ตัวเลือกการรวมบัญชีและการย้ายข้อมูล

หมายเหตุสำคัญ: หากคุณย้ายข้อมูลไปที่บัญชี Google Apps ของคุณ ผู้ดูแลระบบจะสามารถเข้าถึงข้อมูลใดๆ ที่คุณย้ายไปยังบัญชีนั้นหรือเชื่อมโยงกับบัญชีนั้น ดังนั้นโปรดอ่านประกาศเกี่ยวกับนโยบายส่วนบุคคลที่สำคัญของ Google Apps สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม เราขอแนะนำว่าคุณไม่ควรโอนข้อมูลไปไว้ในบัญชีที่ควบคุมโดยผู้ดูแลระบบ หากคุณไม่ต้องการให้ผู้ดูแลระบบของคุณสามารถเข้าถึงหรือควบคุมข้อมูลนี้

การรวมข้อมูล

น่าเสียดายที่ไม่สามารถรวมสองบัญชีหรือรวมข้อมูลเข้าด้วยกัน

เครื่องมือสำหรับย้ายข้อมูล

เครื่องมือย้ายข้อมูล พร้อมใช้งานสำหรับบางบริการหากคุณต้องการถ่ายโอนข้อมูลของคุณไปยังบัญชี Google Apps ของคุณ อย่างไรก็ตาม เครื่องมือดังกล่าวพร้อมใช้งานกับการถ่ายโอนข้อมูลบัญชีที่ขัดแย้งเท่านั้น ปัจจุบันคุณสามารถใช้เครื่องมือย้ายข้อมูลสำหรับผลิตภัณฑ์ต่อไปนี้เท่านั้น:

 • AdWords
 • AdSense
 • Analytics
 • Places
 • Groups
 • YouTube
 • Picasa
 • Voice
 • เครื่องมือของผู้ดูแลเว็บ
 • DoubleClick สำหรับผู้เผยแพร่โฆษณา

สำหรับผลิตภัณฑ์ที่ไม่สามารถย้ายด้วยเครื่องมือนี้ คุณจะต้องทำการย้ายข้อมูลด้วยตนเอง

วิธีการเข้าถึงเครื่องมือย้ายข้อมูลมีสองวิธีด้วยกัน แต่คุณอาจไม่สามารถใช้ตัวเลือกเหล่านี้ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการตั้งค่าที่ผู้ดูแลโดเมนของคุณได้เลือกไว้:

 1. คุณสามารถเริ่มดำเนินการและเข้าถึงเครื่องมือได้โดยเลือกตัวเลือกในการถ่ายโอนข้อมูลของคุณไปยังอีกบัญชีหนึ่งเมื่อคุณลงชื่อเข้าใช้บัญชีที่ขัดแย้งกันของคุณ
 2. คุณสามารถถ่ายโอนข้อมูลของคุณออกจากบัญชีที่ขัดแย้งหลังจากที่คุณได้เลือกชื่อสำหรับลงชื่อเข้าใช้ใหม่แล้วโดยการไปที่แผงควบคุมของ Google หากคุณไม่ได้มีบัญชีที่ขัดแย้ง คุณจะต้องย้ายข้อมูลด้วยตนเอง

การย้ายข้อมูลด้วยตนเอง

หากผลิตภัณฑ์ไม่ได้รับการสนับสนุนในเครื่องมือถ่ายโอนข้อมูลหรือคุณไม่มีบัญชีที่ขัดแย้ง คุณสามารถถ่ายโอนข้อมูลของคุณด้วยตนเองสำหรับแต่ละผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์ที่ไม่สนับสนุนการย้ายข้อมูล

สำหรับผลิตภัณฑ์ที่ไม่อนุญาตให้คุณถ่ายโอนข้อมูลจากบัญชีหนึ่งไปยังอีกบัญชีหนึ่ง คุณสามารถใช้ผลิตภัณฑ์เหล่านั้นด้วยบัญชีที่มีอยู่ต่อไปได้ ถ้าข้อมูลของคุณถูกจัดเก็บไว้ในบัญชีที่ขัดแย้ง คุณจะต้องเชื่อมโยงข้อมูลในบัญชีกับชื่อบัญชีอื่นอีกครั้งหนึ่ง ครั้งแรกที่คุณลงชื่อเข้าใช้บัญชีที่ขัดแย้งภายหลังการเปลี่ยนแปลง คุณจะเห็นหน้าเว็บที่ระบุว่าต้องอัปเดตบัญชีของคุณ ซึ่งจะมีตัวเลือกต่างๆ ในการเปลี่ยนชื่อบัญชีของคุณ

การใช้บัญชีของคุณภายหลังการเปลี่ยนแปลง

หากคุณลงชื่อเข้าใช้ในบริการเดียวกันด้วยบัญชี Google Apps ของคุณภายหลังการเปลี่ยนแปลง ข้อมูลใหม่ที่คุณสร้างขึ้นจะถูกเก็บไว้ในบัญชี Google Apps ของคุณ ดังนั้น เพื่อหลีกเลี่ยงการมีข้อมูลเก็บอยู่ในสองบัญชีที่แยกต่างหากจากกัน เราจึงขอแนะนำให้คุณเลือกเพียงบัญชีเดียวสำหรับการใช้งานบริการแต่ละอย่าง หากคุณกำลังพยายามใช้ผลิตภัณฑ์ที่ไม่สามารถถ่ายโอนข้อมูล คุณสามารถลองใช้หลายบัญชีพร้อมกัน