครอบครัวคนใหม่ไม่ได้เป็นสมาชิกของกลุ่มครอบครัว ระบบจะสร้างกลุ่มครอบครัวใหม่

สำคัญ: เมื่อดำเนินการโอนเสร็จแล้ว บุตรหลานจะเข้าถึงกลุ่มครอบครัวก่อนหน้านี้ไม่ได้

 1. เปิดอีเมลการโอนที่ได้รับจาก Google
 2. เลือกเริ่มต้นการโอน
 3. ยอมรับข้อกำหนดบนหน้าจอ
 4. ป้อนรหัสผ่านเพื่อยืนยันบัญชี
 5. อ่านและยอมรับข้อกำหนดบนหน้าจอ
เคล็ดลับ: หากต้องการปรับแต่งเนื้อหาที่อนุญาต ให้จัดการการตั้งค่าบัญชีของบุตรหลาน

หากต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม

ลองทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก
7943092082228379235
true
ค้นหาศูนย์ช่วยเหลือ
true
true
true
true
true
70975