אפשרויות למיזוג חשבונות ולהעברת נתונים

הודעה חשובה: אם תעביר נתונים לחשבון Google Apps שלך, למנהל המערכת תהיה גישה לכל הנתונים שתעביר או תשייך לחשבון, לכן חשוב שתקרא את הודעת הפרטיות החשובה של Google Apps לקבלת מידע נוסף. אנו מציעים שלא תעביר מידע לחשבון שבשליטת מנהל המערכת אם אינך מעוניין שלמנהל המערכת תהיה גישה לנתונים אלה או שליטה בהם.

מיזוג נתונים

לצערנו, לא ניתן לשלב שני חשבונות או למזג נתונים.

כלי להעברת נתונים

כלי להעברת נתונים זמין עבור שירותים מסוימים אם ברצונך להעביר נתונים לחשבון Google Apps שלך. עם זאת, הכלי זמין להעברת נתונים מתוך חשבונות מתנגשים בלבד. כיום, ניתן להשתמש בכלי להעברת נתונים עבור המוצרים הבאים בלבד:

 • Google AdWords
 • Google AdSense
 • Google Analytics
 • Google מקומות
 • קבוצות Google
 • YouTube
 • Picasa
 • Google Voice
 • כלי מנהלי האתרים
 • DoubleClick for Publishers

עבור מוצרים שלא ניתן להעביר באמצעות כלי זה , יהיה עליך להעביר את הנתונים באופן ידני.

הנה שתי דרכים לגשת אל הכלי להעברת נתונים. ייתכן שאפשרויות אלה לא יהיו זמינות עבורך בהתאם להגדרה שנבחרה על ידי מנהל המערכת של הדומיין שלך:

 1. תוכל להתחיל בתהליך ולגשת אל הכלי באמצעות בחירת האפשרות להעברת נתונים לחשבון אחר עם הכניסה לחשבון המתנגש.
 2. תוכל להעביר את הנתונים אל מחוץ לחשבון המתנגש גם לאחר שבחרת שם כניסה חדש באמצעות מעבר אל מרכז השליטה של Google. אם לא היה לך חשבון מתנגש, עליך להעביר את הנתונים באופן ידני.

העברת נתונים באופן ידני

אם הכלי למיזוג נתונים לא תומך במוצרים, או שאין לך חשבון מתנגש, תוכל להעביר את הנתונים באופן ידני עבור כל מוצר בנפרד.

מוצרים שאינם תומכים בהעברת נתונים

עבור מוצרים שאינם מאפשרים העברת נתונים בין חשבונות, תוכל להמשיך להשתמש במוצרים באמצעות החשבון הקיים שלך. אם הנתונים שלך היו מאוחסנים בחשבון מתנגש, יהיה עליך לשייך מחדש את הנתונים בחשבון לשם חשבון אחר. בפעם הראשונה שתיכנס לחשבון המתנגש לאחר המעבר, תראה דף עם ההודעה נדרש עדכון לחשבון שלך, המפרט אפשרויות לשינוי שם החשבון.

שימוש בחשבון לאחר המעבר

אם תיכנס לאותו שירות עם חשבון Google Apps שלך לאחר המעבר, נתונים חדשים שתיצור יאוחסנו בחשבון Google Apps. לכן, כדי להימנע מאחסון המידע בשני חשבונות נפרדים, מומלץ לבחור חשבון אחד לשימוש עבור כל שירות. אם אתה מנסה להשתמש במוצר שלא מאפשר להעביר נתונים, ניתן לנסות להשתמש בחשבונות מרובים בו-זמנית.

לפני העברת הנתונים

ישנן מספר השלכות חשובות שעליך להבין לפני העברת נתונים לחשבון אחר:

 • נתונים המועברים לחשבון Google Apps מנוהלים על ידי מנהל המערכת של החשבון.
 • אם אתה מחליט להעביר נתונים אל חשבון Google Apps, ייתכן שמנהל המערכת של הדומיין שלך יחליט לסגור את המוצר עבור כל הדומיין, גם לאחר שיצרת, אחסנת והעברת את נתוני המוצר לחשבון. במקרה כזה, ייתכן שלא תוכל עוד להיכנס לנתונים המאוחסנים בחשבון המנוהל בדומיין.
 • הנתונים יועברו, אך לא ישוכפלו על ידי הכלי להעברת נתונים.

כדי לוודא שנשארה בידיך גישה לנתונים אישיים, העבר נתונים לחשבון ארגוני רק אם החשבון קשור לעסק, לבית ספר או לארגון שאליו אתה משויך. תמיד תוכל לאחסן נתונים אישיים בחשבון Google אישי.