Installera Google Authenticator

Om du konfigurerar tvåstegsverifiering via sms eller röstsamtal och även vill kunna generera koder med din mobila enhet kan du ta emot koder via appen Google Authenticator även om du inte är ansluten till internet eller en mobiltjänst.

Om du vill använda appen måste du först konfigurera sms/röstsamtal. Följ sedan anvisningarna för din enhet nedan.

Krav

Om du vill använda Google Authenticator på en Android-enhet måste du ha version 2.1 eller senare av Android.

Ladda ned appen

Installera Google Authenticator

Konfigurera appen

 1. Om du inte redan har aktiverat tvåstegsverifiering för kontot gör du det med hjälp av ditt mobilnummer.
 2. Öppna inställningssidan för tvåstegsverifiering på datorn.
 3. Rulla till Ange ett alternativt andra steg.
 4. Klicka på Konfigurera under Appen Authenticator.
 5. Öppna appen Google Authenticator på Android-enheten.
 6. Om det är första gången du använder Authenticator trycker du på Börja. Om du vill lägga till ett nytt konto trycker du på Lägg till Lägg till nere till höger.
 7. Så här kopplar du en mobil enhet till ditt konto:
  • Med QR-kod: Välj Läs av streckkoden. Om Authenticator inte hittar en app som kan läsa av streckkoder tillfrågas du om du vill hämta och installera en sådan app. Om du vill installera en strekkodsläsare så att du kan slutföra konfigureringen väljer du Installera och utför sedan installationen. När appen är installerad öppnar du Google Authenticator igen och riktar sedan kameran mot QR-koden på datorns skärm.
  • Med en hemlig nyckel: Välj Ange en tillhandahållen nyckel och skriv Google-kontots e-postadress i rutan Ange kontonamn. Ange sedan den hemliga nyckeln på datorskärmen under Ange koden. Kontrollera att nyckeln är inställd på Tidsbaserad och välj sedan Lägg till.
 8. Testa att appen fungerar genom att ange verifieringskoden från din mobila enhet i rutan på datorn under Ange koden. Klicka sedan på Verifiera.
 9. Om koden stämmer visas ett bekräftelsemeddelande. Klicka på Klar och fortsätt med konfigureringen. Om koden inte stämmer testar du att skapa en ny verifieringskod på den mobila enheten. Ange sedan den nya koden på datorn. Fungerar det ändå inte kontrollerar du att klockan går rätt på enheten. Du kan även läsa mer om vanliga problem.
Konfigurera tvåstegsverifiering för flera Google-konton

Med Google Authenticator kan du få koder för flera olika konton från samma mobila enhet. För varje Google-konto behövs emellertid en unik hemlig nyckel. Du får tillgång till denna vid konfigurationen. Du konfigurerar helt enkelt varje konto för sig i samma Google Authenticator-app.

Konfigurera Google Authenticator på flera enheter

Du kan konfigurera Google Authenticator så att du kan skapa verifieringskoder från flera enheter.

 1. Kontrollera att du har hämtat Google Authenticator till alla enheter som du vill använda.
 2. Besök sidan Tvåstegsverifiering.
 3. Om du redan har konfigurerat Google Authenticator för ditt konto tar du bort kontot från Authenticator så att du kan börja om på nytt. Fortsätt direkt till nästa steg om du inte har konfigurerat Google Authenticator än.
 4. Konfigurera tvåstegsverifiering för mobilappen genom att följa anvisningarna som vanligt. Kontrollera att du antingen läser in samma genererade QR-kod eller anger samma genererade hemliga nyckel på alla enheter som du vill konfigurera. Verifieringskoderna ska vara desamma på varje enhet.
 5. Kontrollera att alla enheter fungerar korrekt genom att ange verifieringskoden från en av dina enheter och klicka på Verifiera. Klicka sedan på Spara.
 

Google Authenticator skapar inte applösenord. Om du uppmanas att ange ett nytt lösenord i en app efter att du har aktiverat tvåstegsverifiering måste du logga in med ett applösenord.

Obs! Om du har det senaste operativsystemet på Apple-enheten måste du inte längre ange applösenord när du använder tvåstegsverifiering.