Sử dụng Tài khoản Google để đăng nhập vào các ứng dụng hoặc dịch vụ khác

Bạn có thể sử dụng Tài khoản Google của mình để đăng nhập vào các ứng dụng và dịch vụ bên thứ ba. Bạn sẽ không phải nhớ tên người dùng và mật khẩu cho mỗi tài khoản.

Các ứng dụng và dịch vụ bên thứ ba là do các công ty hoặc nhà phát triển không thuộc Google tạo.

 1. Chuyển đến một ứng dụng hoặc dịch vụ mà bạn tin cậy.
 2. Trên trang đăng nhập, hãy chọn Sign in with Google (Đăng nhập bằng Google), Log in with Google (Đăng nhập bằng Google) hoặc Join with Google (Đăng ký bằng Google).

Bạn chỉ nên cấp quyền nếu bạn tin cậy ứng dụng hoặc dịch vụ này. Ứng dụng hoặc dịch vụ này cũng có thể tự động giúp bạn đăng nhập vào lần tiếp theo bạn sử dụng.

Ngừng đăng nhập bằng Google

Nếu không muốn sử dụng Tài khoản Google của mình để đăng nhập vào các ứng dụng hoặc dịch vụ bên thứ ba nữa, bạn có thể xóa quyền truy cập của ứng dụng hoặc dịch vụ đó.

 1. Mở Tài khoản Google của bạn. Bạn có thể cần đăng nhập.
 2. Chọn phần Bảo mật.
 3. Cuộn xuống phần "Đăng nhập vào các trang web khác", rồi chọn Đăng nhập bằng Google.
 4. Chọn ứng dụng hoặc dịch vụ bạn muốn xóa sau đó Xóa quyền truy cập.

Lưu ý quan trọng: Nếu bạn xóa quyền truy cập tài khoản của một ứng dụng hoặc dịch vụ bên thứ ba, thì ứng dụng hoặc dịch vụ này có thể giữ lại thông tin mà bạn đã cung cấp trong những trường hợp sau:

 • Khi bạn đăng nhập bằng Tài khoản Google của mình
 • Khi bạn cấp cho ứng dụng hoặc dịch vụ đó quyền truy cập bổ sung vào Tài khoản Google của bạn.

Chia sẻ dữ liệu với bên thứ ba

Hãy tìm hiểu thêm về việc chia sẻ dữ liệu và Đăng nhập bằng Google.

Tăng cường bảo mật cho các tài khoản kết nối với Google

Công nghệ bảo mật của chúng tôi giúp phát hiện các sự kiện đáng ngờ để bảo vệ Tài khoản Google của bạn. Với Chương trình Bảo vệ nhiều tài khoản, chúng tôi có thể chia sẻ các thông báo bảo mật về các sự kiện đáng ngờ trong những ứng dụng và dịch vụ mà bạn đã kết nối với Tài khoản Google của mình. Nhờ đó, các ứng dụng và dịch vụ bên thứ ba có thể sử dụng tính năng phát hiện sự kiện đáng ngờ của Google để giữ an toàn cho bạn trên mạng.

Cách hoạt động của Chương trình Bảo vệ nhiều tài khoản

Những ứng dụng và dịch vụ nhận được thông báo bảo mật từ Google

Để nhận thông báo bảo mật từ Google, một ứng dụng hoặc dịch vụ cần phải:

 1. Tham gia Chương trình Bảo vệ nhiều tài khoản.
 2. Được kết nối với Tài khoản Google của bạn. Nếu một ứng dụng hoặc dịch vụ được kết nối với Tài khoản Google của bạn, bạn cần:
Những trường hợp Google gửi thông báo bảo mật

Chúng tôi sẽ gửi thông báo bảo mật khi có sự kiện nhạy cảm xảy ra trong Tài khoản Google của bạn. Ví dụ về các sự kiện nhạy cảm có thể bao gồm các trường hợp sau:

 • Tài khoản bị tấn công
 • Tài khoản bị tạm ngưng hoặc vô hiệu hóa
 • Tài khoản bị đăng xuất trên thiết bị hoặc trình duyệt của bạn
Cách thông báo bảo mật được sử dụng

Google cũng như các ứng dụng và dịch vụ tham gia Chương trình Bảo vệ nhiều tài khoản có thể sử dụng thông báo bảo mật để thực hiện những việc như:

 • Xác định hoạt động đáng ngờ trong tài khoản của bạn một cách hiệu quả hơn
 • Đăng xuất bạn khỏi các ứng dụng hoặc dịch vụ này để giúp bảo mật tài khoản của bạn

Quản lý tính năng Bảo vệ nhiều tài khoản

Xem những ứng dụng hoặc dịch vụ đang sử dụng tính năng Bảo vệ nhiều tài khoản
 1. Truy cập trang Ứng dụng có quyền truy cập vào tài khoản của bạn. Bạn có thể cần đăng nhập.
 2. Cuộn xuống phần "Đăng nhập bằng Google".
 3. Tìm các ứng dụng hoặc dịch vụ có huy hiệu Bảo vệ nhiều tài khoản Biểu tượng của Chương trình Bảo vệ nhiều tài khoản. Nếu một ứng dụng hoặc dịch vụ có huy hiệu này, tức là ứng dụng hoặc dịch vụ đó đang sử dụng tính năng Bảo vệ nhiều tài khoản.
Xóa quyền truy cập tài khoản của các ứng dụng hoặc dịch vụ đang sử dụng tính năng này

Nếu không còn muốn sử dụng một ứng dụng hoặc dịch vụ đang sử dụng tính năng Bảo vệ nhiều tài khoản, bạn có thể xóa quyền truy cập của ứng dụng hoặc dịch vụ đó vào tài khoản của bạn.

Khi bạn xóa quyền truy cập đối với một ứng dụng hoặc dịch vụ đang sử dụng tính năng này, thì ứng dụng hoặc dịch vụ đó:

 • Sẽ nhận được thông báo cuối cùng về việc ngừng kết nối.
 • Không còn nhận được báo cáo bảo mật về Tài khoản Google của bạn nữa.

 

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
true
false
true
true
70975
false
false