Usluga Kontakti nije dostupna

Ako nemate pristup Google kontaktima, administrator će morati uključiti uslugu Kontakti za vašu domenu na poslu, u školi ili u nekoj drugoj grupi. Zamolite administratora domene da uključi Kontakte tako što će se prijaviti na upravljačku ploču G Suitea, pronaći Kontakte i kliknuti gumb "Dodaj".