Nhập mật khẩu vào Tài khoản Google của bạn

Bạn có thể nhập mật khẩu vào Tài khoản Google của mình, rồi kiểm tra xem có mật khẩu nào không an toàn không. Mật khẩu trong Tài khoản Google của bạn sẽ đồng bộ hóa trên tất cả thiết bị bạn đăng nhập.

Bước 1: Tải mật khẩu của bạn xuống dưới dạng tệp .CSV

Bạn chỉ có thể nhập mật khẩu ở định dạng tệp .CSV vào Tài khoản Google của mình.

Để tìm hiểu cách tải mật khẩu xuống, hãy truy cập trung tâm trợ giúp của ứng dụng quản lý mật khẩu mà bạn sử dụng.

Mẹo: Để đảm bảo mật khẩu của bạn có định dạng đúng, hãy mở tệp .CSV. Kiểm tra xem dòng đầu tiên trong tệp .CSV có các tên cột như sau không: 

 • url
 • username
 • password

Nếu không, hãy cập nhật tệp .CSV.

Bước 2: Nhập mật khẩu

 1. Truy cập vào trang passwords.google.com.
 2. Ở trên cùng bên phải, hãy chọn biểu tượng Cài đặt Cài đặt sau đó Nhập sau đó Chọn tệp.
 3. Chọn tệp của bạn.
 4. Chọn Nhập.

Bước 3: Xóa tệp mật khẩu .CSV 

Sau khi bạn nhập mật khẩu vào Tài khoản Google của mình, hãy xóa tệp mật khẩu .CSV mà bạn đã tải xuống.

Nếu bạn không xóa tệp mật khẩu, thì bất kỳ ai có quyền truy cập vào thiết bị đều có thể mở tệp và nhìn thấy mật khẩu của bạn.

Kiểm tra xem có mật khẩu nào không an toàn không

 1. Truy cập vào trang passwords.google.com.
 2. Chọn mục Chuyển đến công cụ Kiểm tra mật khẩu.

Không thể nhập mật khẩu

Sử dụng tệp .CSV

Bạn chỉ có thể sử dụng tệp .CSV để nhập mật khẩu vào Tài khoản Google của mình. Nhớ chọn loại tệp .CSV khi tải tệp mật khẩu của mình xuống.

Cập nhật tệp .CSV của bạn

 1. Mở tệp .CSV của bạn.
 2. Đảm bảo dòng đầu tiên trong tệp .CSV có các tên cột sau: url,username,password
 3. Nếu dòng đầu tiên trong tệp .CSV có một cột liên quan mang tên khác, hãy đổi tên này. Ví dụ: 
  1. Nếu dòng đầu tiên trong tệp .CSV là: username,password,website
  2. Thay đổi dòng đầu tiên thành: username,password,url

Kiểm tra giới hạn nhập và lưu trữ mật khẩu 

 • Bạn có thể nhập 3.000 mật khẩu cùng một lúc. Nếu bạn cần nhập hơn 3.000 mật khẩu, hãy tách các mật khẩu đó thành nhiều tệp .CSV rồi nhập riêng từng tệp.
 • Bạn có thể lưu trữ tối đa 10.000 mật khẩu trong Tài khoản Google của mình.

Bạn cần trợ giúp thêm?

Hãy thử các bước tiếp theo sau:

Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính