Đã chặn quyền truy cập: Ứng dụng bên thứ ba đang sử dụng phương thức OAuth không được hỗ trợ

Google có những cách an toàn giúp người dùng đăng nhập và chia sẻ dữ liệu trong Tài khoản Google của họ với các ứng dụng bên thứ ba. Để giúp bảo vệ tài khoản của bạn, chúng tôi sẽ chặn các yêu cầu đăng nhập bằng Google khỏi những ứng dụng có phương thức uỷ quyền kém an toàn vì chúng dễ bị tấn công bằng cách mạo danh ứng dụng và tấn công giả mạo.

Tìm hiểu thêm về cách dữ liệu của bạn được chia sẻ với các ứng dụng bên thứ ba

Ứng dụng đã gửi yêu cầu không hợp lệ

Nếu ứng dụng bị chặn vì sử dụng phương thức uỷ quyền không được hỗ trợ, bạn có thể được chuyển đến trang "Lỗi 400" có nội dung thông báo "Đã chặn quyền truy cập: Ứng dụng đã gửi yêu cầu không hợp lệ".

Tôi có thể làm gì với lỗi này?

Nếu bạn hiện không sử dụng phiên bản mới nhất của ứng dụng, hãy cập nhật ứng dụng lên phiên bản mới nhất rồi thử lại.

  • Nếu hệ điều hành (OS) cài đặt ứng dụng đã lỗi thời, hãy cập nhật hệ điều hành lên phiên bản mới nhất.

Bạn cũng có thể liên hệ với nhà phát triển ứng dụng và yêu cầu họ cập nhật ứng dụng để sử dụng các phương thức uỷ quyền an toàn hơn.

Cách tìm thông tin liên hệ của nhà phát triển:

  1. Truy cập vào ứng dụng bên thứ ba.
  2. Bắt đầu quy trình "Đăng nhập bằng Google".
  3. Trên màn hình yêu cầu sự đồng ý "Đăng nhập bằng Google", hãy nhấp vào tên của ứng dụng để xem email liên hệ của nhà phát triển.

Thông tin dành cho các nhà phát triển ứng dụng

Nếu ứng dụng của bạn sử dụng phương thức Địa chỉ IP Loopback cho các loại ứng dụng OAuth trên iOS, Android và ứng dụng Chrome hoặc phương thức Ngoài phạm vi cho mọi loại ứng dụng, thì bạn sẽ cần chuyển sang một phương thức thay thế an toàn hơn. Để biết hướng dẫn chi tiết, hãy xem hướng dẫn chuyển luồng Ngoài phạm vi (OOO)hướng dẫn chuyển luồng địa chỉ IP Loopback.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
true
false
true
true
70975
false
false