Installera Google Authenticator

Om du aktiverar tvåstegsverifiering med SMS eller röstsamtal, och även vill kunna generera koder med Android, iPhone eller Blackberry, kan du använda appen Google Authenticator. Då kan du ta emot koder även om du inte är ansluten till internet och när du inte har täckning.

Om du vill använda appen måste du först konfigurera SMS/röstsamtal. Öppna sedan inställningssidan för tvåstegsverifiering och klicka på Android, Blackberry eller iPhone. Följ sedan anvisningarna som visas nedan för din typ av mobil.

Android-enheter

Krav

Om du vill använda Google Authenticator på en Android-enhet måste du ha version 2.1 eller senare av Android.

Hämta appen

 1. Besök Google Play.
 2. Sök efter Google Authenticator.
 3. Hämta och installera appen.

Konfigurera appen

 1. Om du inte redan har gjort det konfigurerar du <a href="//www.google.com/support/accounts/bin/static.py?page=guide.cs&guide=1056283&topic=1056285">SMS och röstsamtal</a> och registrerar ditt konto för tvåstegsverifiering med hjälp av ditt telefonnummer.
 2. Besök inställningssidan för tvåstegsverifiering på din dator och klicka på Android.
 3. Öppna appen Google Authenticator på mobilen.
 4. Om det är första gången du använder Authenticator klickar du på knappen Lägg till ett konto. Om du lägger till ett nytt konto väljer du Lägg till ett konto i appens meny.
 5. Så här kopplar du telefonen till kontot:
  • Med QR-koden: Välj Skanna kontots streckkod (etikett 1a). Om Authenticator inte hittar en app som kan skanna streckkoder kan du ombes att hämta och installera en sådan app. Om du vill installera en streckkodsläsare så att du kan slutföra konfigurationen trycker du på Installera (etikett 2a) och utför sedan installationen. När appen är installerad öppnar du Google Authenticator igen och riktar kameran mot QR-koden på datorns skärm.
  • Med den hemliga nyckeln: Välj Lägg till konto manuellt (etikett 1b) och ange sedan e-postadressen till Google-kontot i rutan bredvid Ange kontonamn (etikett 2b). Ange därefter den hemliga nyckeln på datorskärmen i rutan under Ange nyckel (etikett 2c). Kontrollera att du har valt nyckeln Tidsbaserad (etikett 2d) och tryck på Spara.

  Android – skanna eller lägg till manuellt Android – fråga om streckkodsläsare Android – lägg till manuellt
 6. Testa att appen fungerar genom att ange verifieringskoden på mobilen (etikett 3) i rutan på datorn bredvid Kod. Klicka sedan på Verifiera.

  Android – verifieringskod
 7. Om koden stämmer visas ett bekräftelsemeddelande. Fortsätt med konfigurationen genom att klicka på Spara. Testa att skapa en ny verifieringskod på mobilen om koden inte stämmer. Ange sedan den nya koden på datorn. Om du fortfarande har problem med verifieringskoden bör du kontrollera att mobilen visar rätt tid. Du kan även läsa mer om vanliga problem.
iPhone, iPod Touch eller iPad

Krav

Om du vill använda Google Authenticator på iPhone, iPod Touch eller iPad måste du ha iOS 5.0 eller senare versioner. Du måste dessutom ha en 3G-modell eller senare för att kunna konfigurera appen på din iPhone med en QR-kod.

Hämta appen

 1. Besök App Store.
 2. Sök efter Google Authenticator.
 3. Hämta och installera appen.

Konfigurera appeniPhone – verifieringskod
 1. Om du inte redan har gjort det konfigurerar du <a href="//www.google.com/support/accounts/bin/static.py?page=guide.cs&guide=1056283&topic=1056285">SMS och röstsamtal</a> och registrerar ditt konto för tvåstegsverifiering med hjälp av ditt telefonnummer. Det går bara att lägga till appen Google Authenticator efter att du har registrerat dig med ditt telefonnummer.
 2. Besök inställningssidan för tvåstegsverifiering på din dator och klicka på iPhone.
 3. Öppna appen Google Authenticator på mobilen.
 4. Tryck på på plusikonen.
 5. Knacka lätt på Tidsbaserad (etikett 1).
 6. Så här kopplar du mobilen till kontot:
  • Använda QR-kod: Knacka lätt på Skanna streckkod (etikett 2a) och rikta sedan kameran mot QR-koden på datorns skärm.
  • Med den hemliga nyckeln: Ange e-postadressen till Google-kontot i rutan bredvid Konto (etikett 2b). Ange sedan den hemliga nyckeln på datorskärmen i rutan bredvid Nyckel (etikett 2c) och tryck på Klar (etikett 2d).

