Ako vám Google pomáha bezpečne zdieľať údaje s aplikáciami a službami tretích strán

Ak si chcete odblokovať užitočné prostredia, môžete zdieľať údaje medzi svojím účtom Google a účtami v aplikáciách a službách tretích strán.

Dôležité: Tretie strany sú firmy alebo vývojári, ktorí nie sú Google. Svoje údaje zdieľajte iba s tretími stranami, ktorým dôverujete.

Pamätajte:

 • Môžete skontrolovať údaje, ktoré budú zdieľané z vášho účtu Google s treťou stranou.
 • Údaje sa budú zdieľať, iba keď to povolíte.
 • Prístup môžete odobrať kedykoľvek. Možno budete musieť príslušnú tretiu stranu požiadať, aby odstránila údaje, ktoré už má.
 • Google vaše heslo účtu Google s príslušnou aplikáciou ani službou tretej strany nezdieľa.

Prístup tretích strán k vášmu účtu Google

Ak chcete odomknúť užitočné funkcie, môžete udeliť aplikáciám a službám tretích strán prístup k vášmu účtu Google.

Môžete si napríklad stiahnuť aplikáciu, ktorá pomáha upravovať fotky v telefóne. Táto aplikácia môže požiadať o prístup k Fotkám Google, aby mohla navrhovať filtre a zlepšovať pomocou nich osvetlenie.

Ako to funguje

Dôležité: Tretie strany sú firmy alebo vývojári, ktorí nie sú Google. Prístup k svojmu účtu Google poskytnite iba tretím stranám, ktorým dôverujete. Ďalšie informácie o rizikách

Tretím stranám môžete udeliť prístup k svojim údajom v rámci rôznych služieb vo vašom účte Google, ako sú Gmail, Disk, Kalendár, Fotky a ďalšie.

Než sa rozhodnete poskytnúť príslušnej tretej strane prístup k svojmu účtu Google, budete môcť skontrolovať jej úroveň prístupu k údajom a tiež akcie, ktoré bude môcť podniknúť.

Tretie strany môžu požiadať o rôzne druhy prístupu k vášmu účtu Google vrátane niektorých či všetkých nasledujúcich:

 • Získanie základného profilu: tretia strana môže požiadať o vaše meno, e‑mailovú adresu a profilovú fotku, aby vám pomohla zriadiť si nový účet tretej strany, do ktorého sa môžete prihlasovať svojím účtom Google. Prístup k svojmu základnému profilu udeľujete, keď použijete funkciu Prihlásiť sa účtom Google v aplikáciách a službách tretích strán, ktoré ju majú.
 • Čítanie a kopírovanie informácií z vášho účtu Google: aplikácie a služby tretích strán môžu požiadať o povolenie čítať a kopírovať informácie, ako sú vaše kontakty, fotky, zoznamy na YouTube a ďalšie položky. Ak zrušíte prístup tretej strany k svojmu účtu Google, nebude už mať prístup k žiadnym ďalším informáciám z vášho účtu Google. Zrejme ju však budete musieť požiadať o odstránenie údajov, ktoré už má.
 • Úpravy, nahrávanie, vytváranie a odstraňovanie obsahu vo vašom účte Google: aplikácie a služby tretích strán môžu požiadať o dodatočné povolenie vykonávať rôzne akcie, napríklad upravovať, nahrávať, vytvárať alebo odstraňovať obsah vo vašom účte Google. Aplikácia na strihanie filmov napríklad môže upraviť video a nahrať ho na váš kanál YouTube alebo aplikácia na plánovanie udalostí môže s vaším povolením vytvoriť udalosti vo vašom kalendári Google.
Ako sa zdieľajú údaje

Údaje zdieľané Googlom

Než sa rozhodnete poskytnúť príslušnej tretej strane prístup k svojmu účtu Google, pomôžeme vám zistiť, ktoré údaje požaduje.

Budete môcť skontrolovať:

 • služby Googlu alebo údaje, ku ktorým si tretia strana vyžiadala prístup;
 • úroveň prístupu k údajom, ktorú tretia strana získa, a aké akcie bude môcť podniknúť.

