Đăng nhập bằng mã dự phòng

Nếu bạn bị mất điện thoại hoặc không thể nhận mã qua tin nhắn văn bản, cuộc gọi thoại hoặc ứng dụng Google Authenticator, bạn có thể sử dụng mã dự phòng để đăng nhập. Nếu không thể sử dụng khóa bảo mật của mình, thì bạn cũng có thể sử dụng các mã này để đăng nhập.

 • Sau khi bạn sử dụng mã dự phòng để đăng nhập, mã đó sẽ bị vô hiệu hóa.
 • Bạn có thể tạo một tập hợp gồm 10 mã mới bất cứ khi nào bạn muốn. Sau khi tạo tập hợp mới, các mã cũ sẽ tự động bị vô hiệu hóa.

Tạo và xem tập hợp mã dự phòng

 1. Truy cập vào Tài khoản Google của bạn.
 2. Trên trình đơn bên trái, hãy nhấp vào Bảo mật.
 3. Trong phần "Đăng nhập vào Google", nhấp vào Xác minh 2 bước.
 4. Trong "Mã dự phòng", hãy nhấp vào Thiết lập hoặc Hiển thị mã. Bạn có thể in hoặc tải mã của mình xuống.

Để tìm "Mã dự phòng", bạn phải bật tính năng Xác minh 2 bước và hoàn tất quy trình thiết lập. Nếu đã bật "Sử dụng điện thoại để đăng nhập", bạn sẽ cần tắt tùy chọn đó để bật tính năng Xác minh 2 bước.

Nếu bạn cho rằng mã dự phòng đã bị đánh cắp hoặc nếu bạn sắp hết mã, hãy chọn Nhận mã mới. Tập hợp mã dự phòng cũ của bạn sẽ tự động bị vô hiệu hóa.

Tìm mã dự phòng bị mất

Hãy tìm tệp Backup-codes-username.txt trong máy tính bằng tên người dùng của bạn. Ví dụ: nếu tên người dùng của bạn là google123, hãy tìm kiếm Backup-codes-google123.txt . Bạn phải tải mã xuống máy tính từ trước để có thể tìm kiếm theo cách này.

Đăng nhập bằng mã dự phòng.

 1. Tìm mã dự phòng của bạn.
 2. Đăng nhập vào Gmail hoặc một dịch vụ khác của Google.
 3. Nhập tên người dùng và mật khẩu của bạn.
 4. Khi được yêu cầu cung cấp mã xác minh, hãy nhấp vào Tùy chọn khác.
 5. Chọn tùy chọn Nhập một trong các mã dự phòng 8 chữ số của bạn.
 6. Nhập mã dự phòng của bạn.
Tùy chọn: Vì mỗi mã chỉ có thể sử dụng một lần, bạn có thể đánh dấu mã là đã sử dụng.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?