אפשרויות למיזוג חשבונות ולהעברת נתונים

הודעה חשובה: אם תעביר נתונים לחשבון Google Apps שלך, למנהל המערכת תהיה גישה לכל הנתונים שתעביר או שתשייך לחשבון, לכן חשוב שתקרא את הודעת הפרטיות החשובה של Google Apps לקבלת מידע נוסף. אנו מציעים שלא תעביר מידע לחשבון שבשליטת מנהל המערכת אם אינך מעוניין שלמנהל המערכת תהיה גישה לנתונים אלה או שליטה בהם.

מיזוג נתונים

לרוע המזל, לא ניתן לשלב שני חשבונות או למזג נתונים.

כלי להעברת נתונים

כלי להעברת נתונים זמין עבור שירותים מסוימים אם ברצונך להעביר נתונים לחשבון Google Apps שלך. עם זאת, הכלי זמין רק להעברת נתונים מתוך חשבונות מתנגשים. כיום, ניתן להשתמש בכלי להעברת נתונים רק עבור המוצרים הבאים:

 • AdWords
 • AdSense
 • Google Analytics
 • מקומות Google
 • קבוצות Google
 • YouTube
 • Picasa
 • Google Voice
 • כלי מנהלי האתרים
 • DoubleClick לבעלי אתרים

עבור מוצרים שלא ניתן להעביר באמצעות כלי זה , יהיה עליך להעביר את הנתונים באופן ידני.

הנה שתי דרכים לגשת אל הכלי להעברת נתונים. ייתכן שאפשרויות אלה לא יהיו זמינות עבורך בהתאם להגדרה שנבחרה על ידי מנהל המערכת של הדומיין שלך:

 1. תוכל להתחיל בתהליך ולגשת אל הכלי באמצעות בחירת האפשרות להעברת נתונים לחשבון אחר עם הכניסה לחשבון המתנגש.
 2. תוכל להעביר את הנתונים אל מחוץ לחשבון המתנגש גם לאחר שבחרת שם כניסה חדש באמצעות מעבר אל מרכז השליטה של Google. אם לא היה לך חשבון מתנגש, עליך להעביר את הנתונים באופן ידני.

העברת נתונים באופן ידני

אם הכלי למיזוג נתונים לא תומך במוצרים, או אם אין לך חשבון מתנגש, תוכל להעביר את הנתונים באופן ידני עבור כל מוצר בנפרד.

מוצרים שלא תומכים בהעברת נתונים

עבור מוצרים שאינם מאפשרים העברת נתונים בין חשבונות, תוכל להמשיך להשתמש במוצרים באמצעות החשבון הקיים שלך. אם הנתונים אוחסנו בחשבון מתנגש, יהיה עליך לשייך מחדש את הנתונים שבחשבון לשם חשבון אחר. בפעם הראשונה שתיכנס לחשבון המתנגש לאחר המעבר, תראה דף עם ההודעה נדרש עדכון לחשבון שלך, המפרט אפשרויות לשינוי שם החשבון.

שימוש בחשבון לאחר המעבר

אם תיכנס לאותו שירות עם חשבון Google Apps שלך לאחר המעבר, נתונים חדשים שתיצור יאוחסנו בחשבון Google Apps. לכן, כדי להימנע מאחסון המידע בשני חשבונות נפרדים, מומלץ לבחור חשבון אחד לשימוש עבור כל שירות. אם אתה מנסה להשתמש במוצר שלא יכול להעביר נתונים, תוכל לנסות להשתמש במספר חשבונות בו-זמנית.