Search
I-clear ang paghahanap
Isara ang paghahanap
Mga app ng Google
Pangunahing menu

Maglipat ng content sa iyong trabaho o personal na account

Kung mayroon kang hindi tugmang account, maaari mong panatilihin ang mga file at data mula sa Google Account na iyong ginawa gamit ang iyong email address sa iyong trabaho o iba pang grupo. Maaari mong kopyahin ang iyong content sa isa o parehong lugar na ito:

  • Ang account na ginawa sa pamamagitan ng iyong trabaho o iba pang grupo at may parehong email address
  • Isang personal na Google Account

Mayroon kang ilang opsyon para sa kung paano makuha ang iyong content patungo sa ibang account.

Ano ang dapat malaman bago ka maglipat ng anumang bagay

Panatilihing hiwalay ang personal na content

Kung mayroon kang parehong data na may kinalaman sa trabaho at personal na impormasyon sa iyong account, inirerekumenda namin ang paglipat ng mga uri ng content sa hiwalay na mga account.

Ang data sa iyong account sa trabaho ay kinokontrol ng iyong administrator

Ang mga file at data na bahagi ng isang account na ginawa ng iyong trabaho o iba pang mga grupo ay pinamamahalaan ng isang administrator. Basahin ang Patakaran sa Privacy ng Google upang matuto nang higit pa.

Kung hindi mo gustong kontrolin o magkaroon ng access ang iyong administrator sa partikular na content, hindi namin inirerekumendang ilipat ito sa account na iyon.

Maaari ring i-off ng iyong administrator ang mga partikular na produkto, tulad ng Drive o YouTube, para sa lahat ng mga account sa iyong trabaho o iba pang grupo. Kung mayroon kang mga file o data sa isang produktong naka-off, maaari kang mawalan ng access sa content na ito.

Opsyon 1: Magbahagi ng content o magbigay ng access

Sa ilang mga produkto ng Google, maaari mong ibahagi ang mga file sa iyong iba pang account o hayaan ang account na itong pamahalaan ang content o data. Tingnan ang mga produktong nakalista sa ibaba para sa mga halimbawa.

Google Drive: Ibahagi ang mga file mo

Sa Google Drive, maaari mong ibahagi ang mga file at folder sa iyong ibang account.

Tip: Kung gumawa ka ng kopya ng isang file, ikaw ang magiging may-ari ng kopya.

YouTube: Magdagdag ng isang manager sa iyong channel

Maaari mong gawin ang iyong iba pang account na manager ng iyong YouTube channel.

  1. Sa account na gusto mong maging manager, gumawa ng isang profile sa Google+ kung hindi mo pa nagagawa.
  2. Mag-sign in sa account na kasalukuyang namamahala sa YouTube channel.
  3. Sundin ang mga hakbang upang gawin ang iyong ibang account na isang manager ng ​​iyong YouTube channel.
  4. Matapos na maging manager ang account na ito nang hindi bababa sa isang araw, maaari mong ilipat ang pagmamay-ari ng channel.
Google Analytics: Magdagdag ng user sa iyong account

Maaari mong idagdag ang iyong ibang account bilang isang user sa iyong Google Analytics account at pumili ng isang antas ng pahintulot.

AdWords: Magdagdag ng user sa iyong account

Maaari kang magdagdag ng iyong ibang account bilang isang user sa iyong AdWords account at pumili ng isang antas ng pag-access.

Opsyon 2: I-download ang iyong data

Upang i-save ang iyong content mula sa mga produkto ng Google, maaari mong i-download ang iyong data. Halimbawa, maaari mong i-download ang iyong mga bookmark sa Chrome, ang iyong mga naka-save na lugar sa mapa at ang iyong mga album ng larawan sa Picasa Web Albums.

I-upload ang data na ito sa iyong ibang account upang gamitin ito doon.