Uw account herstellen

Waarom is het zo moeilijk een Google-account te herstellen?

Bij Google nemen we uw privacy en beveiliging bijzonder serieus. Daarom herstellen we de toegang tot een account alleen als we zeker weten dat we dit voor de echte eigenaar van het account doen. Omdat Google naar weinig persoonlijke gegevens vraagt bij het aanmelden voor een account, hebben we niet veel manieren tot onze beschikking om te verifiëren dat u de eigenaar van een account bent. De beste manier om te zorgen dat u weer toegang kunt krijgen tot uw account als de toegang wordt vergrendeld, is uw herstelopties actueel te houden. U kunt deze opties gebruiken op onze pagina voor wachtwoordondersteuning.

Het herstelsysteem werkt niet, wat moet ik nu doen?

Het spijt ons te horen dat u geen toegang heeft kunnen krijgen tot uw account. In de lijst met herstelopties op de pagina voor wachtwoordondersteuning staat een link naar een formulier voor accountherstel. U kunt dit formulier gebruiken om uw identiteit te verifiëren. Vul het formulier volledig in en geef voor alle vragen een zo volledig mogelijk antwoord op. Als u een zo nauwkeurig mogelijke schatting heeft opgegeven voor alle vragen maar de informatie niet overeenkomt met onze gegevens, wordt mogelijk een link voor aanvullende ondersteuning weergegeven. Als uw claim niet wordt goedgekeurd en er geen opties voor aanvullende ondersteuning worden weergegeven, kunt u proberen het formulier opnieuw in te dienen met meer informatie.