התקנת המאמת של Google

אם הגדרת אימות דו-שלבי באמצעות הודעת טקסט ב-SMS או באמצעות שיחה קולית וברצונך להיות מסוגל גם להפיק קודים באמצעות Android,‏‏ iPhone או Blackberry, תוכל להשתמש באפליקציית המאמת של Google לקבלת קודים, גם אם אין לך חיבור לאינטרנט או שירות לנייד.

כדי להגדיר זאת, עליך להשלים תחילה את ההגדרה של שיחה קולית/SMS. לאחר מכן, עבור לדף ההגדרות של אימות דו-שלבי, לחץ על Android‏‏, Blackberry‏‏ או iPhone ובצע את ההנחיות המתוארות מטה בהתאם לסוג הטלפון שלך.

מכשירי Android

דרישות

כדי להשתמש באפליקציית המאמת של Google במכשיר Android, במכשיר צריכה לפעול גרסה 2.1 ואילך של Android.

הורדת האפליקציה

 1. בקר ב-Google Play.
 2. חפש אתהמאמת של Google.
 3. הורד את האפליקציה והתקן אותה.

הגדרת האפליקציה

 1. אם טרם עשית זאת, השלם את ההגדרה של SMS/שיחה קולית ורשום את החשבון שלך לאימות דו-שלבי באמצעות מספר הטלפון שלך.
 2. במחשב, עבור לדף ההגדרות של אימות דו-שלבי ולחץ על Android.
 3. בטלפון, פתח את אפליקציית המאמת של Google.
 4. אם זו הפעם הראשונה שבה אתה משתמש במאמת, לחץ על הלחצן הוסף חשבון. אם אתה מוסיף חשבון חדש, בחר באפשרות 'הוסף חשבון' מתפריט האפליקציה.
 5. כדי לקשר את הטלפון לחשבונך:
  • שימוש בקוד תגובה מהירה: בחר באפשרות סרוק ברקוד חשבון (תווית 1א). אם יישום המאמת לא מצליח לאתר בטלפון יישום לסריקת ברקודים, ייתכן שתתבקש להוריד יישום כזה ולהתקינו. אם ברצונך להתקין יישום לסריקת ברקודים כדי שתוכל להשלים את תהליך ההגדרה, הקש על התקן (תווית 2א) ולאחר מכן השלם את תהליך ההתקנה. לאחר התקנת היישום, פתח שוב את 'מאמת חשבונות של Google', וכוון את המצלמה לקוד התגובה המהירה שמופיע על מסך המחשב.
  • שימוש במפתח סודי: בחר באפשרות הוסף חשבון ידנית (תווית 1ב), ולאחר מכן הזן את כתובת הדוא"ל של חשבון Google שלך בתיבה שלצד הזן שם חשבון (תווית 2ב). לאחר מכן, הזן את המפתח הסודי שמופיע על מסך המחשב בתיבה שכותרתה הזן מפתח (תווית 2ג). ודא שבחרת שהמפתח יהיה מבוסס זמן (תווית 2ד) ולחץ על 'שמור'.

  סריקה או הזנה ידנית ב-Android הנחיה של סורק ברקודים ב-Android הזנה ידנית ב-Android
 6. כדי לבדוק שהאפליקציה פועלת, הזן את קוד האימות שמופיע בטלפון (תווית 3) במחשב בתיבה שלצד קוד ולאחר מכן לחץ על 'אמת'.

  קוד אימות של Android
 7. אם הקוד נכון, תראה הודעת אישור. לחץ על 'שמור' כדי להמשיך בתהליך ההגדרה. אם הקוד שגוי, נסה להפיק קוד אימות חדש בטלפון, ולאחר מכן הזן את הקוד במחשב. אם אתה עדיין נתקל בקשיים, מומלץ לוודא שהשעה בטלפון שלך נכונה חלון חדש או לקרוא לגבי בעיות נפוצות.
iPhone, iPod Touch או iPad

דרישות

כדי להשתמש במאמת של Google ב-iPhone, ב-iPod Touch או ב-iPad, נדרשת גרסה 5.0 ואילך של iOS. כמו כן, כדי להגדיר את האפליקציה ב-iPhone באמצעות קוד תגובה מהירה, נדרש דגם דור שלישי ואילך.

הורדת האפליקציה

 1. עבור ל-App Store.
 2. חפש את המאמת של Google.
 3. הורד את האפליקציה והתקן אותה.

הגדרת האפליקציה

 1. אם טרם עשית זאת, השלם את ההגדרה של SMS/שיחה קולית ורשום את החשבון שלך לאימות דו-שלבי באמצעות מספר הטלפון שלך. תוכל להוסיף את המאמת של Google ‏רק לאחר שתירשם באמצעות מספר הטלפון שלך.
 2. במחשב, עבור לדף ההגדרות של אימות דו-שלבי ולחץ על iPhone.
 3. בטלפון, פתח את אפליקציית המאמת של Google.
 4. הקש על סמל החיבור.
 5. הקש על מבוסס זמן.
 6. כדי לקשר את הטלפון לחשבונך:
  • באמצעות ברקוד: הקש על 'סרוק ברקוד' ולאחר מכן כוון את המצלמה לקוד התגובה המהירה המופיע במסך המחשב.
  • על ידי הזנה ידנית: הקש על 'הזנה ידנית' והזן את כתובת הדוא"ל של חשבון Google שלך. לאחר מכן, הזן את המפתח הסודי המופיע במסך המחשב בתיבה שלצד מפתח והקש על 'בוצע'.
 7. כדי לבדוק שהאפליקציה עובדת, הזן את קוד האימות שבטלפון לתיבה שלצד 'קוד' במחשב ולאחר מכן לחץ על 'אמת'. סמל השעון שבטלפון שלך יראה לך כמה זמן נותר עד לתפוגת התוקף של קוד האימות ולהפקת קוד אימות חדש.
 8. אם הקוד נכון, תראה הודעת אישור. לחץ על 'שמור' לאישור. אם הקוד שגוי, נסה להפיק קוד אימות חדש בטלפון, ולאחר מכן הזן את הקוד במחשב. אם אתה עדיין נתקל בקשיים, מומלץ לוודא שהשעה בטלפון שלך נכונה חלון חדש או לקרוא לגבי בעיות נפוצות.
מכשירי BlackBerry