Môžete sa rozhodnúť, či chcete povoliť alebo blokovať prístup tretej strany k údajom vo vašom účte Google, o ktorý požiadala. Ak chce tretia strana získať prístup k rôznym typom údajov či službám vo vašom účte Google, dostanete samostatné žiadosti, ktoré budete môcť skontrolovať.

Údaje zdieľané treťou stranou

Keď udelíte tretej strane prístup k svojmu účtu Google, Google nezíska prístup k vášmu účtu v aplikácii ani službe tretej strany.

V niektorých prípadoch však môžete povoliť Googlu prístup k určitým údajom v príslušnom účte tretej strany. Ďalšie informácie

Čo treba zvážiť pred udelením prístupu k vášmu účtu Google

Keď tretej strane udelíte prístup k svojmu účtu Google, môže čítať, upravovať, odstraňovať alebo zdieľať citlivé súkromné údaje.

Než k nemu udelíte tretej strane prístup, mali by ste si prečítať pravidlá ochrany súkromia a sprístupnenia informácií o zabezpečení príslušnej aplikácie alebo služby tretej strany, aby ste vedeli, ako bude vaše údaje používať a uchovávať v bezpečí.

Tretie strany môžu požiadať o prístup k citlivým údajom vo vašom účte Google

Služby Googlu s obzvlášť citlivými údajmi:

 • Gmail: Vaše správy môžu obsahovať mená vašich kontaktov, vašu súkromnú korešpondenciu alebo citlivé dokumenty, napríklad priložené lekárske správy.
 • Fotky: Vaše albumy vo Fotkách Google môžu obsahovať fotky, ktoré nechcete zdieľať alebo nemajú vidieť ostatní, napríklad obrázky vašej rodiny či oficiálne dokumenty. Okrem toho je veľa fotiek automaticky označených miestom a dátumom.
 • Disk: Disk Google môže obsahovať citlivé súbory, ktoré ste nahrali, napríklad osobné fotky, lekárske správy, finančné záznamy, oficiálne správy a prezentácie. Ak ste zdieľali dokumenty s inými ľuďmi, ich mená a kontaktné údaje sú tiež na vašom Disku Google.
 • Kalendár: Kalendár Google môže obsahovať dôležité informácie o tom, čo zvyknete robiť počas dňa, ako aj o súkromných udalostiach (napríklad miesta, hostia a popisy stretnutí).
 • Kontakty: Vaše Kontakty Google môžu zahŕňať mená, telefónne čísla, adresy a kontaktné údaje osôb, ktoré poznáte.

Dôležité: Tretie strany môžu požiadať o prístup k citlivým údajom aj v iných službách, ako sú YouTube, Ads a Google Fit.

Tretie strany majú vlastné pravidlá

Než tretej strane udelíte prístup k svojmu účtu Google, vezmite do úvahy tieto faktory.

 • Zabezpečenie: Ak dôjde k porušeniu ochrany servera tretej strany, k vašim údajom môžu získať prístup neoprávnené osoby. Keď povolíte tretej strane prístup k vášmu účtu Google, môže kopírovať a ukladať vaše údaje na vlastných serveroch. Google nemôže chrániť tieto údaje na serveroch inej firmy, takže môžu byť vystavené väčším rizikám z hľadiska zabezpečenia a ochrany súkromia.
 • Používanie údajov: Údaje môže tretia strana používať spôsobom, ktorý nie je zjavný, napríklad ich zdieľať s ostatnými.
 • Odstránenie údajov: Možno nebudete môcť rýchlo alebo automaticky odstraňovať svoje údaje zo servera. Závisí to od tretej strany, ktorej patrí. Navyše môže byť náročné odstrániť účet, ktorý ste si v príslušnej aplikácii alebo službe tretej strany zriadili.
 • Zmeny pravidiel: Tretia strana vás nemusí priamo upozorniť, keď zmení svoje pravidlá a praktiky.
 • Viditeľnosť údajov: Tretia strana môže poskytnúť prístup jednotlivcom, aby si mohli prezrieť údaje o účte Google, ktoré s ňou zdieľate. Prečítajte si pravidlá ochrany súkromia príslušnej tretej strany, aby ste sa uistili, kto bude mať prístup k vašim údajom.

