Inštalácia aplikácie Google Authenticator

Ak nastavíte dvojstupňové overenie pomocou textovej správy SMS alebo hlasového hovoru a chcete tiež generovať kódy pomocou mobilného zariadenia, môžete použiť aplikáciu Google Authenticator na prijímanie kódov, a to dokonca aj vtedy, keď nemáte internetové či mobilné pripojenie.

Ak chcete túto aplikáciu nastaviť, musíte najskôr nastaviť správy SMS alebo hlasové hovory. Potom postupujte podľa pokynov pre váš typ zariadenia uvedených nižšie.

Požiadavky

Ak chcete používať Google Authenticator v zariadeniach s Androidom, musíte mať systém Android verzie 2.1 alebo vyššej.

Stiahnutie aplikácie

Nainštalujte si aplikáciu Google Authenticator

Nastavenie aplikácie

 1. Ak ste to ešte neurobili, zapnite dvojstupňové overenie pre svoj účet pomocou telefónneho čísla.
 2. Prejdite v počítači na stránku s nastaveniami dvojstupňového overenia.
 3. Posuňte zobrazenie na položku Nastaviť alternatívny druhý krok.
 4. V časti Aplikácia Authenticator kliknite na položku Nastavenie.
 5. V telefóne alebo tablete s Androidom otvorte Google Authenticator.
 6. Ak používate Authenticator prvýkrát, klepnite na položku Začať nastavenie. Ak chcete pridať nový účet, vpravo dole vyberte možnosť Pridať Pridať.
 7. Ak chcete prepojiť mobilné zariadenie s účtom, postupujte nasledovne:
  • Pomocou QR kódu: Vyberte možnosť Skenovať čiarový kód. Ak aplikácia Authenticator nenájde v mobilnom zariadení aplikáciu na skenovanie čiarového kódu, systém vás vyzve, aby ste si nejakú stiahli a nainštalovali. Ak chcete nainštalovať aplikáciu na skenovanie čiarového kódu, aby ste pomocou nej mohli dokončiť nastavenie, vyberte tlačidlo Inštalovať a dokončite proces inštalácie. Po inštalácii aplikácie znova otvorte Google Authenticator a potom namierte fotoaparát na QR kód na obrazovke počítača.
  • Pomocou tajného kľúča: Vyberte možnosť Zadať poskytnutý kľúč a do poľa „Zadajte názov účtu“ zadajte e-mailovú adresu svojho účtu Google. Následne zadajte tajný kľúč z obrazovky počítača do poľa Zadajte kód. Skontrolujte, či ste zvolili pre kľúč možnosť Na základe času, a potom vyberte položku Pridať.
 8. Ak chcete vyskúšať, či aplikácia funguje, zadajte v počítači overovací kód z mobilného zariadenia do poľa v časti  Zadajte kód a potom kliknite na možnosť Overiť.
 9. Ak je kód správny, zobrazí sa správa s potvrdením. Kliknutím na tlačidlo Hotovo pokračujte v procese nastavenia. Ak je kód nesprávny, skúste v mobilnom zariadení vygenerovať nový overovací kód a potom ho zadať v počítači. Ak ťažkosti pretrvávajú, presvedčte sa, či je v telefóne správne nastavený čas, alebo si prečítajte o bežných problémoch.
Nastavenie dvojstupňového overenia pre viacero účtov Google

Google Authenticator môže z toho istého mobilného zariadenia vydať kódy pre viacero účtov. Pre každý účet Google je však potrebné mať iný tajný kľúč, ktorý získate pri nastavovaní. Pri všetkých ďalších účtoch proces nastavenia zopakujte pomocou tej istej aplikácie Google Authenticator.

Nastavenie aplikácie Google Authenticator na viacerých zariadeniach

Google Authenticator môžete nastaviť tak, aby ste mohli generovať overovacie kódy na viacerých zariadeniach.

 1. Skontrolujte, či ste stiahli Google Authenticator na všetky zariadenia, ktoré chcete používať.
 2. Prejdite na stránku dvojstupňového overenia.
 3. Ak ste Google Authenticator pre účet už nastavili a chcete začať odznova, účet z aplikácie odstráňte. Ak ste ešte Google Authenticator nenastavovali, prejdite na ďalší krok.
 4. Podľa obvyklých pokynov pre mobilnú aplikáciu nastavte dvojstupňové overenie. Vo všetkých zariadeniach, ktoré chcete nastaviť, buď naskenujte rovnaký vygenerovaný QR kód, alebo zadajte rovnaký vygenerovaný tajný kľúč. Overovacie kódy by sa mali vo všetkých zariadeniach zhodovať.
 5. Overte, či všetky zariadenia fungujú správne: zadajte overovací kód z jedného zo svojich zariadení a kliknite na možnosť Overiť. Potom kliknite na položku Uložiť.
 

Google Authenticator negeneruje heslá aplikácie. Ak sa vám po zapnutí dvojstupňového overenia v určitej aplikácii zobrazí výzva na zadanie nového hesla, musíte sa prihlásiť pomocou hesla aplikácie.

Poznámka: Ak máte v mobilnom zariadení Apple najnovší operačný systém, na použitie dvojstupňového overenia už nebudete potrebovať heslá aplikácií.