דרישות

כדי להשתמש במאמת של Google במכשיר ה-BlackBerry שלך, עליך להשתמש ב-OS בגרסאות 4.5-7.0. בנוסף, ודא שמכשיר ה-BlackBerry שלך מוגדר לאנגלית ארה"ב -- ייתכן שלא תוכל להוריד את המאמת של Google אם המכשיר שלך פועל בשפה אחרת.

הורדת האפליקציה

יש צורך בגישה לאינטרנט במכשיר ה-BlackBerry כדי להוריד את 'מאמת חשבונות של Google'.

 1. פתח את דפדפן האינטרנט במכשיר ה-BlackBerry.
 2. בקר בכתובת m.google.com/authenticator.
 3. הורד את האפליקציה והתקן אותה.

הגדרת האפליקציה

 1. אם טרם עשית זאת, השלם את ההגדרה של SMS/שיחה קולית ורשום את החשבון שלך לאימות דו-שלבי באמצעות מספר הטלפון שלך. תוכל להוסיף את המאמת של Google ‏רק לאחר שתירשם באמצעות מספר הטלפון שלך.
 2. במחשב, עבור לדף ההגדרות של אימות דו-שלבי חלון חדש ולחץ על Blackberry.
 3. כדי לקשר את הטלפון לחשבונך, פתח את התפריט של אפליקציית המאמת ובחר באפשרות הזנת מפתח ידנית (תווית 1).

  בחירת מפתח ב-Blackberry
 4. הזן את כתובת האימייל של חשבון Google שלך בקטע 'הזן שם חשבון' (תווית 2).

  הזנת מפתח ידנית ב-Blackberry
 5. הזן את המפתח הסודי המופיע במסך המחשב לצד 'הזן מפתח' (תווית 3), בחר באפשרות מבוסס זמן מהתפריט הנפתח (תווית 4) והקש על שמור (תווית 5).
 6. כדי לוודא שהאפליקציה פועלת, הזן את קוד האימות שהופק בטלפון (תווית 5) בתיבה שלצד קוד במחשב שלך, ולאחר מכן לחץ על 'אמת'.

  קוד אימות ב-BlackBerry
 7. אם הקוד נכון, תראה הודעת אישור. לחץ על 'שמור' כדי להמשיך בתהליך ההגדרה. אם הקוד שגוי, נסה להפיק קוד אימות חדש בטלפון, ולאחר מכן הזן את הקוד במחשב. אם אתה עדיין נתקל בקשיים, מומלץ לוודא שהשעה בטלפון שלך נכונה חלון חדש או לקרוא לגבי בעיות נפוצות.
הגדרת אימות דו-שלבי עבור חשבונות Google מרובים

המאמת של Google יכול להפיק קודים עבור חשבונות מרובים מאותו סמארטפון. עם זאת, כל חשבון Google זקוק למפתח סודי שונה, שאותו תקבל לאחר שתשלים את תהליך ההגדרה. פשוט חזור על תהליך ההגדרה עבור כל חשבון נוסף באמצעות אפליקציית המאמת של Google.

הגדרת המאמת של Google במכשירים מרובים

תוכל להגדיר את המאמת של Google כך שתוכל להפיק קודי אימות ממספר מכשירים ניידים.

 1. ודא שהורדת את מאמת החשבונות של Google בכל המכשירים שבהם תרצה להשתמש.
 2. עבור לדף האימות הדו-שלבי. חלון חדש
 3. אם כבר הגדרת את מאמת החשבונות של Google עבור חשבונך, מחק חשבון זה ממאמת החשבונות של Google כדי שתוכל להתחיל מחדש. אם עדיין לא הגדרת את מאמת החשבונות של Google, דלג לשלב הבא.
 4. בצע את ההנחיות כרגיל להגדרת אימות דו-שלבי עבור האפליקציה לנייד, והקפד לסרוק את קוד התגובה המהירה שהופק או להזין את המפתח הסודי שהופק בכל המכשירים שברצונך להגדיר.
 5. ודא שכל המכשירים פועלים כהלכה על ידי הזנת קודי האימות מכל מכשיר ולחיצה על אמת. לאחר מכן לחץ על שמור.
המאמת של Google אינו מפיק סיסמאות לאפליקציות. אם אפליקציה מסוימת מבקשת ממך להזין סיסמה חדשה לאחר הפעלת אימות דו-שלבי, עליך להיכנס באמצעות סיסמה לאפליקציה.

שים לב: אם יש לך גרסת iOS 8.3 במכשיר, לא יהיה עליך להשתמש עוד בסיסמאות לאפליקציות כדי להשתמש באימות דו-שלבי.