Inštalácia aplikácie Google Authenticator

Ak nastavíte dvojstupňové overenie, môžete použiť aplikáciu Google Authenticator na prijímanie kódov, aj keď nemáte internetové ani mobilné pripojenie. 

Požiadavky

Dôležité: Ak máte účet, ktorý bol vytvorený prostredníctvom práce, školy alebo inej skupiny, vaša organizácia nemusí povoľovať dvojstupňové overenie. Situáciu prekonzultujte so svojím správcom.

Ak chcete používať Google Authenticator v zariadení s Androidom, musíte mať:

Stiahnutie aplikácie

INŠTALOVAŤ GOOGLE AUTHENTICATOR

Nastavenie aplikácie

 1. Prejdite do sekcie zabezpečenia svojho účtu Google.
 2. V sekcii Prihlásenie do Googlu klepnite na Dvojstupňové overenie.
  Tip: Možno sa budete musieť prihlásiť.
 3. V sekcii„Pridajte si ďalšie druhé stupne, ktoré overia, že ste to vy“prejdite do sekcie Aplikácia Authenticator a klepnite na Nastaviť.
 4. Postupujte podľa pokynov na obrazovke.
 5. Ak chcete skontrolovať, či to funguje, získajte z aplikácie Authenticator 6‑ciferný kód.
 6. Zadajte kód a klepnite na Overiť.

Nastavenie dvojstupňového overenia pre viacero účtov Google

Google Authenticator môže z toho istého mobilného zariadenia vydať kódy pre viacero účtov. Jednotlivé účty Google musia mať odlišné tajné kľúče. 

Ak chcete nastaviť ďalšie účty, zapnite dvojstupňové overenie v jednotlivých účtoch a použite rovnakú aplikáciu Google Authenticator.

Nastavenie aplikácie Google Authenticator vo viacerých zariadeniach

Umožní vám to generovať overovacie kódy z viac než jedného zariadenia.

 1. Skontrolujte, či je v zariadeniach, ktoré chcete použiť, nainštalovaná aplikácia Google Authenticator.
 2. V účte Google prejdite do sekcie Dvojstupňové overenie.
 3. Ak ste Google Authenticator pre účet už nastavili, účet z aplikácie odstráňte. Pred odstránením tohto účtu z aplikácie Authenticator sa uistite, že máte záložný druhý stupeň.
 4. Ak chcete nastaviť dvojstupňové overenie pre aplikáciu Authenticator, postupujte podľa pokynov na obrazovke. Použite rovnaký QR kód alebo tajný kľúč vo všetkých zariadeniach.
 5. Uistite sa, že to funguje. Overovacie kódy by sa mali vo všetkých zariadeniach zhodovať.
Prenos kódov aplikácie Authenticator do nového telefónu s Androidom

Ak začnete používať iný telefón s Androidom, môžete existujúce kódy aplikácie Authenticator presunúť zo starého telefónu do nového. 

Čo budete potrebovať:

 • svoj starý telefón s Androidom s kódmi aplikácie Google Authenticator a jej nainštalovanou najnovšou verziou,
 • nový telefón s Androidom,
 • aktívne internetové pripojenie.
 1. V novom telefóne si nainštalujte aplikáciu Google Authenticator.
 2. Otvorte aplikáciu a klepnite na Začať
 3. Naspodku nasledujúcej obrazovky klepnite na „Chcete importovať existujúce účty?“.
 4. V starom telefóne vytvorte QR kód:
  1. V aplikácii Authenticator klepnite na Viac More a potom Preniesť účty a potom Exportovať účty.
   Tip: Telefón bude možno potrebné odomknúť.
  2. Vyberte účty, ktoré chcete preniesť do nového telefónu, a klepnite na Ďalej.
   Dôležité: Váš starý telefón vytvorí QR kód. Ak prenášate viacero účtov, váš starý telefón môže vytvoriť viac ako jeden QR kód.
 5. Vo svojom novom telefóne klepnite na Naskenovať QR kód.
  Tip: Zaostrite na kód tak, aby sa nachádzal medzi červenými čiarami, čím ho naskenujte. Ak máte viac ako jeden QR kód, zobrazí sa výzva na skenovanie každého z nich.
 6. Po naskenovaní QR kódov dostanete potvrdenie, že vaše účty Google Authenticator boli prenesené. 

Google Authenticator negeneruje heslá aplikácie. Ak sa po zapnutí dvojstupňového overenia zobrazuje výzva na zadanie nového hesla aplikácie, prihláste sa pomocou hesla aplikácie.