התקנת המאמת של Google

אם אתה מגדיר אימות דו-שלבי באמצעות הודעת SMS או באמצעות שיחה קולית וברצונך להיות מסוגל גם להפיק קודים באמצעות מכשיר ה-Android‏, iPhone או Blackberry, אתה יכול להשתמש ביישום המאמת של Google כדי לקבל קודים גם אם אין לך חיבור לאינטרנט או שירות לנייד.

כדי להגדיר זאת, ראשית עליך להשלים אתהגדרת הודעה קולית/SMS. לאחר מכן עבור אל דף ההגדרות של אימות דו-שלבי ולחץ על Android,‏ Blackberry או iPhone. לאחר מכן פעל לפי ההנחיות המתאימות לסוג הטלפון שלך, המוסברות בהמשך.

מכשירי Android

דרישות

כדי להשתמש ביישום המאמת של Google במכשיר Android, אתה זקוק לגירסה 2.1 או מאוחרת יותר.

הורדת היישום

 1. בקר ב‏Google Play.
 2. חפש אתהמאמת של Google.
 3. הורד את היישום והתקן אותו.

הגדרת היישום

 1. אם טרם עשית זאת, השלם את הגדרת ההודעה הקולית/SMS ורשום את החשבון לאימות דו-שלבי באמצעות מספר הטלפון שלך.
 2. במחשב, עבור אל דף ההגדרות של אימות דו-שלבי ולחץ על Android.
 3. בטלפון, פתח את יישום המאמת של Google.
 4. אם זו הפעם הראשונה שבה אתה משתמש במאמת, לחץ על הלחצן הוסף חשבון. אם אתה מוסיף חשבון חדש, בחר ב'הוסף חשבון' מתפריט היישום.
 5. כדי לקשר את הטלפון לחשבונך:
  • שימוש בקוד תגובה מהירה: בחר באפשרות סרוק ברקוד חשבון (תווית 1א). אם יישום המאמת לא מצליח לאתר בטלפון יישום לסריקת ברקודים, ייתכן שתתבקש להוריד יישום כזה ולהתקינו. אם ברצונך להתקין יישום לסריקת ברקודים כדי שתוכל להשלים את תהליך ההגדרה, הקש על התקן (תווית 2א) ולאחר מכן השלם את תהליך ההתקנה. לאחר התקנת היישום, פתח שוב את 'מאמת חשבונות של Google', וכוון את המצלמה לקוד התגובה המהירה שמופיע על מסך המחשב.
  • שימוש במפתח סודי: בחר באפשרות הוסף חשבון ידנית (תווית 1ב), ולאחר מכן הזן את כתובת הדוא"ל של חשבון Google שלך בתיבה שלצד הזן שם חשבון (תווית 2ב). לאחר מכן, הזן את המפתח הסודי שמופיע על מסך המחשב בתיבה שכותרתה הזן מפתח (תווית 2ג). ודא שבחרת להפוך את המפתח למבוסס שעה (תווית 2ד) ולחץ על 'שמור'.

  סריקת Android או ידני הודעת סורק הברקוד של Android הזנה ידנית של Android
 6. כדי לוודא שהיישום פועל כהלכה, הזן את קוד האימות שמופיע בטלפון (תווית 3) בתיבה שכותרתה קוד במחשב, ולאחר מכן לחץ על 'אמת'.

  קוד אימות של Android
 7. אם הקוד נכון, תראה הודעת אישור. לחץ על 'שמור' כדי להמשיך בתהליך ההגדרה. אם הקוד שגוי, נסה להפיק קוד אימות חדש בטלפון, ולאחר מכן הזן את הקוד במחשב. אם אתה עדיין נתקל בקשיים, מומלץ לוודא שהשעה בטלפון שלך נכונה או לקרוא לגבי בעיות נפוצות.
iPhone, ‏iPod Touch או iPad‏

דרישות

כדי להשתמש ביישום 'מאמת חשבונות של Google' במכשיר iPhone, ‏iPod Touch או iPad, נדרשת מערכת iOS בגירסה 5.0 ואילך. כמו כן, כדי להגדיר את היישום ב-iPhone באמצעות קוד תגובה מהירה, נדרש דגם דור שלישי או חדש יותר.

הורדת היישום

 1. עבור אל App Store.
 2. חפש את המאמת של Google.
 3. הורד את היישום והתקן אותו.

הגדרת היישוםקוד אימות של iPhone
 1. אם טרם עשית זאת, השלם את הגדרת ההודעה הקולית/SMS ורשום את החשבון לאימות דו-שלבי באמצעות מספר הטלפון שלך. תוכל להוסיף את המאמת של Google ‏רק לאחר שתירשם באמצעות מספר הטלפון שלך.
 2. במחשב, עבור אל דף ההגדרות של האימות הדו-שלבי ולחץ על iPhone.
 3. בטלפון, פתח את יישום המאמת של Google.
 4. הקש על סמל החיבור.
 5. הקש על מבוסס שעה (תווית 1).
 6. כדי לקשר את הטלפון לחשבונך:
  • שימוש בקוד תגובה מהירה: הקש על 'סרוק ברקוד' (תווית 2א) ולאחר מכן כוון את המצלמה לקוד התגובה המהירה שמופיע על מסך המחשב.
  • שימוש במפתח סודי: בתיבה שלצד חשבון (תווית 2ב), הזן את כתובת הדוא"ל של חשבון Google שלך. לאחר מכן, הזן בתיבה שליד מפתח (תווית 2ג) את המפתח הסודי שמופיע במסך המחשב והקש על 'סיום' (תווית 2ד).

