Logg på med reservekoder

Hvis du mister telefonen din eller ellers ikke kan motta koder via tekstmeldinger, taleanrop eller Google Autentisering, kan du bruke reservekoder for å logge på. Hvis du ikke har sikkerhetsnøkkelen din, kan du også bruke disse kodene for å logge på.

 • Etter at du har brukt en reservekode for å logge på, blir den inaktiv.
 • Du kan når som helst generere et nytt sett med ti koder. Etter at du har opprettet et nytt sett, blir det gamle settet med reservekoder automatisk inaktivt.

Opprett og se et sett med reservekoder

 1. Gå til Google-kontoen din.
 2. Klikk på Sikkerhet i navigasjonspanelet til venstre.
 3. Klikk på Totrinnsbekreftelse under «Google-pålogging».
 4. Under «Reservekoder» klikker du på Konfigurer eller Vis koder. Du kan skrive ut eller laste ned kodene.

For å finne «Reservekoder» må totrinnsbrekreftelse være slått på, og konfigureringsprosessen må være fullført. Hvis «Bruk telefonen til å logge på» er slått på, på du slå det av for å slå på totrinnsbekreftelse.

Hvis du tror at reservekodene dine er stjålet, eller hvis det begynner å bli få igjen, kan du velge Motta nye koder. Det gamle settet med reservekoder blir automatisk inaktivt.

Finn reservekoden du har mistet

Søk etter «Backup-codes-brukernavn.txt», med brukernavnet ditt, på datamaskinen. Hvis brukernavnet ditt for eksempel er google123, søker du etter: Backup-codes-google123.txt. Kodene må være lastet ned på datamaskinen for at dette skal fungere.

Logg på med en reservekode

 1. Finn reservekodene dine.
 2. Logg på Gmail eller en annen Google-tjeneste.
 3. Skriv inn brukernavnet og passordet ditt.
 4. Når du blir bedt om å oppgi bekreftelseskoden din, klikker du på Flere alternativer.
 5. Velg Skriv inn en av de åttesifrede reservekodene.
 6. Skriv inn reservekoden.
Tips: Siden hver enkelt kode bare kan brukes én gang, kan du merke koden som brukt.