Pretraživanje
Izbriši pretraživanje
Zatvaranje pretraživanja
Googleove aplikacije
Glavni izbornik

Prijenos sadržaja na radni ili osobni račun

Ako imate račun u sukobu, možete zadržati datoteke i podatke s Google računa koji ste izradili pomoću svoje e-adrese s posla ili iz neke druge grupe. Svoj sadržaj možete kopirati na jedno ili na oba ova mjesta:

  • račun koji ste dobili na poslu ili u nekoj drugoj grupi i koji ima istu e-adresu
  • osobni Google račun.

Imate nekoliko mogućnosti za prijenos sadržaja na drugi račun.

Što treba znati prije početka prijenosa

Odvojite osobni sadržaj

Ako na računu imate podatke povezane s poslom i osobne podatke, preporučujemo da ih premjestite na zasebne račune.

Podatke na vašem radnom računu kontrolira administrator

Datotekama i podacima s računa koji ste dobili na poslu ili u nekoj drugoj grupi upravlja administrator. Pročitajte Googleova pravila o privatnosti da biste saznali više.

Ako ne želite da administrator kontrolira određeni sadržaj niti da mu pristupa, nemojte ga premještati na taj račun.

Administrator može i isključiti određene proizvode, na primjer Disk ili YouTube, za sve račune na poslu ili u nekoj drugoj grupi. Ako imate datoteke ili podatke na proizvodu koji je isključen, mogli biste izgubiti pristup tom sadržaju.

1. mogućnost: dijeljenje sadržaja ili pružanje pristupa

Na nekim Googleovim proizvodima možete dijeliti datoteke sa svojim drugim računima ili omogućiti računu da upravlja sadržajem i podacima. U nastavku su navedeni primjeri takvih proizvoda.

Google disk: dijeljenje datoteka

Na Google disku možete dijeliti datoteke i mape sa svojim drugim računom.

Savjet: ako kopirate datoteku, postajete vlasnik te kopije.

YouTube: dodavanje voditelja na kanal

Svoj drugi račun možete postaviti za voditelja YouTube kanala.

  1. Na računu za koji želite da bude voditelj izradite profil na Googleu+ ako to još niste učinili.
  2. Prijavite se na račun koji trenutačno upravlja YouTube kanalom.
  3. Slijedite upute da biste svoj drugi račun postavili kao voditelja YouTube kanala.
  4. Nakon postavljanja računa kao voditelja pričekajte najmanje jedan dan i moći ćete prenijeti vlasništvo nad kanalom.
Google Analytics: dodavanje korisnika na račun

Na Google Analytics računu drugi račun možete dodati kao korisnika i odabrati razinu dopuštenja.

2. mogućnost: preuzimanje podataka

Da biste zadržali svoj sadržaj s Googleovih proizvoda, možete preuzeti podatke. Na primjer, možete preuzeti oznake u Chromeu, spremljena mjesta na Kartama i fotoalbume na Google fotografijama.

Prenesite te podatke na drugi račun da biste ih upotrebljavali na njemu.