Cách tính năng Bảo vệ nhiều tài khoản có thể giúp bảo vệ tài khoản của bạn

 

Công nghệ bảo mật của chúng tôi giúp phát hiện các sự kiện đáng ngờ để bảo vệ Tài khoản Google của bạn tốt hơn. Với Chương trình Bảo vệ nhiều tài khoản, chúng tôi có thể chia sẻ các thông báo bảo mật về các sự kiện đáng ngờ trong những ứng dụng và dịch vụ mà bạn đã kết nối với Tài khoản Google của mình. Nhờ đó, các ứng dụng và dịch vụ bên thứ ba có thể sử dụng tính năng phát hiện sự kiện đáng ngờ của Google để giữ an toàn cho bạn trên mạng.

Cách hoạt động của Chương trình Bảo vệ nhiều tài khoản

Những ứng dụng và dịch vụ nhận được thông báo bảo mật từ Google

Để nhận thông báo bảo mật từ Google, ứng dụng hoặc dịch vụ bên thứ ba phải:

Những trường hợp Google gửi thông báo bảo mật

Chúng tôi sẽ gửi thông báo bảo mật khi có sự kiện nhạy cảm xảy ra trong Tài khoản Google của bạn. Ví dụ về các sự kiện nhạy cảm có thể bao gồm các trường hợp sau:

 • Tài khoản bị tấn công
 • Tài khoản bị tạm ngưng hoặc vô hiệu hóa
 • Tài khoản bị đăng xuất trên thiết bị hoặc trình duyệt của bạn
Cách thông báo bảo mật được sử dụng

Google cũng như các ứng dụng và dịch vụ tham gia Chương trình Bảo vệ nhiều tài khoản có thể sử dụng thông báo bảo mật để thực hiện những việc như:

 • Xác định hoạt động đáng ngờ trong tài khoản của bạn một cách hiệu quả hơn
 • Đăng xuất bạn khỏi các ứng dụng hoặc dịch vụ này để giúp bảo mật tài khoản của bạn

Quản lý tính năng Bảo vệ nhiều tài khoản

Tìm những ứng dụng và dịch vụ sử dụng tính năng này
 1. Truy cập trang Liên kết với ứng dụng và dịch vụ bên thứ ba.
  • Bạn có thể cần đăng nhập.
 2. Để tìm hiểu xem ứng dụng/dịch vụ đó có đang sử dụng tính năng Bảo vệ nhiều tài khoản hay không, hãy chọn một ứng dụng hoặc dịch vụ.
  • Nếu ứng dụng hoặc dịch vụ đó có huy hiệu Bảo vệ nhiều tài khoản Biểu tượng của Chương trình Bảo vệ nhiều tài khoản, thì ứng dụng hoặc dịch vụ đó đang sử dụng tính năng Bảo vệ nhiều tài khoản.
Xoá quyền truy cập tài khoản

Nếu không còn muốn sử dụng một ứng dụng hoặc dịch vụ bên thứ ba đang sử dụng tính năng Bảo vệ nhiều tài khoản, bạn có thể xoá quyền truy cập của ứng dụng hoặc dịch vụ đó vào tài khoản của bạn.

Sau khi bạn xoá quyền truy cập của một ứng dụng hoặc dịch vụ bên thứ ba, ứng dụng đó sẽ:

 • Nhận được thông báo cuối cùng về việc ngừng kết nối.
 • Không còn nhận được báo cáo bảo mật về Tài khoản Google của bạn nữa.

 

Bạn cần trợ giúp thêm?

Hãy thử các bước tiếp theo sau:

Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính
964887882154368606
true
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
true
true
true
true
70975