  iPhone – ange nyckel
 7. Testa att appen fungerar genom att ange verifieringskoden på mobilen (etikett 3) i rutan på datorn bredvid Kod. Klicka sedan på Verifiera. Klockikonen på mobilen (etikett 4) visar hur mycket tid som återstår innan verifieringskoden blir ogiltig och en ny kod skapas.
 8. Om koden stämmer visas ett bekräftelsemeddelande. Bekräfta genom att klicka på Spara. Testa att skapa en ny verifieringskod på mobilen om koden inte stämmer. Ange sedan den nya koden på datorn. Om du fortfarande har problem med verifieringskoden bör du kontrollera att mobilen visar rätt tid nytt fönster. Du kan även läsa mer om vanliga problem.
BlackBerry-enheter

Krav

Om du vill använda Google Authenticator på BlackBerry-enheten måste du ha OS 4.5-7.0. Kontrollera att BlackBerry-enheten har konfigurerats för amerikansk engelska. Det kanske inte går att hämta Google Authenticator om enheten är inställd på ett annat språk.

Hämta appen

BlackBerry-enheten måste vara ansluten till internet för att du ska kunna hämta Google Authenticator.

 1. Öppna webbläsaren på BlackBerry-enheten.
 2. Besök m.google.com/authenticator.
 3. Hämta och installera appen.

Konfigurera appen

 1. Om du inte redan har gjort det konfigurerar du SMS och röstsamtal och registrerar ditt konto för tvåstegsverifiering med hjälp av ditt telefonnummer. Det går bara att lägga till appen Google Authenticator när du redan har registrerat dig med hjälp av telefonnummer.
 2. Öppna inställningssidan för tvåstegsverifiering nytt fönster på din dator och klicka på Blackberry.
 3. Koppla telefonen till ditt konto genom att öppna menyn i appen Authenticator. Välj Ange nyckeln manuellt (etikett 1).

  Blackberry – val av nyckel
 4. Ange e-postadressen till ditt Google-konto under Ange kontonamn (etikett 2).

  Blackberry – ange nyckel manuellt
 5. Ange den hemliga nyckeln på datorskärmen bredvid Ange nyckel (etikett 3), välj Tidsbaserad i rullgardinsmenyn (etikett 4) och tryck på Spara (etikett 5).
 6. Testa att appen fungerar genom att ange verifieringskoden från mobilen (etikett 5) i rutan på datorn bredvid Kod. Klicka sedan på Verifiera.

  Blackberry – verifieringskod
 7. Om koden stämmer visas ett bekräftelsemeddelande. Fortsätt med konfigurationen genom att klicka på Spara. Testa att skapa en ny verifieringskod på mobilen om koden inte stämmer. Ange sedan den nya koden på datorn. Om du fortfarande har problem med verifieringskoden bör du kontrollera att mobilen visar rätt tid nytt fönster. Du kan även läsa mer om vanliga problem.
Konfigurera tvåstegsverifiering för flera olika Google-konton

Med Google Authenticator kan du få koder för flera olika konton från samma datortelefon. För varje Google-konto behövs emellertid en unik hemlig nyckel. Du får tillgång till dessa vid konfigurationen. Du konfigurerar helt enkel varje konto för sig i samma Google Authenticator-app.

Konfigurera Google Authenticator på flera enheter

Du kan konfigurera Google Authenticator så att du kan skapa verifieringskoder på mer än en enhet.

 1. Kontrollera att du har hämtat Google Authenticator till alla enheter som du vill använda.
 2. Öppna sidan för tvåstegsverifiering. nytt fönster
 3. Om du redan har konfigurerat Google Authenticator för ditt konto tar du bort kontot från Authenticator så att du kan börja om på nytt. Fortsätt direkt till nästa steg om du inte har konfigurerat Google Authenticator än.
 4. Följ anvisningarna och konfigurera tvåstegsverifiering för mobilappen. Skanna den genererade QR-koden eller ange den genererade hemliga nyckeln på alla enheter som du vill konfigurera.
 5. Kontrollera att alla enheter fungerar genom att ange verifieringskoderna från varje enhet och klicka på Verifiera. Klicka därefter på Spara.

Google Authenticator skapar inte programspecifika lösenord. Om du uppmanas att ange ett nytt lösenord i ett program efter att du har aktiverat tvåstegsverifiering måste du logga in med ett programspecifikt lösenord.