Installera Google Authenticator

Om du konfigurerar tvåstegsverifiering kan du ta emot koder via appen Google Authenticator även om du inte är ansluten till internet eller en mobiltjänst. 

Krav

Viktigt! Om du har fått kontot via jobbet, skolan eller någon annan grupp kanske organisationen inte tillåter tvåstegsverifiering. Fråga administratören för säkerhets skull.

Följande villkor måste vara uppfyllda om du vill använda Google Authenticator på en Android-enhet:

Ladda ned appen

INSTALLERA GOOGLE AUTHENTICATOR

Konfigurera appen

 1. Öppna säkerhetsavsnittet i Google-kontot.
 2. Under Logga in på Google trycker du på Tvåstegsverifiering.
  Tips!Du kan behöva logga in.
 3. UnderLägg till fler andra steg för att verifiera din identitetöppnar du avsnittet Authenticator-appen och trycker på Konfigurera.
 4. Följ anvisningarna på skärmen.
 5. Se till att det fungerar genom att få en sexsiffrig kod från Authenticator-appen. 
 6. Ange koden ochtryck på Verifiera.

Ställ in tvåstegsverifiering för flera Google-konton

Med Google Authenticator kan du få koder för flera olika konton från samma mobila enhet. För varje Google-konto behövs en unik hemlig nyckel. 

Så här skapar du ytterligare konton: aktivera tvåstegsverifiering för varje konto och använda samma Google Authenticator-app.

Ställ in Google Authenticator på flera enheter

Då kan du skapa verifieringskoder från fler än en enhet.

 1. Kontrollera att Google Authenticator är installerat på de enheter du vill använda.
 2. I Google-kontot öppnar du tvåstegsverifiering.
 3. Om du redan har konfigurerat Google Authenticator för ditt konto tar du bort det kontot från Authenticator. Innan du tar bort kontot från Authenticator kontrollerar du att du har ett andra steg som backup.
 4. Konfigurera tvåstegsverifiering för Authenticator-appengenom att följa anvisningarna på skärmen. Använd samma QR-kod eller hemliga nyckel på alla enheter.
 5. Försäkra dig om att det fungerar genom att kontrollera att det är samma verifieringskoder på alla enheter.
Överför Authenticator-koder till en ny Android-telefon

Om du byter till en annan Android-telefon kan du flytta dina befintliga autentiseringskoder från den gamla telefonen till en ny. 

Du behöver följande:

 • Din gamla Android-telefon med Google Authenticator-koder och den senaste versionen av appen Google Authenticator installerad.
 • Din nya Android-telefon.
 • En aktiv internetanslutning.
 1. På den nya telefonen installerar du Google Authenticator-appen.
 2. Öppna appen och tryck på Kom igång
 3. Längst ned på nästa skärm trycker du på Vill du importera befintliga konton?
 4. Skapa en QR-kod på den gamla telefonen:
  1. I Authenticator-appen trycker du på Mer Mer följt av Överför konton följt av Exportera konton.
   Tips!Du kan behöva låsa upp telefonen.
  2. Välj vilka konton du vill överföra till din nya telefon och tryck på Nästa
   Obs! Den gamla telefonen skapar en QR-kod. Om du överför flera konton kan det hända att din gamla telefon skapar fler än en QR-kod.
 5. På den nya telefonen trycker du på Skanna QR-kod.
  Tips! Fokusera koden inom de röda linjerna för att skanna den. Om du har fler än en QR-kod uppmanas du att skanna varje kod.
 6. När du har skannat dina QR-koder får du en bekräftelse på att dina Google Authenticator-konton har överförts. 

Google Authenticator skapar inte applösenord. Om du uppmanas att ange ett nytt applösenord när du har aktiverat tvåstegsverifiering loggar du in med ett applösenord.