Om overifierade appar

När en app från tredje part begär åtkomst till ditt Google-konto kan du få en varning om appen inte har slutfört Googles verifieringsprocess. Overifierade appar från tredje part som begär åtkomst till känslig kontodata kanske inte har granskats för att se till att de följer Googles policy för datasäkerhet. 

Obs! Tredje part innebär företag eller utvecklare som inte är Google. Dela bara din data med tredje part som du litar på.

Därför är vissa appar overifierade

Vissa appar som begär åtkomst till känslig kontodata går igenom Googles verifieringsprocess innan de blir allmänt tillgängliga för konsumenter.

En app kan vara overifierade för att

  • utvecklaren fortfarande testar appen
  • appen är intern och begränsad till en viss organisation.

Utvecklare som inte är tillförlitliga kan försöka använda overifierade appar i skadliga syften, till exempel för att sprida oönskad programvara eller stjäla personliga uppgifter. Dela bara din data om du är säker på att du kan lita på apputvecklaren.

Undvika overifierade appar

När du får en varning om att en app är overifierad ska du inte dela din data såvida du inte känner till och litar på apputvecklaren.

Hantera appar med åtkomst till ditt konto

Därför kan du inte ansluta till en app

Ditt konto är extra skyddat
Ditt Google-konto kanske ingår i programmet Avancerat skydd. I så fall är det bara appar från Google och verifierade appar från tredje part som kan komma åt din kontodata.
Användargräns för overifierade appar
För att skydda mot otillåten användning begränsas antalet konton som kan ansluta till overifierade appar.
Information för apputvecklare Högsta möjliga gränsvärde
Appar som använder OAuth och Google Identity har gränsvärden för att skydda användare och Googles system från otillåten användning.
Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny
true
Sök i hjälpcentret
true
true
true
true
true
70975