Inštalácia aplikácie Google Authenticator

Ak nastavíte verifikáciu v dvoch krokoch prostredníctvom textových správ SMS alebo hlasového volania a zároveň chcete mať možnosť generovať kódy prostredníctvom zariadení so systémom Android alebo zariadení iPhone a Blackberry, môžete použiť aplikáciu Google Authenticator. Umožní vám prijímať kódy i bez pripojenia k internetu či mobilných služieb.

Ak chcete vykonať toto nastavenie, musíte najprv nastaviť správy SMS alebo hlasové správy. Potom prejdite na stránku nastavenia verifikácie v dvoch krokoch, kliknite na položku Android, Blackberry alebo iPhone a postupujte podľa pokynov pre váš typ telefónu, ktoré sú uvedené nižšie.

Zariadenia so systémom Android

Požiadavky

Ak chcete aplikáciu Google Authenticator používať na zariadeniach s Androidom, musíte mať platformu Android vo verzii 2.1 alebo vyššej.

Prevzatie aplikácie

 1. Prejdite do služby Google Play.
 2. Vyhľadajte aplikáciu Google Authenticator.
 3. Prevezmite a nainštalujte aplikáciu.

Nastavenie aplikácie

 1. Ak ste to ešte neurobili, dokončite nastavenie správ SMS alebo hlasových správ a prostredníctvom svojho telefónneho čísla zaregistrujte svoj účet pomocou verifikácie v dvoch krokoch.
 2. Prejdite na počítači na stránku nastavení verifikácie v dvoch krokoch a kliknite na položku Android.
 3. Na telefóne otvorte aplikáciu Google Authenticator.
 4. Ak používate aplikáciu Authenticator po prvýkrát, kliknite na tlačidlo Pridať účet. Ak chcete pridať nový účet, vyberte v ponuke aplikácie možnosť Pridať účet.
 5. Ak chcete prepojiť telefón s účtom:
  • Pomocou kódu QR: vyberte možnosť Naskenovať čiarový kód účtu (menovka 1a). Ak aplikácia Authenticator nenájde v telefóne aplikáciu Skener čiarového kódu, systém vás vyzve, aby ste ju prevzali a nainštalovali. Ak chcete nainštalovať aplikáciu Skener čiarového kódu na dokončenie nastavenia, stlačte tlačidlo Inštalovať (menovka 2a) a dokončite proces inštalácie. Po nainštalovaní aplikácie znova otvorte aplikáciu Google Authenticator a namierte fotoaparát na kód QR na obrazovke počítača.
  • Pomocou tajného kľúča: vyberte možnosť Pridať účet ručne (menovka 1b) a do poľa vedľa textu Zadať názov účtu (menovka 2b) zadajte e-mailovú adresu účtu Google. Následne zadajte tajný kľúč z obrazovky počítača do poľa s textom Zadať kľúč (menovka 2c). Skontrolujte, či ste vybrali Časovo obmedzený kľúč (menovka 2d) a stlačte tlačidlo Uložiť.

  ručné nastavenie alebo skenovanie – Android výzva na skenovanie čiarového kódu - Android ručné nastavenie – Android
 6. Ak chcete vyskúšať, či aplikácia funguje, zadajte na počítači verifikačný kód z telefónu (menovka 3) do poľa vedľa textu Kód a kliknite na možnosť Overiť.

  Verifikačný kód pre Android
 7. Ak je kód správny, zobrazí sa správa s potvrdením. Kliknutím na tlačidlo Uložiť pokračujte v procese nastavenia. Ak je kód nesprávny, skúste v telefóne vygenerovať nový verifikačný kód a potom ho zadať na počítači. Ak ťažkosti pretrvávajú, presvedčte sa, či je na telefóne správne nastavený čas, alebo si prečítajte o najčastejších problémoch.
iPhone, iPod Touch alebo iPad

Požiadavky

Ak chcete používať aplikáciu Google Authenticator na zariadeniach iPhone, iPod Touch alebo iPad, musíte mať systém iOS 5.0 alebo novší. Ak chcete v telefóne iPhone nastaviť aplikáciu pomocou kódu QR, musíte mať model 3G alebo novší.

Prevzatie aplikácie

 1. Navštívte službu App Store.
 2. Vyhľadajte aplikáciu Google Authenticator.
 3. Prevezmite a nainštalujte aplikáciu.

Nastavenie aplikácieVerifikačný kód pre iPhone
 1. Ak ste to ešte neurobili, dokončite nastavenie správ SMS alebo hlasových správ a prostredníctvom svojho telefónneho čísla zaregistrujte svoj účet pomocou verifikácie v dvoch krokoch. Aplikáciu Google Authenticator môžete pridať až po zaregistrovaní pomocou telefónneho čísla.
 2. Prejdite na počítači na stránku nastavení verifikácie v dvoch krokoch a kliknite na položku iPhone.
 3. V telefóne otvorte aplikáciu Google Authenticator.
 4. Klepnite na ikonu +.
 5. Klepnite na možnosť Časovo obmedzený (menovka 1).
 6. Ak chcete prepojiť telefón s účtom:
  • Pomocou kódu QR: klepnite na možnosť Naskenovať čiarový kód (menovka 2a) a namierte fotoaparát na kód QR na obrazovke počítača.
  • Pomocou tajného kľúča: do poľa vedľa textu Účet (menovka 2b) zadajte e-mailovú adresu účtu Google. Následne zadajte tajný kľúč z obrazovky počítača do poľa vedľa nápisu Kľúč (menovka 2c) a klepnite na tlačidlo Hotovo (menovka 2d).

