Opcije spajanja računa i premještanja podataka

Važna obavijest: ako premještate podatke na svoj račun usluge Google Apps, vaš će administrator imati pristup svim podacima koje na njegа premjestite ili ih s tim računom povežete, zato pročitajte važnu obavijest o privatnosti usluge Google Apps u kojoj ćete pronaći više informacija. Preporučujemo da ne prenosite informacije na račun pod nadzorom administratora ako ne želite da vaš administrator dobije pristup tim podacima ili nadzor nad njima.

Spajanje podataka

Nažalost, nije moguće kombinirati dva računa ni spajati podatke.

Alat za premještanje podataka

Ako želite prenijeti podatke na račun za Google Apps, za određene vam usluge na raspolaganju stoji alat za premještanje podataka. Alat je, međutim, dostupan samo za prijenos podataka iz računa u sukobu. Alat za premještanje podataka trenutačno možete upotrebljavati samo za sljedeće proizvode:

 • AdWords
 • AdSense
 • Google Analytics
 • Google Mjesta
 • Google Grupe
 • YouTube
 • Picasa
 • Voice
 • Webmaster Tools
 • DoubleClick for Publishers

Za proizvode koji se ne mogu premjestiti tim alatom podatke ćete morati premjestiti ručno.

Alatu za premještanje podataka možete pristupiti na dva načina. Te vam opcije možda neće biti dostupne, ovisno o postavkama koje je odabrao vaš administrator domene:

 1. Postupak možete pokrenuti i pristupiti alatu tako što ćete prilikom prijave na račun u sukobu odabrati opciju za prijenos podataka na drugi račun.
 2. Svoje podatke možete prenijeti sa svog računa u sukobu čak i ako ste već odabrali novo ime za prijavu na Google nadzornoj ploči. Ako niste imali račun u sukobu, podatke ćete morati premjestiti ručno.

Ručno premještanje podataka

Ako alat za migraciju podataka ne podržava proizvod ili nemate račun u sukobu, za svaki proizvod možete podatke prenijeti ručno.

Proizvodi koji ne podržavaju premještanje podataka

Proizvode koji ne dopuštaju prijenos podataka s jednog računa na drugi možete nastaviti upotrebljavati s postojećim računom. Ako su podaci pohranjeni na računu u sukobu, morat ćete ih pridružiti računu s drugim nazivom. Kod prve prijave na račun u sukobu nakon prijenosa, prikazat će se stranica Potrebno je ažuriranje računa s opcijama za promjenu naziva računa.

Upotreba računa nakon prijelaza

Ako se nakon prijelaza prijavite na istu uslugu računom za Google Apps, svi novi podaci koje stvorite pohranjivat će se na računu za Google Apps. Prema tome, da biste izbjegli pohranjivanje informacija na dva računa, preporučujemo da za svaku uslugu odaberete po jedan račun. Ako pokušavate upotrijebiti proizvod za koji nije moguće premjestiti podatke, možete pokušati s upotrebom više računa odjednom.