Κατάργηση Κωδικών εφαρμογών

Σε περίπτωση απώλειας μιας συσκευής ή διακοπής χρήσης μιας εφαρμογής που εξουσιοδοτήθηκε με έναν κωδικό εφαρμογής, σάς συνιστούμε να κάνετε ανάκληση του κωδικού εφαρμογής, έτσι ώστε να μην μπορεί να αποκτήσει κανείς πρόσβαση στο Λογαριασμό σας στο Google από την εν λόγω συσκευή.

Οι κωδικοί εφαρμογών επιτρέπουν σε εφαρμογές ή συσκευές που δεν υποστηρίζουν τους κωδικούς της επαλήθευσης σε 2 βήματα να αποκτήσουν πρόσβαση στον Λογαριασμό σας Google. Εάν χρησιμοποιείτε την Επαλήθευση σε 2 βήματα και μεταβήκατε στον Λογαριασμό Google από μια εφαρμογή ή μια συσκευή όπως το Gmail στο iPhone ή το iPad σας, είναι πιθανό να χρησιμοποιήσατε έναν Κωδικό εφαρμογής.

Σημείωση: Εάν έχετε εγκαταστήσει το πιο πρόσφατο λειτουργικό σύστημα στο iPhone, το iPad ή τον υπολογιστή Mac που χρησιμοποιείτε, δεν θα χρειάζεται πλέον να χρησιμοποιείτε Κωδικούς εφαρμογών προκειμένου να χρησιμοποιείτε την Επαλήθευση σε 2 βήματα.

Για να καταργήσετε έναν Κωδικό εφαρμογής:

  1. Επισκεφτείτε τη σελίδα με τους Κωδικούς εφαρμογών σας.
  2. Θα δείτε μια λίστα με τις εφαρμογές για τις οποίες έχετε δημιουργήσει Κωδικούς πρόσβασης εφαρμογής.
  3. Δίπλα στην εφαρμογή την πρόσβαση της οποίας θέλετε να καταργήσετε, κάντε κλικ στο εικονίδιο κατάργησης Κατάργηση.

Εάν χρησιμοποιείτε Android 4.0+, σάς συνιστούμε να καταργήσετε το στοιχείο "Android" από τις Εφαρμογές με πρόσβαση στον λογαριασμό σας

Εάν ο Κωδικός εφαρμογής ανακληθεί, δεν θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ξανά για πρόσβαση στον Λογαριασμό σας Google. Εάν θέλετε να ξεκινήσετε να χρησιμοποιείτε πάλι τον λογαριασμό σας σε μια εφαρμογή ή συσκευή, θα πρέπει να δημιουργήσετε έναν νέο κωδικό εφαρμογής.