Đăng nhập bằng mã dự phòng

Kiến thức cơ bản về mã dự phòng

Nếu bị mất điện thoại hoặc không thể nhận mã qua tin nhắn văn bản, cuộc gọi thoại hoặc Google Authenticator, thì bạn có thể sử dụng mã dự phòng để đăng nhập. Hãy thực hiện theo các hướng dẫn dưới đây để tạo mã dự phòng. Nếu không có khóa bảo mật của mình, thì bạn cũng có thể sử dụng các mã này để đăng nhập.

Các mã xuất hiện theo nhóm 10 mã và bạn có thể tạo nhóm mã mới bất kỳ lúc nào, tự động vô hiệu hóa nhóm mã cũ. Ngoài ra, sau khi bạn đã sử dụng mã dự phòng để đăng nhập, mã đó sẽ bị vô hiệu hóa.

Chúng tôi khuyên bạn nên lưu trữ mã của mình ở bất kỳ nơi nào bạn giữ những vật có giá trị khác. Giống như mã trên điện thoại, mã dự phòng chỉ có giá trị với những người đồng thời đánh cắp được mật khẩu của bạn.

Tạo và xem nhóm mã dự phòng

Để tạo nhóm mã dự phòng mới:

 1. Đăng nhập vào tài khoản của bạn tại https://myaccount.google.com/security/signinoptions/two-step-verification.
 2. Tìm kiếm khu vực "Mã sao lưu".
 3. Nhấp vào Thiết lập hoặc Hiển thị mã.
 4. Nếu bạn thấy việc sử dụng nhóm mã dự phòng hiện tại vẫn ổn, bạn có thể in hoặc tải xuống các mã đó. Nếu bạn cho rằng nhóm mã này có thể đã bị đánh cắp hoặc bạn đã sử dụng nhiều mã sao lưu thì bạn có thể tạo nhóm mã mới bằng cách nhấp vào Tạo mã mới.

Lưu ý: Không thể tìm thấy mã sao lưu bạn đã tải về? Tìm kiếm "Backup-codes-username.txt" trong máy tính bằng tên người dùng của bạn. Ví dụ: nếu tên người dùng của bạn là google123, hãy tìm kiếm "Backup-codes-google123.txt".

Đăng nhập

 1. Tìm mã dự phòng của bạn.
 2. Chuyển tới trang đăng nhập của dịch vụ Google bạn muốn sử dụng (ví dụ: Gmail).
 3. Nhập tên người dùng và mật khẩu của bạn.
 4. Khi được yêu cầu cung cấp mã xác minh, hãy nhấp vào Tùy chọn khác.
 5. Nhấp vào Nhập một trong các mã dự phòng 8 chữ số của bạn.
 6. Nhập mã sao lưu của bạn.
 7. Tùy chọn: Vì mỗi mã chỉ có thể sử dụng một lần, bạn có thể đánh dấu mã là đã sử dụng.

 

hc_author_accounts

Nick là chuyên gia Tài khoản và là tác giả của trang trợ giúp này. Hãy để lại phản hồi cho anh ấy bên dưới về cách cải thiện trang này.

Bài viết này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?