Ako vypnúť dvojstupňové overenie

Účet je bezpečnejší, keď na prihlásenie vyžaduje heslo a overovací kód. Keď túto dodatočnú úroveň zabezpečenia odstránite, pri prihlasovaní sa zobrazí iba výzva na zadanie hesla. Niekto sa tak bude môcť ľahšie dostať do vášho účtu.

  1. Otvorte účet Google.
  2. V časti Zabezpečenie vyberte položku Dvojstupňové overenie. Zrejme sa budete musieť prihlásiť.
  3. Vyberte možnosť Vypnúť.
  4. Zobrazí sa kontextové okno, v ktorom môžete potvrdiť, že chcete dvojstupňové overenie vypnúť. Vyberte možnosť Vypnúť.

Zničte všetky záložné kódy, ktoré ste si uložili na prihlasovanie do tohto účtu.

Odvolanie hesiel nepoužívaných aplikácií

Ak ste povolili aplikáciám prístup do svojho účtu Google pomocou hesiel aplikácií, po vypnutí dvojstupňového overenia sa môžu zobraziť chyby. Ak k tomu dôjde, znova zadajte svoje heslo účtu Google.

Heslá aplikácií odporúčame odvolať:

  1. Prihláste sa do účtu Google.
  2. V časti Zabezpečenie vyberte položku Prihlásenie do Googlu.
  3. Vyberte položku Heslá aplikácií. Zrejme sa budete musieť prihlásiť.
  4. Vedľa aplikácie alebo zariadenia vyberte možnosť Odstrániť Odstrániť.

Pri ďalšom prihlasovaní do aplikácie alebo zariadenia sa zobrazí výzva na zadanie používateľského mena a hesla účtu Google. Ak ju aplikácia hneď nezobrazí, zrejme jej trvá dlhšie rozpoznať, že príslušné heslo aplikácie bolo odvolané.