  Zadanie kľúča v telefóne iPhone
 7. Ak chcete vyskúšať, či aplikácia funguje, zadajte na počítači verifikačný kód z telefónu (menovka 3) do poľa vedľa textu Kód a kliknite na možnosť Overiť. Z ikony hodín v telefóne (menovka 4) môžete vyčítať, koľko času zostáva do vypršania platnosti verifikačného kódu a vygenerovania nového.
 8. Ak je kód správny, zobrazí sa správa s potvrdením. Potvrďte kliknutím na tlačidlo Uložiť. Ak je kód nesprávny, skúste na telefóne vygenerovať nový verifikačný kód a potom ho zadať na počítači. Ak ťažkosti pretrvávajú, presvedčte sa, či je na telefóne správne nastavený čas nové okno, alebo si prečítajte o najčastejších problémoch.
Zariadenia BlackBerry

Požiadavky

Ak chcete používať aplikáciu Google Authenticator na zariadení BlackBerry, musíte mať operačný systém OS 4.5–6.0. Uistite sa, že je zariadenie BlackBerry nakonfigurované na americkú angličtinu – aplikáciu Google Authenticator niekedy nie je možné prevziať na zariadenie, ktoré používa iný jazyk.

Prevzatie aplikácie

Na prevzatie aplikácie Google Authenticator potrebujete mať na zariadení BlackBerry prístup na Internet.

 1. Na zariadení BlackBerry otvorte webový prehliadač.
 2. Prejdite na stránku m.google.com/authenticator.
 3. Prevezmite a nainštalujte aplikáciu.

Nastavenie aplikácie

 1. Ak ste to ešte neurobili, dokončite nastavenie správ SMS alebo hlasových správ a prostredníctvom svojho telefónneho čísla zaregistrujte svoj účet pomocou verifikácie v dvoch krokoch. Aplikáciu Google Authenticator môžete pridať až po zaregistrovaní pomocou telefónneho čísla.
 2. Prejdite na počítači na stránku nastavení verifikácie v dvoch krokoch nové okno a kliknite na položku Blackberry.
 3. Ak chcete prepojiť telefón s účtom, otvorte ponuku aplikácie Authenticator a vyberte možnosť Ručné zadanie kľúča (menovka 1).

  Výber kľúča pre zariadenie Blackberry
 4. Pod text „Zadať názov účtu“ (menovka 2) zadajte e-mailovú adresu účtu Google.

  Ručné zadanie kľúča do zariadenia Blackberry
 5. Zadajte tajný kľúč z obrazovky počítača vedľa textu Zadať kľúč (menovka 3), z rozbaľovacej ponuky vyberte možnosť Časovo obmedzený (menovka 4) a stlačte tlačidloUložiť (menovka 5).
 6. Ak chcete vyskúšať, či aplikácia funguje, zadajte na počítači verifikačný kód z telefónu (menovka 5) do poľa vedľa textu Kód a kliknite na možnosť Overiť.

  Verifikačný kód zo zariadenia BlackBerry
 7. Ak je kód správny, zobrazí sa správa s potvrdením. Kliknutím na tlačidlo Uložiť pokračujte v procese nastavenia. Ak je kód nesprávny, skúste v telefóne vygenerovať nový verifikačný kód a potom ho zadať na počítači. Ak ťažkosti pretrvávajú, presvedčte sa, či je na telefóne správne nastavený čas nové okno, alebo si prečítajte o najčastejších problémoch.
Nastavenie verifikácie v dvoch krokoch pre viacero účtov Google

Aplikácia Google Authenticator môže vydať z toho istého zariadenia smartphone kódy pre viacero účtov. Pre každý účet Google je však potrebné mať iný tajný kľúč, ktorý získate pri nastavovaní. Pri všetkých ďalších účtoch proces nastavenia zopakujte pomocou tej istej aplikácie Google Authenticator.

Nastavenie aplikácie Google Authenticator na viacerých zariadeniach

Aplikáciu Google Authenticator môžete nastaviť tak, aby ste mohli generovať kódy na viacerých zariadeniach.

 1. Skontrolujte, či ste prevzali aplikáciu Google Authenticator na všetky zariadenia, ktoré chcete používať.
 2. Prejdite na stránku nastavení verifikácie v dvoch krokoch. nové okno
 3. Ak ste aplikáciu Google Authenticator pre účet už nastavili a chcete začať odznova, účet z aplikácie odstráňte. Ak ste ešte aplikáciu Google Authenticator nenastavovali, prejdite na ďalší krok.
 4. Postupujte podľa pokynov a nastavte verifikáciu v dvoch krokoch pre mobilnú aplikáciu ako obvykle. Nezabudnite naskenovať kód QR alebo zadať vygenerovaný tajný kľúč do všetkých zariadení, ktoré chcete nastaviť.
 5. Uistite sa, že všetky zariadenia pracujú správne zadaním verifikačných kódov zo všetkých zariadení a kliknutím na tlačidlo Overiť. Potom kliknite na tlačidlo Uložiť.

Aplikácia Google Authenticator negeneruje heslá pre konkrétne aplikácie. Ak bude aplikácia po aktivácii verifikácie v dvoch krokoch vyžadovať nové heslo, musíte sa prihlásiť pomocou hesla pre konkrétnu aplikáciu.