Tắt Xác minh 2 bước

Tài khoản của bạn an toàn hơn khi bạn cần mật khẩu và mã xác minh để đăng nhập. Nếu xóa lớp bảo mật bổ sung này, bạn sẽ chỉ được yêu cầu cung cấp mật khẩu khi đăng nhập. Điều này có thể làm cho những người khác dễ xâm nhập vào tài khoản của bạn hơn.

  1. Mở Tài khoản Google của bạn.
  2. Trong phần "Bảo mật", hãy chọn Xác minh 2 bước. Bạn có thể cần đăng nhập.
  3. Chọn tùy chọn Tắt.
  4. Cửa sổ bật lên sẽ xuất hiện để xác nhận rằng bạn muốn tắt Xác minh 2 bước. Chọn tùy chọn Tắt.

Hủy tất cả mã dự phòng bạn đã lưu để đăng nhập vào tài khoản này.

Thu hồi mật khẩu ứng dụng bạn không còn sử dụng nữa

Nếu đã sử dụng mật khẩu ứng dụng để cho phép ứng dụng truy cập vào Tài khoản Google của mình, bạn có thể thấy lỗi khi tắt quy trình Xác minh 2 bước. Nếu điều này xảy ra, hãy nhập lại mật khẩu Tài khoản Google của bạn.

Bạn nên thu hồi mật khẩu ứng dụng của mình theo cách sau:

  1. Đăng nhập vào tài khoản Google của bạn.
  2. Trong phần "Bảo mật", hãy chọn Đăng nhập vào Google.
  3. Chọn Mật khẩu ứng dụng. Bạn có thể cần đăng nhập.
  4. Bên cạnh một ứng dụng hoặc thiết bị, hãy chọn biểu tượng Xóa Xóa.

Trong lần tới đăng nhập vào ứng dụng hoặc thiết bị, bạn sẽ được yêu cầu nhập tên người dùng và mật khẩu Tài khoản Google của mình. Nếu ứng dụng không yêu cầu ngay thì có thể mất nhiều thời gian hơn để nhận ra rằng mật khẩu ứng dụng đã bị thu hồi.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
70975
false