Zoeken
Zoekopdracht verwijderen
Zoeken sluiten
Google-apps
Hoofdmenu

Content overzetten naar uw werkaccount of persoonlijke account

Als u een conflicterend account heeft, kunt u de bestanden en gegevens behouden uit het Google-account dat u heeft gemaakt met het e-mailadres op uw werk of een andere groep. U kunt uw content kopiëren naar een of beide van de volgende locaties:

  • Het account dat is gemaakt door uw werk of een andere groep en dat hetzelfde e-mailadres heeft
  • Een persoonlijk Google-account

U heeft een paar opties om uw content over te zetten naar een ander account.

Wat u moet weten voordat u content overzet

Houd persoonlijke content gescheiden

Als u zowel werkgerelateerde gegevens als persoonlijke gegevens in uw account heeft, raden we u aan deze typen content naar afzonderlijke accounts te verplaatsen.

Gegevens in uw werkaccount worden beheerd door uw beheerder

Bestanden en gegevens die deel uitmaken van een account dat is gemaakt door uw werk of een andere groep, worden beheerd door een beheerder. Lees het Privacybeleid van Google voor meer informatie.

Als u niet wilt dat uw beheerder bepaalde content beheert of toegang hiertoe heeft, raden we u aan die content niet naar dat account te verplaatsen.

Uw beheerder kan ook specifieke producten, zoals Google Drive of YouTube, uitschakelen voor alle accounts op uw werk of een andere groep. Als u bestanden of gegevens heeft in een product dat is uitgeschakeld, heeft u mogelijk geen toegang meer tot die content.

Optie 1: content delen of toegang verlenen

In bepaalde Google-producten kunt u bestanden delen met uw andere account of dit account content of gegevens laten beheren. Bekijk de onderstaande producten voor voorbeelden.

Google Drive: uw bestanden delen

In Google Drive kunt u bestanden en mappen delen met uw andere account.

Tip: Als u een kopie van een bestand maakt, wordt u de eigenaar van de kopie.

YouTube: een beheerder toevoegen aan uw kanaal

U kunt uw andere account beheerder maken van uw YouTube-kanaal.

  1. Maak een Google+ profiel in het account dat u wilt instellen als beheerder (als u dit nog niet heeft gedaan).
  2. Log in op het account waarmee het YouTube-kanaal momenteel wordt beheerd.
  3. Volg de stappen om uw andere account beheerder te maken van uw YouTube-kanaal.
  4. Nadat dit account ten minste één dag beheerder is geweest, kunt u het eigendom van het kanaal overdragen.
Google Analytics: een gebruiker toevoegen aan uw account

U kunt uw andere account toevoegen als gebruiker aan uw Google Analytics-account en een machtigingsniveau kiezen.

AdWords: een gebruiker toevoegen aan uw account

U kunt uw andere account toevoegen als gebruiker aan uw AdWords-account en een toegangsniveau kiezen.

Optie 2: uw gegevens downloaden

Als u uw content uit Google-producten wilt bewaren, kunt u uw gegevens downloaden. U kunt bijvoorbeeld uw bladwijzers in Chrome, uw opgeslagen plaatsen in Google Maps en uw fotoalbums in Google Foto's downloaden.

Upload deze gegevens naar uw andere account om ze daar te gebruiken.

hc_author_ashley

Ashley is Google Accounts-expert en auteur van deze Help-pagina. Laat hieronder feedback achter over hoe ze de pagina kan verbeteren.

Was dit artikel nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?