Mga opsyon sa pagsasama ng account at paglilipat ng data

Mahalagang paunawa: Kung maglilipat ka ng data sa iyong Google Apps account, magkakaroon ng access ang iyong administrator sa anumang data na iyong ima-migrate o iuugnay sa account na iyon, kaya pakibasa ang Mahalagang Notification ng Privacy ng Google Apps para sa higit pang impormasyon. Iminumungkahi naming huwag mong ilipat ang impormasyon sa account na kinokontrol ng administrator kung hindi mo gustong magkaroon ng access ang iyong administrator sa o magkaroon ng kontrol sa data na ito.

Pagsasama ng Data

Sa kasamaang palad, hindi posibleng pagsamahin ang dalawang account o pagsamahin ang data.

Tool para sa paglilipat ng data

May available na tool sa paglilipat ng data para sa ilang partikular na serbisyo kung gusto mong ilipat sa iyong Google Apps account ang iyong data. Gayunpaman, available lang ang tool para sa paglilipat ng data mula sa mga hindi tugmang account. Sa kasalukuyan, magagamit mo lang ang tool sa paglilipat ng data para sa mga produktong ito:

 • AdWords
 • AdSense
 • Analytics
 • Places
 • Groups
 • YouTube
 • Picasa
 • Voice
 • Webmaster Tools
 • DoubleClick for Publishers

Para sa mga produktong hindi maililipat sa pamamagitan ng tool na ito, kakailanganin mong ilipat ang iyong data nang manu-mano.

May dalawang paraan upang i-access ang tool sa paglilipat ng data. Maaaring hindi available sa iyo ang mga pagpipiliang ito, depende sa mga setting na pinili ng administrator ng iyong domain:

 1. Maaari mong simulan ang proseso at i-access ang tool sa pamamagitan ng pagpili sa opsyong ilipat sa isa pang account ang iyong data kapag nag-sign in ka sa iyong hindi tugmang account.
 2. Maililipat mo ang iyong data mula sa iyong hindi tugmang account kahit na nakapili ka na ng bagong pangalan sa pag-sign in sa pamamagitan ng pagpunta sa Google Dashboard. Kung hindi ka nagkaroon ng hindi tugmang account, kakailanganin mong manu-manong ilipat ang iyong data.

Manu-manong paglilipat ng iyong data

Kung ang mga produkto ay hindi sinusuportahan sa tool sa paglilipat ng data o wala kang hindi tugmang account, maaari mong manu-manong ilipat ang iyong data para sa bawat produkto.

Mga produktong hindi sumusuporta sa paglilipat ng data

Para sa mga produkto na hindi nagpapahintulot sa iyong maglipat ng data mula sa isang account patungo sa isa pa, maaari mong ipagpatuloy ang paggamit ng mga produkto gamit ang iyong umiiral na account. Kung itinago ang iyong data sa isang hindi tugmang account, kakailanganin mong muling iugnay ang data sa account sa iba pang pangalan ng account. Ang unang pagkakataon na mag-sign in ka sa iyong hindi tugmang account pagkatapos ng transition, makakakita ka ng page na Kinakailangan ang pag-update sa iyong account na nagbibigay sa iyo ng mga opsyong palitan ang pangalan ng iyong account.

Paggamit ng iyong account pagkatapos ng paglilipat

Kung nag-sign in ka sa parehong serbisyo sa iyong Google Apps account pagkatapos ng paglilipat, naiimbak ang anumang bagong data na iyong gagawin sa iyong Google Apps account. Kaya naman, upang maiwasang maimbak ang iyong impormasyon sa dalawang magkahiwalay na account, inirerekomenda namin ang pagpili ng isang account na gagamitin para sa bawat serbisyo. Kung sinusubukan mong gumamit ng isang produktong hindi nakakapaglipat ng data, maaari mong subukang gumamit ng maraming account nang sabay-sabay.

Bago mo ilipat ang iyong data

Mayroong ilang mahalagang pahiwatig na dapat maunawaan bago mo ilipat ang iyong data patungo sa isa pang account:

 • Ang data na inilipat sa Google Apps account ay pinamamahalaan ng administrator ng account.
 • Kung pinili mong ilipat ang data sa Google Apps account, maaaring piliin ng iyong administrator ng domain na i-off ang produkto para sa iyong kabuuang domain, kahit na pagkatapos mong gawin, iimbak o ilipat ang data ng produkto sa account. Kung nangyayari ito, maaaring mawalan ka ng access sa data na iyong inimbak sa account na pinamamahalaan ng domain.
 • Ang data ay ililipat sa pamamagitan ng tool sa paglilipat ng data at hindi idu-duplicate.

Upang matiyak na napanatili mo ang access sa iyong personal na data, ilipat lang ang data sa organisasyonal na account kung ito ay may kaugnayan sa negosyo, paaralan o organisasyon na nauugnay sa iyo. Maaari mong palaging iimbak ang iyong personal na data sa isang personal na Google account.