Paano ka magsa-sign in gamit ang 2-step na pag-verify

Madali lang ang pag-sign in gamit ang 2-step na pag-verify.

  1. Pumunta sa pahina sa pag-sign-in at ilagay ang iyong username at password tulad ng normal mong ginagawa.

  2. Bagong pahina ng pag-sign-in ng Google
  3. Pagkatapos, hihingan ka ng code na may anim na digit, na makukuha mo sa iyong telepono. Kung nais mo, kapag inilagay mo ang iyong code, maaari mong piliin na pagkatiwalaan ang iyong computer -- nangangahulugan ito na na wala nang hihilinging code sa iyo muli kapag nag-sign in ka mula sa computer na ito. Gayunpaman, kung magsa-sign in ka mula sa isa pang computer, hihingan ka ng code.

  4. Kapag na-on mo na ang 2-step na pag-verify, hindi makakakonekta sa iyong account ang mga hindi pang-browser na application at device na gumagamit ng iyong Google Account (gaya ng Gmail app sa iyong telepono o Outlook). Gayunpaman, sa ilang hakbang, makakabuo ka ng espesyal na password na tinatawag na password na tukoy sa application upang payagan ang application na ito na kumonekta sa iyong account -- at huwag mag-alala, isang beses mo lang ito kakailanganing gawin para sa bawat device o application.

  5. larawan ng password na tukoy sa application patungo sa telepono