Neoverené aplikácie

Keď aplikácia tretej strany požiada o prístup k vášmu účtu Google, môže sa vám zobraziť upozornenie v prípade, že neprešla procesom overenia Googlom. Tieto neoverené aplikácie tretích strán požadujúce prístup k citlivým údajom účtu nemuseli prejsť procesom kontroly s cieľom zistiť, či spĺňajú pravidlá zabezpečenia údajov Googlu. 

Dôležité: Tretie strany sú firmy alebo vývojári, ktorí nie sú Google. Svoje údaje zdieľajte iba s tretími stranami, ktorým dôverujete.

Prečo nie sú niektoré aplikácie overené

Určité aplikácie požadujúce prístup k citlivým údajom účtu prechádzajú pred sprístupnením spotrebiteľom procesom overenia Googlom.

Aplikácie nemusia byť overené z týchto dôvodov:

  • vývojár aplikáciu stále testuje,
  • aplikácia je interná a určená iba pre konkrétnu organizáciu.

Nedôveryhodní vývojári sa môžu pokúšať využívať neoverené aplikácie na škodlivé účely, ako sú distribúcia nechceného softvéru alebo odcudzenie osobných údajov. Údaje zdieľajte iba vtedy, keď s istotou viete, že vývojár aplikácie je dôveryhodný.

Ako sa vyhnúť používaniu neoverených aplikácií

Ak dostanete upozornenie, že aplikácia nie je overená, nezdieľajte svoje údaje, pokiaľ nepoznáte jej vývojára a nedôverujete mu.

Správa aplikácií, ktoré majú prístup k vášmu účtu

Prečo sa nemôžete k aplikácii pripojiť

Váš účet má dodatočnú ochranu
Váš účet Google môže byť v programe rozšírenej ochrany. Ak je to tak, k vašim údajom účtu majú prístup iba aplikácie Googlu a overené aplikácie tretích strán.
Limit používateľov neoverenej aplikácie
Ak je aplikácia neoverená, počet účtov, ktoré sa k nej môžu pripojiť, je obmedzený. Pomáhame vás tak chrániť pred zneužitím.
Informácie pre vývojárov aplikácií
Vývojári aplikácií si môžu prečítať ďalšie informácie o procese overenia aplikácie.
Limit prenášaných dát
Aplikácie používajúce OAuth a identitu na Googli majú obmedzené limity prihlásení. Chránime tak používateľov a systémy Googlu pred zneužitím.
Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka
true
Vyhľadávanie v Centre pomoci
true
true
true
true
true
70975