Opcije spajanja računa i premještanja podataka

Važna obavijest: ako premještate podatke na svoj račun Google Appsa, vaš će administrator imati pristup svim podacima koje na njege premjestite ili ih s tim računom povežete, zato pročitajte važnu obavijest o privatnosti Google Appsa u kojoj ćete pronaći više informacija. Preporučujemo da ne prenosite informacije na račun pod nadzorom administratora ako ne želite da vaš administrator dobije pristup ili nadzor nad tim podacima.

Spajanje podataka

Nažalost, nije moguće kombinirati dva računa niti spajati podatke.

Alat za premještanje podataka

Ako želite prenijeti podatke na račun za Google Apps, za određene vam usluge na raspolaganju stoji alat za premještanje podataka. Alat je, međutim, dostupan samo za prijenos podataka iz računa u sukobu. Alat za premještanje podataka trenutačno možete upotrebljavati samo za sljedeće proizvode:

 • AdWords
 • AdSense
 • Google Analytics
 • Mjesta
 • Grupe
 • YouTube
 • Picasa
 • Voice
 • Webmaster Tools
 • DoubleClick for Publishers

Za proizvode koji se ne mogu premjestiti tim alatom podatke ćete morati premjestiti ručno.

Alatu za premještanje podataka možete pristupiti na dva načina. Te vam opcije možda neće biti dostupne, ovisno o postavkama koje je odabrao vaš administrator domene:

 1. Postupak možete pokrenuti i pristupiti alatu tako što ćete prilikom prijave na račun u sukobu odabrati opciju za prijenos podataka na drugi račun.
 2. Svoje podatke možete prenijeti sa svog računa u sukobu čak i ako ste već odabrali novo ime za prijavu. Da biste to učinili, idite na Google nadzornu ploču. Ako niste imali račun u sukobu, podatke ćete morati premjestiti ručno.

Ručno premještanje podataka

Ako alat za migraciju podataka ne podržava proizvod ili nemate račun u sukobu, za svaki proizvod možete ručno prenijeti podatke.

Proizvodi koji ne podržavaju premještanje podataka

Proizvode koji ne dopuštaju prijenos podataka s jednog računa na drugi možete nastaviti upotrebljavati s postojećim računom. Ako su vaši podaci bili pohranjeni na računu u sukobu, morat ćete ponovno povezati podatke na tom računu s računom nekog drugog naziva. Kod prve prijave na račun u sukobu nakon prijenosa prikazat će se stranica Potrebno je ažuriranje računa s opcijama za promjenu naziva računa.

Upotreba računa nakon prijelaza

Ako se nakon prijelaza prijavite na istu uslugu računom za Google Apps, svi novi podaci koje stvorite pohranjivat će se na računu za Google Apps. Prema tome, da biste izbjegli pohranjivanje informacija na dva računa, preporučujemo da za svaku uslugu odaberete po jedan račun. Ako pokušavate upotrijebiti proizvod za koji se ne mogu prenositi podaci, pokušajte upotrebljavati više računa odjednom.

Prije premještanja podataka

Nekoliko važnih implikacija koje trebate razumjeti prije premještanja podataka na drugi račun:

 • Podacima koji se premještaju na račun za Google Apps upravlja administrator računa.
 • Ako odlučite premjestiti podatke na račun za Google Apps, može se dogoditi da administrator domene isključi proizvod za cijelu vašu domenu, čak i nakon što ste stvorili, pohranili ili premjestili podatke proizvoda na račun. U tom slučaju možete izgubiti pristup podacima koje ste pohranili na račun kojim upravlja domena.
 • Alatom za premještanje podataka podaci se ne kopiraju, nego premještaju.

Kako biste sigurno zadržali pristup osobnim podacima, na račun u svojoj organizaciji premjestite samo one podatke koji se odnose na tvrtku, školu ili organizaciju s kojom ste povezani. Svoje osobne podatke uvijek možete pohraniti na osobni Google račun.