Återställa kontot

Varför är det så svårt att återställa ett konto hos Google?

Sekretess och säkerhet är av största vikt för oss på Google och vi återställer bara ett konto om vi kan vara säkra på att det återbördas till kontots rätta ägare. Eftersom Google inte efterfrågar så många personuppgifter när du registrerar dig för kontot har vi heller inte så stora möjligheter att bekräfta att du äger ett konto. Det bästa sättet att se till att du kan få tillbaka ditt konto om du råkar bli utelåst är att hålla återställningsalternativen uppdaterade. Du kan använda alternativen på vår sida för lösenordshjälp.

Återställningssystemet fungerade inte, vad gör jag nu?

Det var tråkigt att du inte kunde få åtkomst till ditt konto igen. I listan över återställningsalternativ på sidan för lösenordshjälp finns en länk till ett formulär för kontoåterställning där du kan bekräfta din identitet. Det är viktigt att du fyller i hela formuläret genom att svara så gott du kan på alla frågorna. Om du har svarat på alla frågor efter bästa förmåga men uppgifterna inte stämmer med våra register kan det hända att en länk visas där du kan få mer hjälp. Om din begäran inte lyckades och alternativet för mer hjälp inte visas försöker du skicka formuläret igen med mer information.