Prihlasovanie do ďalších aplikácií alebo služieb účtom Google

Svojím účtom Google sa môžete prihlasovať do aplikácií a služieb tretích strán. Nemusíte si pamätať používateľské mená a heslá pre jednotlivé účty.

Aplikácie a služby tretích strán vytvárajú firmy a vývojári, ktorí nepatria do Googlu.

Ako prestať používať funkciu Prihlásiť sa účtom Google

Ak sa už nechcete svojím účtom Google prihlasovať do aplikácií alebo služieb tretích strán, môžete odstrániť jeho pripojenie.

 1. Skontrolujte, či ste sa prihlásili do účtu Google.
 2. Zobrazte si aplikácie a služby používajúce funkciu Prihlásiť sa účtom Google.
 3. Vyberte tú, ktorej pripojenie chcete odstrániť.
 4. V sekcii „Ako vám Google pomáha prihlásiť sa do aplikácie {názov aplikácie}“ vyberte Zobraziť podrobnosti a potom Prestať používať funkciu Prihlásiť sa účtom Google.

Dôležité: Ak odstránite prístup do účtu poskytnutý aplikácii alebo službe tretej strany, môže si ponechať údaje poskytnuté:

 • keď ste sa prihlásili svojím účtom Google;
 • keď ste aplikácii alebo službe udelili ďalší prístup do účtu Google.

Zdieľanie údajov s tretími stranami

Prečítajte si viac o zdieľaní údajov a funkcii Prihlásiť sa účtom Google.

Zlepšené zabezpečenie účtov pripojených ku Googlu

Naša technológia zabezpečenia pomáha zisťovať podozrivé udalosti s cieľom zlepšiť ochranu vášho účtu Google. Pomocou krížovej ochrany účtu môžeme zdieľať bezpečnostné upozornenia na podozrivé udalosti s aplikáciami a službami, ktoré ste prepojili so svojím účtom Google. Takto môžu aplikácie a služby tretích strán používať zisťovanie podozrivých udalostí od Googlu na zvýšenie vašej bezpečnosti na internete.

Ako funguje krížová ochrana účtu

Aké aplikácie a služby dostávajú od Googlu bezpečnostné upozornenia

Aplikácia alebo služba bude dostávať od Googlu bezpečnostné upozornenia, ak bude spĺňať tieto podmienky:

 1. Musí sa zaregistrovať do krížovej ochrany účtu.
 2. Musí byť prepojená s vaším účtom Google. Ak je aplikácia alebo služba prepojená s vaším účtom Google:
Kedy sa odosielajú bezpečnostné upozornenia

Bezpečnostné upozornenia sa odosielajú vtedy, keď sa vo vašom účte Google vyskytne citlivá udalosť. Príklady niektorých citlivých udalostí:

 • napadnutie účtu,
 • pozastavenie alebo deaktivovanie účtu,
 • odhlásenie z účtu z vašich zariadení alebo prehliadačov.
Ako sa používajú bezpečnostné upozornenia

Bezpečnostné upozornenia môžu Google a zúčastnené aplikácie a služby používať napríklad na:

 • lepšiu identifikáciu podozrivej aktivity vo vašom účte;
 • odhlásenie vášho účtu zo zúčastnenej aplikácie alebo služby s cieľom zabezpečiť účet.

Správa krížovej ochrany účtu

Ktoré aplikácie a služby sa zúčastňujú
 1. Prejdite na stránku Aplikácie a služby tretích strán.
  • Možno sa budete musieť prihlásiť.
 2. Vyberte aplikáciu alebo službu, v prípade ktorej chcete zistiť, či sa zúčastňuje krížovej ochrany účtu.
 • Ak má príslušná aplikácia alebo služba odznak Krížová ochrana účtu Ikona krížovej ochrany účtu, zúčastňuje sa krížovej ochrany účtu.
Zbavenie zúčastnených aplikácií alebo služieb prístupu k účtu

Ak už nechcete používať aplikáciu alebo službu, ktorá sa zúčastňuje krížovej ochrany účtu, môžete jej prístup do svojho účtu odstrániť.

Keď zúčastnenú aplikáciu alebo službu zbavíte prístupu:

 • dostane posledné upozornenie, že bolo prepojenie ukončené;
 • prestane dostávať bezpečnostné hlásenia týkajúce sa vášho účtu Google.

 

Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka
true
Vyhľadávanie v Centre pomoci
true
true
true
true
true
70975