Search
I-clear ang paghahanap
Isara ang paghahanap
Mga app ng Google
Pangunahing menu

Isagawa ang bagong Pagsusuri sa Seguridad. Paigtingin ang seguridad ng iyong Google Account sa pamamagitan ng 2 minutong pagsusuri.

Paano ka magsa-sign in gamit ang 2-Step na Pag-verify

Madali lang mag-sign in gamit ang 2-Step na Pag-verify.

  1. Pumunta sa page sa pag-sign-in at ilagay ang iyong username at password tulad ng normal mong ginagawa.
  2. Pagkatapos, hihingan ka ng code na may anim na digit, na makukuha mo sa iyong telepono. Kung gusto mo, kapag inilagay mo ang iyong code, maaari mong piliing pagkatiwalaan ang iyong computer -- nangangahulugan itong hindi ka na muling hihingan ng code kapag nag-sign in ka mula sa computer na ito. Gayunpaman, kung magsa-sign in ka mula sa iba pang computer, hihingan ka ng code.
  3. Pagkatapos mong i-on ang 2-Step na Pag-verify, hindi na makakakonekta sa iyong account ang mga hindi pang-browser na application at device na gumagamit sa Google Account mo (gaya ng Gmail app sa iyong telepono o Outlook). Gayunpaman, sa ilang hakbang, makakabuo ka ng espesyal na password na tinatawag na password na tukoy sa application upang payagan ang application na ito na makakonekta sa iyong account -- at huwag mag-alala, isang beses mo lang ito kakailanganing gawin para sa bawat device o application.

Mag-sign in gamit ang Security Key

Sumangguni sa artikulong ito para sa mga tagubilin sa pag-sign in gamit ang Security Key.

Mag-sign in gamit ang mga prompt sa telepono

Sumangguni sa artikulong ito para sa mga tagubilin sa pag-sign in gamit ang mga prompt sa telepono.