Xác minh tài khoản

Để giúp bảo vệ bạn khỏi hành vi lạm dụng, đôi khi chúng tôi sẽ yêu cầu bạn chứng minh bạn không phải là robot trước khi bạn có thể tạo hoặc đăng nhập vào tài khoản của mình. Xác nhận thêm bằng điện thoại sẽ giúp ngăn những kẻ gửi spam lạm dụng hệ thống của chúng tôi.

Lưu ý: Để xác minh tài khoản của mình, bạn cần một thiết bị di động. 

Chi phí xác minh bằng tin nhắn hoặc giọng nói

Cước tin nhắn thoại hoặc tin nhắn văn bản khác nhau tùy theo gói cước và nhà cung cấp dịch vụ của bạn. Tuy nhiên, nhiều khả năng mức cước này sẽ là mức cước thông thường áp dụng cho cuộc gọi và tin nhắn văn bản của bạn. Bạn cũng có thể sử dụng số điện thoại nhà riêng của mình khi chọn tùy chọn cuộc gọi thoại.

Để biết thêm chi tiết, hãy liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ điện thoại di động của bạn.

Khắc phục các vấn đề xác minh

Bạn không nhận được tin nhắn văn bản?

Việc gửi tin nhắn văn bản có thể bị chậm trễ nếu bạn sống ở khu vực có mật độ dân cư đông đúc hoặc nếu cơ sở hạ tầng của nhà cung cấp không được duy trì tốt. Nếu bạn đã chờ trên vài phút mà vẫn chưa nhận được tin nhắn văn bản của chúng tôi, hãy thử tùy chọn cuộc gọi thoại.

"Không thể sử dụng số điện thoại này để xác minh"

Nếu thấy thông báo lỗi này, bạn sẽ phải sử dụng một số khác. Để cố gắng bảo vệ bạn khỏi hành vi lạm dụng, chúng tôi giới hạn số lượng tài khoản có thể tạo bằng mỗi số điện thoại.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?