Importowanie haseł na konto Google

Możesz zaimportować hasła na swoje konto Google, a potem sprawdzić, czy są one bezpieczne. Hasła na koncie Google będą synchronizowane na wszystkich urządzeniach, na których się zalogujesz.

Krok 1. Pobierz hasła jako plik CSV

Na konto Google możesz importować hasła tylko w plikach CSV.

Więcej informacji o tym, jak pobrać hasła, znajdziesz w centrum pomocy używanej przez Ciebie aplikacji do zarządzania hasłami.

Wskazówka: aby mieć pewność, że hasła są prawidłowo sformatowane, otwórz plik CSV. Sprawdź, czy pierwszy wiersz pliku CSV zawiera te nazwy kolumn:

 • url
 • username
 • password

Jeśli nie, zaktualizuj plik CSV.

Krok 2. Zaimportuj hasła

 1. Wejdź na passwords.google.com
 2. W prawym górnym rogu kliknij Ustawienia Ustawienia a potem Importuj a potem Wybierz plik.
 3. Wybierz plik.
 4. Kliknij Importuj.

Krok 3. Usuń plik CSV z hasłami

Po zaimportowaniu haseł na konto Google usuń pobrany plik CSV.

Jeśli nie usuniesz pliku z hasłami, każdy, kto będzie używać Twojego urządzenia, będzie w stanie otworzyć plik i przejrzeć hasła.

Sprawdzanie, czy hasła są bezpieczne

 1. Wejdź na passwords.google.com
 2. Wybierz Przejdź do Sprawdzania hasła.

Nie udało się zaimportować haseł

Korzystanie z pliku CSV

Do importowania haseł na konto Google można używać tylko plików CSV. Pamiętaj, aby przed pobraniem pliku z hasłami wybrać ten format.

Aktualizowanie pliku CSV

 1. Otwórz plik CSV.
 2. Upewnij się, że pierwszy wiersz pliku CSV zawiera te nazwy kolumn: url,username,password.
 3. Jeśli ma on powiązaną kolumnę o innej nazwie, zmień tę nazwę. Na przykład:
  1. Jeśli pierwszy wiersz pliku CSV wygląda w ten sposób: username,password,website,
  2. zmień go na: username,password,url.

Sprawdzanie limitów importowania i przechowywania

 • Za jednym razem możesz zaimportować 3000 haseł. Jeśli chcesz zaimportować ich więcej, podziel je na kilka plików CSV i zaimportuj oddzielnie.
 • Na koncie Google możesz przechowywać maksymalnie 10 000 haseł.

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Wykonaj te czynności:

Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne