איך למצוא סרטונים באמצעות החיפוש הקולי

אתם יכולים להשתמש בחיפוש קולי כדי למצוא סרטונים.

ניהול הקלטות האודיו דרך החיפוש הקולי של YouTube

חשוב לדעת: ייתכן שהקלטות האודיו יישמרו במקומות אחרים, בהתאם להגדרות אחרות שקבעתם.

כשמדברים אל החיפוש הקולי של YouTube, שהוא שירות של Google, מערכת Google משתמשת בטכנולוגיות שלה לזיהוי אודיו כדי לעבד את האודיו שלכם ולהגיב.

בהגדרה של הקלטות האודיו ב-YouTube, הקלטות אודיו מהאינטראקציות שלכם עם החיפוש הקולי של YouTube נשמרות בהיסטוריית הפעילות ב-YouTube שבחשבון Google שלכם. כמפורט בהמשך, Google יכולה להשתמש בהיסטוריית הפעילות ב-YouTube כדי לשפר את הטכנולוגיות של Google לזיהוי אודיו. ההגדרה של הקלטות האודיו מושבתת אלא אם מפעילים אותה.

למה משמשות הקלטות האודיו

אם תבחרו לשמור הקלטות אודיו בהיסטוריית הפעילות שלכם ב-YouTube,‏ Google תשתמש באודיו הזה כדי לפתח ולשפר את הטכנולוגיות שלה לזיהוי אודיו ואת שירותי Google שמשתמשים בהן, כמו החיפוש הקולי של YouTube.

לצורך שיפורים מסוימים בטכנולוגיית האודיו, בודקים שהוכשרו לכך מאזינים לדגימות אודיו שנשמרו, מתמללים אותן ומוסיפים להן הערות, כדי ששירותי Google יוכלו לנתח טוב יותר את האודיו. Google פועלת כדי להגן על הפרטיות שלכם. במסגרת ההגנה הזו מתבצעת הפרדה בין האודיו לבין החשבון שלכם כשהבודקים מנתחים אותו.

איך מפעילים או משביתים את ההגדרה של הקלטות האודיו

 1. נכנסים לחשבון Google.
 2. לוחצים על נתונים ופרטיות.
 3. בקטע 'הגדרות ההיסטוריה', לוחצים על היסטוריית הפעילות ב-YouTube.
 4. כדי להפעיל או להשבית את ההגדרה, מסמנים את התיבה שלצד 'הכללת הקלטות אודיו' או מבטלים את הסימון שלה.

כשההגדרה של הקלטות האודיו פועלת, אם אתם מחוברים לחשבון Google ומפעילים חיפוש קולי ב-YouTube,‏ Google שומרת את הקלטות האודיו בהיסטוריית הפעילות ב-YouTube שבחשבון Google שלכם. כשמשתמשים בחיפוש Google או ב-Assistant כדי לחפש ב-YouTube, לא נשמר אודיו בהגדרה הזו.

אם אתם משתמשים במכשיר בלי חיבור לאינטרנט, ייתכן שהאודיו יישמר בחשבון ברגע שתתחברו לאינטרנט.

כשההגדרה של הקלטות האודיו מושבתת ומתחילים חיפוש קולי ב-YouTube‏, Google לא שומרת את הקלטות האודיו בהיסטוריית הפעילות ב-YouTube שבחשבון Google שלכם, גם אם אתם מחוברים לחשבון. כשמדברים עם שירותי Google, כדי ש-Google תוכל להגיב, היא ממשיכה לעבד את הקלטות האודיו.

הגדרת האודיו בחיפוש הקולי של YouTube לא משפיעה על אודיו שנשמר ומנוהל בשירותי Google אחרים, כמו חיפוש Google ו-Assistant, שבהם אתם יכולים לחפש סרטונים ב-YouTube באמצעות הקול. בכתובת activity.google.com אפשר להגדיר אם הקלטות האודיו מחיפוש Google, מ-Assistant וממפות Google יישמרו ב'פעילות באינטרנט ובאפליקציות'.

אם תשביתו את ההגדרה של הקלטות האודיו, ההקלטות שנשמרו בעבר לא יימחקו, אבל אתם יכולים למחוק את הקלטות האודיו שלכם בכל שלב.

טיפ: אם המכשיר מזהה הפעלה בטעות, Google עשויה לשמור הקלטת אודיו. אנחנו פועלים כל הזמן כדי לשפר את המערכות שלנו ולהפחית את מספר ההפעלות הלא מכוונות.

איך מוצאים או מוחקים את הקלטות האודיו

איך מוצאים את הקלטות האודיו

בהתאם להגדרות בחשבון Google שלכם, יכול להיות שיישמרו הקלטות אודיו במקומות אחרים.

 1. נכנסים לחשבון Google.
 2. בסרגל הצד הימני, לוחצים על נתונים ופרטיות.
 3. בקטע 'הגדרות ההיסטוריה', לוחצים על היסטוריית הפעילות ב-YouTube ואז ניהול ההיסטוריה. כאן אפשר:
  • לראות רשימה של הפעילויות הקודמות. פריטים עם סמל המיקרופון כוללים הקלטה.
  • להשמיע את ההקלטה. לצד הסמל המיקרופון , לוחצים על פרטים ואז הצגת ההקלטה ואז הפעלה Play.
 4. לצד הפריט שרוצים למחוק, לוחצים על סמל האפשרויות הנוספות אפשרויות נוספות ואז מחיקה.

חשוב: אם מופיע הכיתוב 'התמליל אינו זמין', יכול להיות שהיו יותר מדי רעשי רקע בהקלטה.

טיפ: כדי להוסיף שכבת אבטחה, אתם יכולים לדרוש שלב אימות נוסף לצורך הצגה של כל ההיסטוריה.

איך מוחקים הקלטות מהיסטוריית הפעילות ב-YouTube

איך מוחקים פריט אחד בכל פעם

 1. נכנסים לחשבון Google.
 2. לוחצים על נתונים ופרטיות.
 3. בקטע 'הגדרות ההיסטוריה', לוחצים על היסטוריית הפעילות ב-YouTube ואז ניהול ההיסטוריה.
  • תוצג רשימה של הפעילויות הקודמות.
  • פריטים עם סמל המיקרופון כוללים הקלטה.
 4. לוחצים על סמל ההסרה Remove.
 5. כשמוצגת ההודעה "יש לאשר שברצונך למחוק את הפעילות הזו", לוחצים על מחיקה.

איך מוחקים פריט אחד בכל פעם

 1. נכנסים לחשבון Google.
 2. לוחצים על נתונים ופרטיות.
 3. בקטע 'הגדרות ההיסטוריה', לוחצים על היסטוריית הפעילות ב-YouTube ואז ניהול ההיסטוריה.
  • תוצג רשימה של הפעילויות הקודמות.
  • פריטים עם סמל המיקרופון כוללים הקלטה.
 4. לוחצים על סמל ההסרה Remove.
 5. כשמוצגת ההודעה "יש לאשר שברצונך למחוק את הפעילות הזו", לוחצים על מחיקה.

איך מוחקים את כל הפריטים בבת אחת

כשפועלים לפי השלבים האלה, מוחקים את כל הפריטים שבהיסטוריית הפעילות ב-YouTube, ולא רק פריטים שכוללים הקלטה.

 1. עוברים לדף חשבון Google.
 2. מצד ימין, לוחצים על נתונים ופרטיות.
 3. בקטע 'הגדרות ההיסטוריה', לוחצים על היסטוריית הפעילות ב-YouTube ואז ניהול ההיסטוריה.
  • תוצג רשימה של הפעילויות הקודמות.
  • פריטים עם סמל המיקרופון כוללים הקלטה.
 4. כדי למחוק את כל הפריטים בהיסטוריית הפעילות ב-YouTube, לוחצים על מחיקה ואז מחיקת כל הפעילות.
 5. בודקים את הפעילות ב-YouTube שרוצים למחוק.
 6. מאשרים את המחיקה.

איך מגדירים מחיקה אוטומטית של ההקלטות

אפשרות המחיקה האוטומטית מסירה את כל הפריטים מהיסטוריית הפעילות ב-YouTube, ולא רק פריטים שכוללים הקלטת אודיו.

 1. עוברים לדף חשבון Google.
 2. מצד ימין, לוחצים על נתונים ופרטיות.
 3. בקטע 'הגדרות ההיסטוריה', לוחצים על היסטוריית הפעילות ב-YouTube ואז מחיקה אוטומטית.
 4. בוחרים אפשרות מחיקה אוטומטית להיסטוריית הפעילות ב-YouTube.
 5. לוחצים על יש לבצע מחיקה אוטומטית של פעילות מלפני יותר מ-.
 6. בוחרים את משך הזמן הרצוי לשמירת הפעילות.
 7. לוחצים על הבא.
 8. לוחצים על אישור.

טיפ: ייתכן שהקלטות האודיו יישמרו במקומות אחרים, בהתאם להגדרות אחרות שקבעתם.

יכול להיות ש-Google תמחק את הקלטות האודיו עוד קודם, אם הן לא יידרשו יותר לצורכי פיתוח ושיפור. למשל, יכול להיות שעם הזמן יפחת הצורך באודיו לחלק מהשפות.

ניהול הקלטות האודיו

בכתובת activity.google.com אפשר לנהל את הקלטות האודיו שנשמרו בהיסטוריית הפעילות ב-YouTube. לדוגמה, אתם יכולים:

 • להפעיל או להשבית את ההגדרה של הקלטות האודיו בכל שלב, בהגדרה 'היסטוריית הפעילות ב-YouTube'.
 • להאזין לאודיו.
 • לבחור אפשרות מחיקה אוטומטית או למחוק אודיו ידנית.
  • יכול להיות ש-Google תמחק את הקלטות האודיו עוד קודם, אם הן לא יידרשו יותר לצורכי פיתוח ושיפור. למשל, יכול להיות שעם הזמן יפחת הצורך באודיו לחלק מהשפות.
 • אתם יכולים להוריד את האודיו מהכתובת takeout.google.com.

בכתובת policies.google.com מפורט מידע על נתונים נוספים ש-Google שומרת, על הסיבות לשמירה ועל השימוש בהם לשיפור השירותים שלנו. בין השאר, מוסברות הדרכים שבהן הטכנולוגיות שומרות על בטיחות המידע שלכם, ומוסבר איך אמצעי הבקרה עוזרים לכם לנהל את הפרטיות בשירותים השונים שלנו.

ייתכן שהקלטות אודיו יישמרו במקומות אחרים

הגדרת האודיו בחיפוש הקולי של YouTube לא משפיעה על אודיו שנשמר ומנוהל בשירותי Google אחרים, כמו חיפוש Google ו-Assistant, שגם בהם אתם יכולים לחפש סרטונים ב-YouTube באמצעות הקול. בכתובת activity.google.com אפשר להגדיר אם הקלטות האודיו מחיפוש Google, מ-Assistant וממפות Google יישמרו ב'פעילות באינטרנט ובאפליקציות'.

גם ההגדרה הזו לא משפיעה על אודיו שנשמר במכשיר למטרות אחרות. למשל, במהלך הגדרה ההגדרה האישית של Voice Match והכוונון שלה או התאמה אישית אחרת של טכנולוגיות האודיו במכשיר.

כדי לשפר את הטכנולוגיות לזיהוי אודיו בעזרת למידה משותפת (Federated) או למידה זמנית, Google עשויה להשתמש בתהליכים אחרים של למידת מכונה שלא נשלטים דרך ההגדרה הזו. למשל:

חיפוש
ניקוי החיפוש
סגירת החיפוש
אפליקציות Google
תפריט ראשי
חיפוש במרכז העזרה
true
70975
false
false