Quản lý danh tiếng trực tuyến của bạn

Ngày nay, ngày càng có nhiều thông tin cá nhân xuất hiện trên web. Ví dụ: một số bạn bè của bạn có thể đề cập đến tên của bạn trong một mạng xã hội hoặc gắn thẻ bạn vào ảnh trực tuyến hoặc tên của bạn có thể xuất hiện trong bài viết hoặc bài đăng blog.

Google Tìm kiếm thường là nơi đầu tiên mọi người tìm kiếm thông tin đã phát hành về bạn. Dưới đây là một vài cách để quản lý danh tiếng tín trực tuyến của bạn và giúp kiểm soát nội dung mọi người sẽ thấy khi họ tìm kiếm bạn trên Google:

1. Tìm kiếm chính bạn

Tìm kiếm tên của bạn trên Google để biết những thông tin về bạn sẽ xuất hiện.

2. Tạo Tài khoản Google

Với Tài khoản Google, bạn có thể quản lý thông tin chẳng hạn như tiểu sử, chi tiết liên hệ và thông tin khác về bạn mà mọi người sẽ thấy trong các Dịch vụ của Google.

3. Xóa nội dung không mong muốn và kết quả tìm kiếm có liên quan

Nếu bạn phát hiện thấy nội dung trực tuyến như số điện thoại hoặc ảnh không phù hợp về mình mà bạn không muốn xuất hiện trên mạng, trước tiên, hãy xác định xem bạn hay người nào khác kiểm soát nội dung đó. Nếu nội dung không mong muốn ở trên trang web hoặc trang mà bạn không kiểm soát, bạn có thể làm theo các mẹo của chúng tôi về cách xóa thông tin cá nhân khỏi Google.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?