Đăng nhập bằng mã dự phòng

Nếu bị mất điện thoại hoặc không thể nhận mã qua tin nhắn văn bản, cuộc gọi thoại hoặc Google Authenticator, thì bạn có thể sử dụng mã dự phòng để đăng nhập. Nếu không có khóa bảo mật của mình, thì bạn cũng có thể sử dụng các mã này để đăng nhập.

 • Sau khi bạn đã sử dụng mã dự phòng để đăng nhập, mã đó sẽ bị vô hiệu hóa.
 • Bạn có thể tạo một tập hợp gồm 10 mã mới bất cứ khi nào bạn muốn. Sau khi tạo tập hợp mới, tập hợp cũ sẽ tự động bị vô hiệu hóa.

Chúng tôi khuyên bạn nên lưu trữ mã của mình ở bất kỳ nơi nào bạn giữ những vật có giá trị khác. Giống như mã trên điện thoại, mã dự phòng chỉ có giá trị với những người đồng thời đánh cắp được mật khẩu của bạn.

Tạo và xem tập hợp mã dự phòng

 1. Truy cập vào Tài khoản Google của bạn.
 2. Trong bảng điều hướng bên trái, hãy nhấp vào mục Bảo mật.
 3. Trong phần Đăng nhập vào Google, nhấp vào Xác minh 2 bước.
 4. Trong Mã dự phòng, hãy nhấp vào Thiết lập hoặc Hiển thị mã. Bạn có thể in hoặc tải mã của mình xuống. Xin lưu ý rằng để xem Mã dự phòng, bạn phải bật tính năng Xác minh 2 bước.

Nếu bạn cho rằng mã dự phòng đã bị đánh cắp hoặc nếu bạn sắp hết mã, hãy chọn Lấy mã mới. Tập hợp mã dự phòng cũ của bạn sẽ tự động bị vô hiệu hóa.

Bạn không tìm thấy các mã dự phòng bạn đã tải xuống? Hãy tìm tệp "Backup-codes-username.txt" trong máy tính bằng tên người dùng của bạn. Ví dụ: nếu tên người dùng của bạn là google123, hãy tìm kiếm "Backup-codes-google123.txt".

Đăng nhập bằng mã dự phòng

 1. Tìm mã dự phòng của bạn.
 2. Đăng nhập vào Gmail hoặc một dịch vụ khác của Google.
 3. Nhập tên người dùng và mật khẩu của bạn.
 4. Khi được yêu cầu cung cấp mã xác minh, hãy nhấp vào Tùy chọn khác.
 5. Chọn tùy chọn Nhập một trong các mã dự phòng gồm 8 chữ số của bạn.
 6. Nhập mã dự phòng của bạn.

Tùy chọn: Vì mỗi mã chỉ có thể sử dụng một lần, bạn có thể đánh dấu mã là đã sử dụng.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?