Získanie overovacích kódov pomocou aplikácie Google Authenticator

Ak nastavíte dvojstupňové overenie, kódy môžete prijímať pomocou aplikácie Google Authenticator. Kódy môžete prijímať aj bez internetového pripojenia či mobilnej služby. Prečítajte si viac o dvojstupňovom overení.

Požiadavky na aplikáciu

Ak chcete používať Google Authenticator vo svojom zariadení s Androidom, musíte mať:

Stiahnutie aplikácie Google Authenticator

INŠTALOVAŤ GOOGLE AUTHENTICATOR

Nastavenie aplikácie Google Authenticator

 1. Vo svojom zariadení prejdite do svojho účtu Google.
 2. V navigačnom paneli hore klepnite na Zabezpečenie.
 3. V sekcii Prihlásenie do Googlu klepnite na Dvojstupňové overenie. Možno sa budete musieť prihlásiť.
 4. V sekcii „Pridajte si ďalšie druhé stupne, ktoré overia, že ste to vy“ klepnite pod aplikáciou Authenticator na Nastaviť.
 5. Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Získanie kódov v novom telefóne

Prenos kódov aplikácie Google Authenticator do nového telefónu

Potrebujete:

 • svoj starý telefón s Androidom s kódmi aplikácie Google Authenticator;
 • najnovšiu verziu aplikácie Google Authenticator nainštalovanú vo svojom starom telefóne;
 • svoj nový telefón.
 1. Nainštalujte si vo svojom novom telefóne aplikáciu Google Authenticator.
 2. V aplikácii klepnite na Začať.
 3. Dole klepnite na „Chcete importovať existujúce účty?“.
 4. Vo svojom starom telefóne vytvorte QR kód:
  1. V aplikácii Authenticator klepnite na Viac Viac a potom Preniesť účty a potom Exportovať účty.
  2. Vyberte účty, ktoré chcete preniesť do svojho nového telefónu, a klepnite na Ďalej.
   • Pri prenose viacerých účtov môže váš starý telefón vytvoriť viac QR kódov.
 5. Vo svojom novom telefóne klepnite na Naskenovať QR kód.
 6. Po naskenovaní QR kódov dostanete potvrdenie, že vaše účty Google Authenticator boli prenesené.

Tip: Ak váš fotoaparát nedokáže naskenovať QR kód, možno obsahuje priveľa údajov. Skúste export znova s menším počtom účtov.

Zmena telefónu, na ktorý sa odosielajú kódy aplikácie Authenticator
 1. Vo svojom zariadení prejdite do svojho účtu Google.
 2. V navigačnom paneli hore vyberte Zabezpečenie.
 3. V sekcii Prihlásenie do Googlu klepnite na Dvojstupňové overenie. Možno sa budete musieť prihlásiť.
 4. V sekcii Dostupné druhé stupne nájdite aplikáciu Authenticator a klepnite na Zmeniť telefón.
 5. Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Bežné problémy

Oprava nesprávneho kódu

Ak je kód nesprávny, skontrolujte či:

 • ste zadali platný kód;
 • čas vo vašom zariadení zodpovedá miestnemu časovému pásmu.

Ak je kód aj tak nesprávny, synchronizujte svoje zariadenie s Androidom:

 1. Vo svojom zariadení s Androidom otvorte aplikáciu Google Authenticator Authenticator.
 2. Vpravo hore vyberte Viac Viac a potomÚprava času pre generovanie kódov a potom Synchronizovať.
 3. Na ďalšej obrazovke aplikácia potvrdí, že čas bol synchronizovaný. Môžete sa prihlásiť pomocou overovacích kódov.
  • Synchronizácia ovplyvní len interný čas vašej aplikácie Google Authenticator. Nastavenie dátumu a času vo vašom zariadení nezmení.

Používanie aplikácie Google Authenticator s viacerými účtami alebo zariadeniami

Nastavenie dvojstupňového overenia pre viaceré účty

Google Authenticator môže z jedného mobilného zariadenia generovať kódy pre viacero účtov. Každý účet Google musí mať odlišný tajný kľúč.

Nastavenie ďalších účtov:

 1. V každom účte zapnite dvojstupňové overenie. Prečítajte si viac o dvojstupňovom overení.
 2. Použite tú istú aplikáciu Google Authenticator.
Nastavenie aplikácie Google Authenticator vo viacerých zariadeniach

Ak chcete generovať overovacie kódy z viacerých zariadení, postupujte takto:

 1. Skontrolujte, či je v zariadeniach, ktoré chcete použiť, nainštalovaná aplikácia Google Authenticator.
 2. V účte Google prejdite do sekcie Dvojstupňové overenie.
 3. Ak ste už v účte nastavili Google Authenticator, odstráňte daný účet z aplikácie Authenticator.
 4. Ak chcete nastaviť dvojstupňové overeni pre aplikáciu Authenticator, postupujte podľa pokynov na obrazovke. V každom zariadení použite rovnaký QR kód alebo tajný kľúč. Prečítajte si viac o dvojstupňovom overení.
 5. Skontrolujte, či sú overovacie kódy v každom zariadení identické. Inak overenie nebude fungovať.
Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka
Vyhľadávanie v Centre pomoci
true
70975
false
false