Inštalácia aplikácie Google Authenticator

Ak nastavíte dvojstupňové overenie prostredníctvom textových správ SMS alebo hlasového hovoru a zároveň chcete mať možnosť generovať kódy prostredníctvom zariadení s Androidom alebo zariadení iPhone a Blackberry, môžete použiť aplikáciu Google Authenticator. Umožní vám prijímať kódy i bez pripojenia k internetu či mobilných služieb.

Ak chcete túto aplikáciu nastaviť, musíte najprv nastaviť správy SMS alebo hlasové hovory. Prejdite na stránku nastavení dvojstupňového overenia a kliknite na položku Android, Blackberry alebo iPhone. Potom postupujte podľa pokynov pre váš typ telefónu, ktoré sú uvedené nižšie.

Zariadenia s Androidom

Požiadavky

Ak chcete aplikáciu Google Authenticator používať na zariadeniach s Androidom, musíte mať platformu Android vo verzii 2.1 alebo vyššej.

Stiahnutie aplikácie

 1. Prejdite do služby Google Play.
 2. Vyhľadajte aplikáciu Google Authenticator.
 3. Stiahnite túto aplikáciu a nainštalujte si ju.

Nastavenie aplikácie

 1. Ak ste to ešte neurobili, dokončite nastavenie správ SMS alebo hlasových hovorov a zaregistrujte si svoj účet na používanie dvojstupňového overenia pomocou telefónneho čísla.
 2. Prejdite na počítači na stránku nastavení dvojstupňového overenia a kliknite na položku Android.
 3. Na telefóne otvorte aplikáciu Google Authenticator.
 4. Ak používate aplikáciu Authenticator po prvýkrát, kliknite na tlačidlo Pridať účet. Ak chcete pridať nový účet, vyberte v ponuke aplikácie možnosť Pridať účet.
 5. Ak chcete prepojiť telefón s účtom:
  • Pomocou kódu QR: vyberte možnosť Naskenovať čiarový kód účtu (menovka 1a). Ak aplikácia Authenticator nenájde v telefóne aplikáciu Skener čiarového kódu, systém vás vyzve, aby ste ju prevzali a nainštalovali. Ak chcete nainštalovať aplikáciu Skener čiarového kódu na dokončenie nastavenia, stlačte tlačidlo Inštalovať (menovka 2a) a dokončite proces inštalácie. Po nainštalovaní aplikácie znova otvorte aplikáciu Google Authenticator a namierte fotoaparát na kód QR na obrazovke počítača.
  • Pomocou tajného kľúča: Vyberte možnosť Pridať účet ručne (menovka 1b) a do poľa vedľa textu Zadať názov účtu (menovka 2b) zadajte e-mailovú adresu účtu Google. Následne zadajte tajný kľúč z obrazovky počítača do poľa s textom Zadať kľúč (menovka 2c). Nezabudnite vybrať pre kľúč možnosť Na základe času (menovka 2d) a stlačiť tlačidlo Uložiť.

  Skenovanie pomocou Androidu alebo ručné zadanie Výzva na použitie skenera čiarového kódu pre Android Ručné zadanie v Androide
 6. Ak chcete vyskúšať, či aplikácia funguje, zadajte na počítači overovací kód z telefónu (menovka 3) do poľa vedľa textu Kód a kliknite na možnosť Overiť.

  Overovací kód pre Android
 7. Ak je kód správny, zobrazí sa správa s potvrdením. Kliknutím na tlačidlo Uložiť pokračujte v procese nastavenia. Ak je kód nesprávny, skúste v telefóne vygenerovať nový verifikačný kód a potom ho zadať na počítači. Ak ťažkosti pretrvávajú, presvedčte sa, že je na telefóne správne nastavený čas nové okno, alebo si prečítajte ďalšie informácie o bežných problémoch.
iPhone, iPod Touch alebo iPad

Požiadavky

Ak chcete aplikáciu Google Authenticator používať na svojom zariadení iPhone, iPod Touch alebo iPad, musíte mať systém iOS 5.0 alebo novší. Ak chcete na telefóne iPhone nastaviť aplikáciu pomocou kódu QR, musíte mať model 3G alebo novší.

Stiahnutie aplikácie

 1. Prejdite do služby App Store.
 2. Vyhľadajte aplikáciu Google Authenticator.
 3. Stiahnite túto aplikáciu a nainštalujte si ju.

Nastavenie aplikácie

 1. Ak ste to ešte neurobili, dokončite nastavenie správ SMS alebo hlasových hovorov a zaregistrujte si svoj účet na používanie dvojstupňového overenia pomocou svojho telefónneho čísla. Aplikáciu Google Authenticator môžete pridať až po zaregistrovaní pomocou telefónneho čísla.
 2. Prejdite na počítači na stránku nastavení dvojstupňového overenia a kliknite na položku iPhone.
 3. Na telefóne otvorte aplikáciu Google Authenticator.
 4. Klepnite na ikonu +.
 5. Klepnite na možnosť Na základe času.
 6. Ak chcete prepojiť telefón s účtom:
  • Pomocou čiarového kódu: klepnite na možnosť Skenovať čiarový kód a potom namierte fotoaparát na kód QR na obrazovke počítača.
  • Ručným zadaním: klepnite na možnosť Ručné zadanie a zadajte e-mailovú adresu svojho účtu Google. Potom zadajte tajný kľúč z obrazovky počítača do poľa vedľa položky Kľúč a klepnite na možnosť Hotovo.
 7. Ak chcete vyskúšať, či aplikácia funguje, zadajte na počítači overovací kód z telefónu do poľa vedľa textu Kód a kliknite na možnosť Overiť. Ikona hodín na telefóne vás informuje o tom, koľko času zostáva do vypršania platnosti overovacieho kódu a zároveň do vygenerovania nového kódu.
 8. Ak je kód správny, zobrazí sa správa s potvrdením. Nastavenie potvrďte kliknutím na tlačidlo Uložiť. Ak je kód nesprávny, skúste v telefóne vygenerovať nový overovací kód a potom ho zadať na počítači. Ak ťažkosti pretrvávajú, presvedčte sa, že je na telefóne správne nastavený čas nové okno, alebo si prečítajte ďalšie informácie o bežných problémoch.
Zariadenia BlackBerry

