Få verifieringskoder med Google Authenticator

Om du konfigurerar tvåstegsverifiering kan du ta emot koder med hjälp av appen Google Authenticator. Du kan fortfarande få koder utan internetanslutning eller mobilnät. Läs mer om tvåstegsverifiering.

Krav på appar

Om du vill använda Google Authenticator på din iPhone, iPod Touch eller iPad behöver du följande:

 • Det senaste operativsystemet för enheten.
 • Aktivera tvåstegsverifiering.
 • Valfritt för QR-kod: iPhone 3G eller senare

Ladda ned Google Authenticator

INSTALLERA GOOGLE AUTHENTICATOR

Konfigurera Google Authenticator

 1. Öppna Google-kontot på enheten.
 2. Välj Säkerhet högst upp i navigeringspanelen.
 3. Tryck på Tvåstegsverifiering under Logga in på Google. Du kan behöva logga in.
 4. Leta reda på appen Authenticator-appen under Lägg till fler andra steg för att verifiera din identitet och tryck på Konfigurera.
 5. Följ anvisningarna på skärmen.

Få koder på en ny telefon

 1. Öppna Google-kontot på enheten.
 2. Välj Säkerhet högst upp i navigeringspanelen.
 3. Tryck på Tvåstegsverifiering under Logga in på Google. Du kan behöva logga in.
 4. Leta reda på Authenticator-appen under Tillgängliga andra steg och tryck på Byt telefon.
 5. Följ anvisningarna på skärmen.

Använda Google Authenticator med flera konton eller enheter

Konfigurera tvåstegsverifiering för flera konton

Med Google Authenticator kan du få koder för flera olika konton från samma mobila enhet. För varje Google-konto behövs en unik hemlig nyckel.

Så här ställer du in extra konton:

 1. Aktivera tvåstegsverifiering för varje konto. Läs mer om tvåstegsverifiering.
 2. Använd samma Google Authenticator-app.
Konfigurera Google Authenticator på flera enheter

Så här skapar du verifieringskoder från fler än en enhet:

 1. Kontrollera att Google Authenticator är installerat på de enheter du vill använda.
 2. Öppna avsnittet Tvåstegsverifiering i Google-kontot.
 3. Om du redan har konfigurerat Google Authenticator för kontot tar du bort kontot från Authenticator.
 4. Så här konfigurerar du tvåstegsverifiering för Authenticator-appen: Använd samma QR-kod eller hemliga lösenord på alla dina enheter. Läs mer om tvåstegsverifiering.
 5. Se till att det fungerar korrekt genom att kontrollera att verifieringskoderna är samma på alla enheter.