Få verifieringskoder med Google Authenticator

Om du konfigurerar tvåstegsverifiering kan du ta emot koder med hjälp av appen Google Authenticator. Du kan fortfarande få koder utan internetanslutning eller mobilnät. Läs mer om tvåstegsverifiering.

Krav på appar

Om du vill använda Google Authenticator på en Android-enhet behöver du

Ladda ned Google Authenticator

INSTALLERA GOOGLE AUTHENTICATOR

Konfigurera Google Authenticator

 1. Öppna Google-kontot på enheten.
 2. Tryck på Säkerhet högst upp i navigeringspanelen.
 3. Under Logga in på Google trycker du på Tvåstegsverifiering. Du kan behöva logga in.
 4. I avsnittet Lägg till fler andra steg för att verifiera din identitet trycker du på Konfigurera under Authenticator-appen.
 5. Följ anvisningarna på skärmen.

Få koder på en ny telefon

Överföra Authenticator-koder till en ny Android-telefon

Du behöver följande:

 • Din gamla Android-telefon med Google Authenticator-koder.
 • Den senaste versionen av appen Google Authenticator installerad på den gamla telefonen.
 • Din nya Android-telefon.
 • En aktiv internetanslutning.
 1. Installera Google Authenticator-appen på den nya telefonen.
 2. Tryck på Kom igång i appen.
 3. Tryck på Importera befintliga konton? längst ned.
 4. Skapa en QR-kod på den gamla telefonen:
  1. I Authenticator-appen trycker du på Mer Mer följt av Överför konton följt av Exportera konton.
  2. Välj vilka konton du vill överföra till din nya telefon och tryck sedan på Nästa.
   • Om du överför flera konton kan mer än en QR-kod skapas på den gamla telefonen.
 5. Tryck på Skanna QR-kod på den nya telefonen.
 6. När du har skannat QR-koderna får du en bekräftelse på att dina Google Authenticator-konton har överförts.
Ändra vilken telefon som Authenticator-koder skickas till
 1. Öppna Google-kontot på enheten.
 2. Välj Säkerhet högst upp i navigeringspanelen.
 3. Tryck på Tvåstegsverifiering under Logga in på Google. Du kan behöva logga in.
 4. Leta reda på Authenticator-appen under Tillgängliga andra steg och tryck på Byt telefon.
 5. Följ anvisningarna på skärmen.

Vanliga problem

Åtgärda en felaktig kod

Om koden är felaktig bekräftar du följande:

 • Du angav koden innan den upphörde att gälla.
 • Tiden på enheten är korrekt för din lokala tidszon.

Om koden fortfarande är fel synkroniserar du Android-enheten:

 1. Öppna Google Authenticator-appen Authenticator på Android-enheten.
 2. Uppe till höger väljer du Mer Mer följt av Tidskorrigering för koder följt av Synkronisera nu.
 3. På nästa skärm bekräftar appen att tiden synkroniserats. Du kan logga in med verifieringskoderna.
  • Synkroniseringen påverkar bara den interna tiden i Google Authenticator-appen. Enhetens inställningar för datum och tid ändras inte.

Använda Google Authenticator med flera konton eller enheter

Konfigurera tvåstegsverifiering för flera konton

Med Google Authenticator kan du få koder för flera olika konton från samma mobila enhet. För varje Google-konto behövs en unik hemlig nyckel.

Så här ställer du in extra konton:

 1. Aktivera tvåstegsverifiering för varje konto. Läs mer om tvåstegsverifiering.
 2. Använd samma Google Authenticator-app.
Konfigurera Google Authenticator på flera enheter

Så här skapar du verifieringskoder från fler än en enhet:

 1. Kontrollera att Google Authenticator är installerat på de enheter du vill använda.
 2. Öppna avsnittet Tvåstegsverifiering i Google-kontot.
 3. Om du redan har konfigurerat Google Authenticator för kontot tar du bort kontot från Authenticator.
 4. Så här konfigurerar du tvåstegsverifiering för Authenticator-appen: Använd samma QR-kod eller hemliga lösenord på alla dina enheter. Läs mer om tvåstegsverifiering.
 5. Se till att det fungerar korrekt genom att kontrollera att verifieringskoderna är samma på alla enheter.