Search
I-clear ang paghahanap
Isara ang paghahanap
Mga app ng Google
Pangunahing menu

Kung na-sign out ka kamakailan sa iyong account, mag-sign in muli gamit ang nakasanayan mong username at password sa https://accounts.google.com. Kung hindi mo matandaan ang iyong password o hindi ka makapag-sign in dahil sa iba pang bagay,  pumunta rito upang i-recover ang password ng account mo. Hindi ka matutulungan ng aming mga ahente ng suporta sa mga isyu sa password, kaya lutasin ang iyong isyu online.  

How you sign in with 2-Step Verification

Madali lang ng pag-sign in gamit ang 2-Step na Pag-verify.

  1. Pumunta sa page sa pag-sign-in at ilagay ang iyong username at password tulad ng normal mong ginagawa.
  2. Pagkatapos, hihingan ka ng code na may anim na digit, na makukuha mo sa iyong telepono. Kung nais mo, kapag inilagay mo ang iyong code, maaari mong piliin na pagkatiwalaan ang iyong computer -- nangangahulugan ito na na wala nang hihilinging code sa iyo muli kapag nag-sign in ka mula sa computer na ito. Gayunpaman, kung magsa-sign in ka mula sa isa pang computer, hihingan ka ng code.
  3. Pagkatapos mong i-on ang 2-Step na Pag-verify, hindi na makakakonekta sa iyong account ang mga hindi pang-browser na application at device na gumagamit ng Google Account (tulad ng Gmail na app sa iyong telepono o Outlook). Gayunpaman, sa ilang hakbang, makakabuo ka ng espesyal na password na tinatawag na password na tukoy sa application upang payagan ang application na ito na makakonekta sa iyong account -- at huwag mag-alala, isang beses mo lang ito kakailanganing gawin para sa bawat device o application.

Mag-Sign in gamit ang Security Key

Sumangguni sa artikulong ito para sa mga tagubilin sa link ng pag-sign in gamit ang Security Key.