Thay đổi tên trên tài khoản Google của bạn

Bạn có thể thay đổi tên trên tài khoản Google của mình bằng cách chỉnh sửa tiểu sử trên Google+ của bạn. Chỉnh sửa tên tiểu sử của bạn trong Google+ sẽ thay đổi tên trong tất cả các sản phẩm của Google mà bạn sử dụng cho tài khoản này. Ví dụ: bạn sẽ thấy tên của mình được thay đổi trong Gmail nếu bạn gửi email bằng cách sử dụng tài khoản Google của mình và trên YouTube nếu bạn đã liên kết kênh YouTube của mình với tiểu sử trên Google+.

Bạn cũng có thể chỉnh sửa các chi tiết tiểu sử khác chẳng hạn như ngày sinh hoặc kinh nghiệm làm việc đồng thời kiểm soát cách thức bạn chia sẻ thông tin đó bằng cách thay đổi cài đặt tiểu sử trên Google+ của bạn.

hc_author_ashley

Ashley là chuyên gia Tài khoản và là tác giả của trang trợ giúp này. Hãy để lại phản hồi cho cô ấy bên dưới về cách cải thiện trang này.

Bài viết này có hữu ích không?