Importera lösenord till ditt Google-konto

Du kan importera lösenord till Google-kontot och kontrollera om det finns osäkra lösenord. Lösenord i Google-kontot synkroniseras på alla enheter du loggar in på.

Steg 1: Ladda ned dina lösenord som en CSV-fil

Endast lösenord i filformatet CSV kan importeras till Google-kontot.

Om du vill läsa mer om hur du laddar ned dina lösenord besöker du hjälpcentret för appen för lösenordshantering som du använder.

Tips! Kontrollera att dina lösenord är korrekt formaterade genom att öppna CSV-filen. Kontrollera om den första raden i CSV-filen innehåller följande kolumnnamn: 

 • webbadress
 • användarnamn
 • lösenord.

I annat fall uppdaterar du CSV-filen.

Steg 2: Importera lösenord

 1. Öppna passwords.google.com.
 2. Välj Inställningar Inställningar uppe till höger följt av Importera följt av Välj fil.
 3. Välj filen.
 4. Välj Importera.

Steg 3: Ta bort CSV-filen med lösenord 

När du har importerat lösenorden till Google-kontot raderar du CSV-filen som du laddade ned.

Om du inte tar bort lösenordsfilen kan alla som har åtkomst till enheten öppna filen och komma åt lösenorden.

Kontrollera om det finns osäkra lösenord

 1. Öppna passwords.google.com.
 2. Välj Öppna Lösenordskontroll.

Det gick inte att importera lösenorden

Använda en CSV-fil

Det går bara att använda CSV-filer för att importera lösenord till Google-kontot. Se till att du väljer filtypen CSV när du laddar ned lösenordsfilen.

Uppdatera CSV-filen

 1. Öppna CSV-filen.
 2. Se till att den första raden i CSV-filen innehåller följande kolumnnamn: webbadress,användarnamn,lösenord.
 3. Om den första raden i CSV-filen har en relaterad kolumn med ett annat namn uppdaterar du namnet. Till exempel: 
  1. Om den första raden i CSV-filen är: användarnamn,lösenord,webbplats.
  2. Ändra den första raden till: användarnamn,lösenord,webbadress

Kontrollera gränserna för importering och lagring 

 • Du kan importera 3 000 lösenord i taget. Om du behöver importera fler än 3 000 lösenord delar du upp dem i flera CSV-filer och importerar filerna separat.
 • Du kan lagra upp till 10 000 lösenord i Google-kontot.
Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny
6126756757399866210