Požiadavky

Ak chcete aplikáciu Google Authenticator používať na svojom zariadení BlackBerry, musíte mať operačný systém verzie v rozmedzí 4.5 – 7.0. Uistite sa, že je zariadenie BlackBerry nakonfigurované na americkú angličtinu – aplikáciu Google Authenticator niekedy nie je možné stiahnuť na zariadenie, ktoré používa iný jazyk.

Stiahnutie aplikácie

Na prevzatie aplikácie Google Authenticator potrebujete mať na zariadení BlackBerry prístup na Internet.

 1. Na zariadení BlackBerry otvorte webový prehliadač.
 2. Prejdite na stránku m.google.com/authenticator.
 3. Stiahnite si túto aplikáciu a nainštalujte si ju.

Nastavenie aplikácie

 1. Ak ste to ešte neurobili, dokončite nastavenie správ SMS alebo hlasových hovorov a zaregistrujte si svoj účet na používanie dvojstupňového overenia pomocou svojho telefónneho čísla. Aplikáciu Google Authenticator môžete pridať až po zaregistrovaní pomocou telefónneho čísla.
 2. Prejdite na počítači na stránku nastavení dvojstupňového overenia nové okno a kliknite na položku Blackberry.
 3. Ak chcete prepojiť telefón s účtom, otvorte ponuku aplikácie Authenticator a vyberte možnosť Ručné zadanie kľúča (menovka 1).

  Výber kľúča pre zariadenie Blackberry
 4. Pod text „Zadať názov účtu“ (menovka 2) zadajte e-mailovú adresu účtu Google.

  Ručné zadanie kľúča do zariadenia Blackberry
 5. Zadajte tajný kľúč z obrazovky počítača do poľa vedľa textu Zadanie kľúča (menovka 3), v rozbaľovacej ponuke vyberte možnosť Na základe času (menovka 4) a stlačte tlačidlo Uložiť (menovka 5).
 6. Ak chcete vyskúšať, či aplikácia funguje, zadajte na počítači overovací kód z telefónu (menovka 5) do poľa vedľa textu Kód a potom kliknite na možnosť Overiť.

  Overovací kód pre zariadenie BlackBerry
 7. Ak je kód správny, zobrazí sa správa s potvrdením. Kliknutím na tlačidlo Uložiť pokračujte v procese nastavenia. Ak je kód nesprávny, skúste v telefóne vygenerovať nový verifikačný kód a potom ho zadať na počítači. Ak ťažkosti pretrvávajú, presvedčte sa, že je na telefóne správne nastavený čas nové okno, alebo si prečítajte ďalšie informácie o bežných problémoch.
Nastavenie dvojstupňového overenia pre viacero účtov Google

Aplikácia Google Authenticator môže z toho istého smartfónu vydať kódy pre viacero účtov. Pre každý účet Google je však potrebné mať iný tajný kľúč, ktorý získate pri nastavovaní. Pri všetkých ďalších účtoch proces nastavenia zopakujte pomocou tej istej aplikácie Google Authenticator.

Nastavenie aplikácie Google Authenticator na viacerých zariadeniach

Aplikáciu Google Authenticator môžete nastaviť tak, aby ste mohli generovať kódy na viacerých zariadeniach.

 1. Skontrolujte, či ste stiahli aplikáciu Google Authenticator na všetky zariadenia, ktoré chcete používať.
 2. Prejdite na stránku dvojstupňového overenia nové okno.
 3. Ak ste aplikáciu Google Authenticator pre účet už nastavili a chcete začať odznova, účet z aplikácie odstráňte. Ak ste ešte aplikáciu Google Authenticator nenastavovali, prejdite na ďalší krok.
 4. Postupujte podľa zvyčajných pokynov na nastavenie dvojstupňového overenia v mobilnej aplikácii. Nezabudnite naskenovať kód QR alebo zadať vygenerovaný tajný kľúč do všetkých zariadení, ktoré chcete nastaviť.
 5. Uistite sa, že všetky zariadenia pracujú správne zadaním overovacích kódov zo všetkých zariadení a kliknutím na tlačidlo Overiť. Potom kliknite na tlačidlo Uložiť.
Aplikácia Google Authenticator negeneruje heslá aplikácie. Ak sa vám po zapnutí dvojstupňového overenia v určitej aplikácii zobrazí výzva na zadanie nového hesla, musíte sa prihlásiť pomocou hesla aplikácie.

Poznámka: Ak na svojom zariadení používate systém iOS 8.3, už nebudete musieť používať heslá aplikácie pri dvojstupňovom overení.