Απενεργοποίηση της Επαλήθευσης σε 2 βήματα

Ο λογαριασμός σας είναι πιο ασφαλής, όταν χρειάζεστε έναν κωδικό πρόσβασης και έναν κωδικό επαλήθευσης για να συνδεθείτε. Αν καταργήσετε αυτό το πρόσθετο επίπεδο ασφάλειας, θα σας ζητείται μόνο ο κωδικός πρόσβασης κατά τη σύνδεση. Ίσως να είναι πιο εύκολο να παραβιαστεί ο λογαριασμός σας από κάποιο άλλο άτομο.

  1. Ανοίξτε τον Λογαριασμό σας Google.
  2. Στην ενότητα Ασφάλεια, επιλέξτε Επαλήθευση σε 2 βήματα. Μπορεί να χρειαστεί να συνδεθείτε.
  3. Επιλέξτε Απενεργοποίηση.
  4. Θα εμφανιστεί ένα αναδυόμενο παράθυρο που θα σας ζητά να επιβεβαιώσετε ότι επιθυμείτε να απενεργοποιήσετε την επαλήθευση σε 2 βήματα. Επιλέξτε Απενεργοποίηση.

Καταστρέψτε όλους τους εφεδρικούς κωδικούς που έχετε αποθηκεύσει για να συνδέεστε σε αυτόν τον λογαριασμό.

Ανάκληση κωδικών εφαρμογών που δεν χρησιμοποιείτε πλέον

Εάν έχετε χρησιμοποιήσει κωδικούς εφαρμογών, για να επιτρέψετε σε εφαρμογές να έχουν πρόσβαση στον Λογαριασμό σας Google, ενδέχεται να εμφανιστούν σφάλματα κατά την απενεργοποίηση της επαλήθευσης σε 2 βήματα. Εάν συμβεί αυτό, πληκτρολογήστε ξανά τον κωδικό πρόσβασης του Λογαριασμού σας Google.

Σας συνιστούμε να ανακαλέσετε τους κωδικούς εφαρμογών:

  1. Συνδεθείτε στον Λογαριασμό σας Google.
  2. Στην ενότητα Ασφάλεια, επιλέξτε Σύνδεση στο Google.
  3. Επιλέξτε Κωδικοί πρόσβασης εφαρμογών. Μπορεί να χρειαστεί να συνδεθείτε.
  4. Δίπλα σε μια εφαρμογή ή μια συσκευή, επιλέξτε το εικονίδιο Κατάργηση Κατάργηση .

Την επόμενη φορά που θα συνδεθείτε στην εφαρμογή ή στη συσκευή, θα σας ζητηθεί να καταχωρίσετε το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης του Λογαριασμού σας Google. Αν μια εφαρμογή δεν ζητήσει αμέσως αυτά τα στοιχεία, ίσως χρειάζεται περισσότερος χρόνος για να αναγνωριστεί ότι ο συγκεκριμένος κωδικός πρόσβασης εφαρμογής έχει ανακληθεί.