  הזנת קוד של iPhone
 7. כדי לבדוק שהיישום פועל, הזן את קוד האימות שמופיע בטלפון (תווית 3) במחשב, בתיבה שליד 'קוד' ולאחר מכן לחץ על 'אמת'. לפי סמל השעון בטלפון שלך (תווית 4) תוכל לדעת כמה זמן נותר עד לתפוגת קוד האימות ולהפקת קוד חדש.
 8. אם הקוד נכון, תראה הודעת אישור. לחץ על 'שמור' כדי לאשר. אם הקוד שגוי, נסה להפיק קוד אימות חדש בטלפון, ולאחר מכן הזן את הקוד במחשב. אם אתה עדיין נתקל בקשיים, מומלץ לוודא שהשעה בטלפון שלך נכונה new window או לקרוא לגבי בעיות נפוצות.
מכשירי BlackBerry

דרישות

כדי להשתמש ביישום 'מאמת חשבונות של Google' במכשיר BlackBerry, נדרשת מערכת הפעלה בגירסה 4.5-7.0. בנוסף, ודא שמכשיר ה-BlackBerry שלך מוגדר לאנגלית ארה"ב -- ייתכן שלא תוכל להוריד את 'מאמת חשבונות של Google' אם המכשיר שלך פועל בשפה אחרת.

הורדת היישום

יש צורך בגישה לאינטרנט במכשיר ה-BlackBerry כדי להוריד את 'מאמת חשבונות של Google'.

 1. פתח את דפדפן האינטרנט במכשיר ה-BlackBerry.
 2. בקר בכתובת m.google.com/authenticator.
 3. הורד את היישום והתקן אותו.

הגדרת היישום

 1. אם טרם עשית זאת, השלם את תהליך הגדרת ההודעה הקולית/SMS ורשום את החשבון שלך לאימות דו-שלבי באמצעות מספר הטלפון שלך. תוכל להוסיף את המאמת של Google ‏רק לאחר שתירשם באמצעות מספר הטלפון שלך.
 2. במחשב שלך, עבור אל דף הגדרות האימות הדו-שלבי new window ולחץ על Blackberry.
 3. כדי לקשר את הטלפון לחשבונך, פתח את תפריט היישום Authenticator ובחר הזנת מפתח ידנית (תווית 1).

  בחירת מפתח של Blackberry
 4. הזן את כתובת הדוא"ל של חשבון Google שלך בקטע 'הזן שם חשבון' (תווית 2).

  הזנה ידנית של מפתח Blackberry
 5. הזן את המפתח הסודי שמופיע במסך המחשב בתיבה 'הזן מפתח' (תווית 3), בחר באפשרות מבוסס שעה מהתפריט הנפתח (תווית 4) והקש על שמור (תווית 5).
 6. כדי לוודא שהיישום פועל בצורה תקינה, הזן את קוד האימות שהופק בטלפון (תווית 5) בתיבה שכותרתה קוד במחשב, ולאחר מכן לחץ על 'אמת'.

  קוד אימות של Blackberry
 7. אם הקוד נכון, תראה הודעת אישור. לחץ על 'שמור' כדי להמשיך בתהליך ההגדרה. אם הקוד שגוי, נסה להפיק קוד אימות חדש בטלפון, ולאחר מכן הזן את הקוד במחשב. אם אתה עדיין נתקל בקשיים, מומלץ לוודא שהשעה בטלפון שלך נכונה new window או לקרוא לגבי בעיות נפוצות.
הגדרת אימות דו-שלבי לחשבונות Google מרובים

Google Authenticator יכול להנפיק קודים עבור חשבונות מרובים מאותו טלפון חכם. עם זאת, כל חשבון Google זקוק למפתח סודי שונה, שאותו תקבל לאחר שתשלים את תהליך ההתקנה. עליך רק לחזור על תהליך ההגדרה עבור כל חשבון נוסף באמצעות יישום במאמת של Google.

הגדרת Google Authenticator בניידים מרובים

תוכל להגדיר את המאמת של Google כך שתוכל להפיק קודי אימות ממספר מכשירים ניידים.

 1. ודא שהורדת את המאמת של Google בכל המכשירים שבהם תרצה להשתמש.
 2. עבור אל דף האימות הדו-שלבי. new window
 3. אם כבר הגדרת את המאמת של Google עבור חשבונך, מחק חשבון זה מהמאמת של Google כדי שתוכל להתחיל מחדש. אם עדיין לא הגדרת את המאמת של Google, דלג לשלב הבא.
 4. פעל כרגיל לפי ההנחיות כדי להגדיר אימות דו-שלבי עבור היישום לנייד, והקפד לסרוק את קוד התגובה המהירה שהופק, או הזן את המפתח הסודי שנוצר בכל הניידים שתרצה להגדיר.
 5. ודא שכל המכשירים פועלים כהלכה על ידי הזנת קודי האימות מכל מכשיר ולחיצה על אמת. לאחר מכן לחץ על שמור.

המאמת של Google אינו מפיק סיסמאות ספציפיות ליישומים. אם אתה מתבקש על ידי יישום להזין סיסמה חדשה לאחר הפעלת אימות דו-שלבי, עליך להיכנס באמצעות סיסמה ספציפית ליישום.