Cài đặt Google Authenticator

Nếu thiết lập tính năng Xác minh 2 bước, bạn có thể dùng ứng dụng Google Authenticator để nhận mã ngay cả khi không có kết nối Internet hoặc dịch vụ di động.

Yêu cầu

Lưu ý: Nếu bạn có tài khoản qua cơ quan, trường học hoặc nhóm khác, tổ chức của bạn có thể không cho phép Xác minh 2 bước. Hãy kiểm tra với quản trị viên của bạn để biết chắc chắn.

Để sử dụng Google Authenticator trên thiết bị Android, bạn sẽ cần:

Tải ứng dụng xuống

CÀI ĐẶT GOOGLE AUTHENTICATOR

Thiết lập ứng dụng

 1. Trên điện thoại hoặc máy tính bảng Android, hãy mở ứng dụng Cài đặt sau đó Google Tài khoản Google.
 2. Ở trên cùng, hãy nhấn vào mục Bảo mật.
 3. Trong mục "Đăng nhập vào Google", nhấn vào Xác minh 2 bước. Bạn có thể cần đăng nhập.
 4. Trong mục "Thiết lập bước phần thay thế", tìm "Ứng dụng Authenticator" và nhấn vào Thiết lập.
 5. Làm theo các bước trên màn hình.
 6. Để xác minh rằng quy trình Xác minh 2 bước đã bật, hãy lấy mã từ ứng dụng Authenticator. Nhập mã trong mục cài đặt của bạn.

Nếu mã của bạn chính xác, bạn sẽ thấy thông báo xác nhận.

Nếu mã của bạn không chính xác, hãy thử lại. Nếu vẫn gặp vấn đề, bạn có thể muốn xác minh thời gian trên thiết bị của bạn là đúng hoặc đọc về các vấn đề chung.

Thiết lập Xác minh 2 bước cho nhiều tài khoản Google

Google Authenticator có thể tạo mã cho nhiều tài khoản từ cùng một thiết bị di động.

Mỗi Tài khoản Google cần một khóa bí mật khác nhau. Để thiết lập tài khoản bổ sung, hãy bật Xác minh 2 bước cho từng tài khoản và sử dụng cùng một ứng dụng Google Authenticator.

Thiết lập Google Authenticator trên nhiều thiết bị

Bạn có thể thiết lập Google Authenticator để tạo mã xác minh từ nhiều thiết bị.

 1. Đảm bảo rằng bạn đã tải Google Authenticator xuống tất cả các thiết bị bạn muốn sử dụng.
 2. Chuyển đến phần Xác minh 2 bước trong Tài khoản Google của bạn.
 3. Nếu bạn đã thiết lập Google Authenticator cho tài khoản của mình, hãy xóa tài khoản đó khỏi Authenticator.
 4. Làm theo các bước trên màn hình để thiết lập Xác minh 2 bước cho ứng dụng Authenticator. Sử dụng cùng một mã QR hoặc khóa bí mật trên tất cả các thiết bị của bạn.
 5. Để kiểm tra xem quy trình Xác minh 2 bước có hoạt động hay không, hãy đảm bảo mã xác minh trên mỗi thiết bị là giống nhau.

Google Authenticator không tạo Mật khẩu ứng dụng. Sau khi bật Xác minh 2 bước, nếu bạn thấy lời nhắc nhập Mật khẩu ứng dụng mới, hãy đăng nhập bằng Mật khẩu ứng dụng.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?