Paano ka magsa-sign in gamit ang 2-Step na Pag-verify

Madali lang mag-sign in gamit ang 2-Step na Pag-verify.

  1. Pumunta sa page sa pag-sign in at ilagay ang iyong username at password tulad ng karaniwan mong ginagawa.
  2. Pagkatapos, hihilingin sa iyo ang ikalawang hakbang sa pag-verify, tulad ng code na may anim na digit o prompt, na matatanggap mo mula sa Google sa iyong telepono. Kung gusto mo, kapag inilagay mo ang iyong code, maaari mong piliing pagkatiwalaan ang computer mo -- nangangahulugan itong hindi na hihilingin sa iyo ang ikalawang hakbang sa pag-verify kapag nag-sign in ka mula sa computer na ito. Gayunpaman, kung magsa-sign in ka mula sa ibang computer, hihilingin sa iyo ang ikalawang hakbang sa pag-verify.

Mag-sign in gamit ang Security Key

Sumangguni sa artikulong ito para sa mga tagubilin sa pag-sign in gamit ang Security Key.

Mag-sign in gamit ang mga prompt sa telepono

Sumangguni sa artikulong ito para sa mga tagubilin sa pag-sign in gamit ang mga prompt sa telepono.