เปลี่ยนชื่อในบัญชี Google ของคุณ

คุณสามารถเปลี่ยนชื่อในบัญชี Google ได้โดยการแก้ไขโปรไฟล์ Google+ การแก้ไขชื่อโปรไฟล์ใน Google+ จะเปลี่ยนชื่อของคุณในผลิตภัณฑ์ Google ทั้งหมดที่คุณใช้กับบัญชีนี้ เช่น คุณจะเห็นชื่อที่เปลี่ยนไปใน Gmail หากคุณส่งอีเมลโดยใช้ชื่อบัญชี Google และใน YouTube หากคุณเชื่อมโยงช่อง YouTube กับโปรไฟล์ Google+

คุณยังสามารถแก้ไขรายละเอียดอื่นๆ ในโปรไฟล์ เช่น วันเกิด ประสบการณ์การทำงาน และควบคุมวิธีการแชร์ข้อมูลดังกล่าวได้โดยการเปลี่ยนการตั้งค่าโปรไฟล์ Google+