Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
ứng dụng Google
Menu chính

Cách đăng nhập tài khoản với mã dự phòng

Mã dự phòng là gì?

Nếu bạn bị mất điện thoại hoặc không thể nhận được mã qua SMS, qua cuộc gọi đến, hoặc qua Google Authenticator thì bạn có thể dùng mã dự phòng để đăng nhập tài khoản của mình.

Các mã dự phòng này sẽ được hiển thị trên trang tổng quan về Tài khoản của bạn, sau khi bạn thiết lập xong Xác minh 2 bước lần đầu tiên. Bạn cũng có thể dùng các mã này để đăng nhập nếu không có Khóa bảo mật.

Mã dự phòng là dãy số 10 con số. Bạn có thể tạo mã dự phòng mới bất cứ lúc nào. Lúc đó mã dự phòng cũ sẽ không còn hiệu lực. Ngoài ra, sau khi bạn dùng một mã dự phòng nào đó để đăng nhập thì mã đó sẽ không còn hiệu lực nữa.

Chúng tôi khuyên bạn nên lưu trữ mã của mình ở nơi mà bạn hay lưu giữ đồ vật quan trọng có giá trị của mình. Giống như mã xác minh trên điện thoại, mã dự phòng chỉ có giá trị với những ai đã lấy cắp được mật khẩu của bạn.

Cách tạo và xem nhóm mã dự phòng

Cách tạo nhóm mã dự phòng mới:

  1. Đăng nhập vào tài khoản của bạn tại https://www.google.com/accounts/SmsAuthConfig.
  2. Tìm kiếm vùng “Mã dự phòng có thể in”.
  3. Nhấp vào Hiển thị/Tạo mã.
  4. Nếu bạn thấy việc sử dụng nhóm mã dự phòng hiện tại vẫn ổn, bạn có thể in hoặc tải xuống các mã đó. Nếu bạn cho rằng nhóm mã này có thể đã bị đánh cắp hoặc bạn đã sử dụng nhiều mã dự phòng thì bạn có thể tạo nhóm mã mới bằng cách nhấp vào Tạo mã mới.
Không thể tìm thấy các mã dự phòng bạn đã tải xuống? Tìm kiếm "Backup-codes-username.txt" trong máy tính bằng tên người dùng của bạn. Nếu tên người dùng của bạn là google123, hãy tìm kiếm "Backup-codes-google123.txt".

Cách đăng nhập với mã dự phòng

  1. Tìm mã dự phòng của bạn.
  2. Chuyển tới trang đăng nhập của dịch vụ Google bạn muốn sử dụng (ví dụ: Gmail).
  3. Nhập tên người dùng và mật khẩu của bạn.
  4. Nhập mã dự phòng của bạn vào ô bên cạnh biểu tượng điện thoại - nơi bạn thường nhập mã xác minh 2 bước:
  5. Tùy chọn: Vì mỗi mã chỉ có thể sử dụng một lần, bạn có thể đánh dấu mã là đã sử dụng.

hc_author_ashley

Ashley là chuyên gia Tài khoản và là tác giả của trang trợ giúp này. Hãy để lại phản hồi cho cô ấy bên dưới về cách cải thiện trang này.

Bài viết này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Mời bạn đặt câu hỏi trên Diễn đàn hỗ trợ Google nếu vẫn chưa tìm được câu trả lời trên Trung tâm trợ giúp.