Verificar el compte

Per protegir-vos d'usos inadequats, de tant en tant us demanarem que ens demostreu que no sou un robot abans que creeu un compte o hi inicieu la sessió. Aquesta confirmació addicional per telèfon ens ajuda a evitar que els emissors de contingut brossa facin un ús inadequat dels nostres sistemes.

Nota: necessiteu un dispositiu mòbil per verificar el compte. 

Cost dels missatges de text o de les trucades de verificació

El cost dels missatges de text o de les trucades variarà en funció del pla i del proveïdor que tingueu contractats, però probablement coincidirà amb la vostra tarifa estàndard de missatge de text i trucada. Si trieu l'opció de trucada de veu, també podeu fer servir el telèfon de casa.

Per obtenir més informació, contacteu amb el vostre proveïdor de serveis de telefonia mòbil.

Resoldre problemes relacionats amb la verificació

No s'ha rebut el missatge de text

El missatge de text pot trigar a entregar-se si viviu en una zona amb molta densitat de població o bé si la infraestructura del vostre operador de telefonia mòbil té un manteniment deficient. Si heu esperat una estona i encara no heu rebut el missatge de text, proveu l'opció de trucada de veu.

"Aquest número de telèfon no es pot utilitzar per a la verificació"

Si veieu aquest missatge d'error, haureu d'utilitzar un número diferent. Per protegir-vos d'usos inadequats, limitem el nombre de comptes que pot crear cada número de telèfon.