Khôi phục tài khoản của bạn

Tại sao việc khôi phục Tài khoản Google lại khó?

Tại Google, chúng tôi rất chú trọng đến quyền riêng tư và bảo mật của bạn và chúng tôi sẽ chỉ trả lại tài khoản khi chúng tôi chắc chắn rằng nó sẽ được trả lại cho chủ sở hữu tài khoản. Do Google không yêu cầu nhiều thông tin cá nhân khi bạn đăng ký tài khoản nên chúng tôi không có nhiều cách để xác minh rằng bạn sở hữu tài khoản. Cách tốt nhất để đảm bảo rằng bạn có thể lấy lại quyền truy cập vào tài khoản của mình nếu bạn bị khóa là luôn cập nhật tùy chọn khôi phục của bạn và bạn có thể sử dụng các tùy chọn này trên trang hỗ trợ mật khẩu của chúng tôi.

Hệ thống khôi phục không hoạt động, tôi phải làm gì?

Chúng tôi rất tiếc khi biết bạn không thể lấy lại quyền truy cập vào tài khoản của mình. Trên danh sách tùy chọn khôi phục trong trang hỗ trợ mật khẩu của chúng tôi, có một liên kết đến biểu mẫu khôi phục tài khoản mà bạn có thể sử dụng để xác minh danh tính của mình. Hãy đảm bảo điền hoàn chỉnh vào biểu mẫu bằng cách đưa ra phán đoán tốt nhất của bạn cho mọi câu hỏi. Nếu bạn đã đưa ra phán đoán tốt nhất của mình cho mọi câu hỏi và thông tin không khớp với các bản ghi, bạn có thể thấy một liên kết để được trợ giúp thêm. Nếu xác nhận quyền sở hữu của bạn không thành công và bạn không nhìn thấy các tùy chọn để được trợ giúp thêm, hãy thử gửi lại biểu mẫu với nhiều thông tin hơn.