Đăng nhập bằng điện thoại dự phòng

Nếu bạn sử dụng quy trình Xác minh 2 bước và gặp vấn đề khi đăng nhập, bạn có thể yêu cầu gửi mã xác minh tới điện thoại dự phòng của mình:

  1. Chuyển đến trang đăng nhập của dịch vụ Google bạn muốn sử dụng (ví dụ: Gmail).
  2. Nhập tên người dùng và mật khẩu của bạn.
  3. Chọn Thử cách đăng nhập khác hoặc Tùy chọn khác.
  4. Chọn Nhận mã xác minh.
  5. Làm theo hướng dẫn để nhập mã mà bạn nhận được. Nếu không nhận được mã, bạn có thể chọn Tùy chọn khác sau đó Nhận trợ giúp.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?