Aplikácie alebo služby tretích strán nemusia byť overené Googlom

Google nemusí kontrolovať, či aplikácie tretích strán žiadajúce o prístup k vašim citlivým údajom dodržiavajú pravidlá Googlu, ktoré sa týkajú zabezpečenia vašich uchovávaných údajov. Ak je napríklad aplikácia tretej strany stále vo vývoji alebo nie je dostupná pre širokú verejnosť, nemusela byť Googlom skontrolovaná.

Ak Google aplikáciu alebo službu tretej strany neskontroloval a daná tretia strana žiada o prístup k vášmu účtu Google, môžete dostať upozornenie. Keď dostanete upozornenie, svoje údaje nezdieľajte, ak tretej strane nedôverujete.

Pomocou kontroly zabezpečenia si môžete zobraziť neoverené aplikácie s prístupom k vášmu účtu Google.

Správa prístupu tretích strán k vašim údajom

Prepojené účty tretích strán, ku ktorým má Google prístup

So svojím účtom Google môžete prepojiť účet z aplikácie alebo služby tretej strany. Po prepojení môžete interagovať s danou aplikáciou alebo službou tretej strany v zariadeniach prihlásených do vášho účtu Google.

Môžete napríklad prepojiť streamovaciu hudobnú službu so svojím účtom Google. Potom môžete Asistenta Google požiadať o prehranie skladby alebo dokončenie podcastu v danej hudobnej službe.

Ako to funguje

Dôležité: Tretie strany sú firmy alebo vývojári, ktorí nie sú Google.

Pomocou Asistenta Google a ďalších služieb Googlu môžete získať prístup k aplikáciám a službám tretích strán a ovládať ich. Stačí ich prepojiť so svojím účtom Google. Svoj účet tretej strany môžete prepojiť s účtom Google na rôznych miestach, napríklad:

 • v aplikácii Asistent Google;
 • v aplikácii Google Home.
Ako sa zdieľajú údaje

Údaje zdieľané treťou stranou

Než začnete zdieľať údaje, môžete vybrať, či chcete Googlu udeliť prístup k svojmu účtu tretej strany. V závislosti od tretej strany môžete skontrolovať:

 • ku ktorým častiam účtu bude mať Google prístup (ak ho poskytnete);
 • úroveň prístupu k účtu, ktorý Google získa (ak prístup poskytnete);
 • aké akcie bude Google môcť vykonať.

Tretia strana môže Googlu povoliť čítanie a niekedy úpravy relevantných údajov vo vašom prepojenom účte tretej strany. Týmto spôsobom môžete pomocou Googlu získať prístup k aplikácii alebo službe tretej strany a ovládať ju.

Typy prístupu k účtu, ktoré môže tretia strana poskytnúť

Googlu môžete udeliť rôzne druhy prístupu k účtu, ktorý ste si zriadili v aplikácii alebo službe tretej strany. Napríklad:

 • Čítanie typu účtu, ktorý používate. Tento prístup umožňuje Googlu na základe typu vášho odberu či účtu čítať, k akému obsahu alebo funkciám máte prístup.
 • Čítanie alebo úpravy vášho obsahu. Tento prístup umožňuje Googlu vykonávať rôzne akcie, napríklad vyhľadať a streamovať obsah, upravovať vaše zoznamy alebo začať video v jednom zariadení a pokračovať v druhom tam, kde ste prestali.
 • Čítanie histórie nákupov. V prípade nákupných aplikácií a služieb môže tento prístup pomôcť Googlu vložiť správne položky do vášho nákupného vozíka.

Príklady, ako môže Google používať prístup k účtom tretích strán

Google môže využiť prístup k údajom vo vašom účte tretej strany, aby vám pomohol napríklad:

 • požiadať Asistenta Google o prehranie hudby, ktorú ste zakúpili, alebo pridanie skladby do zoznamu v prepojenej streamovacej hudobnej aplikácii;
 • vyhľadať reláciu v prepojenej videostreamovacej aplikácii pomocou Vyhľadávania Google a začať ju prehrávať tam, kde ste naposledy prestali;
 • požiadať Asistenta Google o zapnutie alebo vypnutie inteligentných žiaroviek.

Údaje zdieľané Googlom

Keď udelíte Googlu prístup k účtu, ktorý ste si zriadili u tretej strany, údaje budú zdieľané s Googlom z tohto účtu.

V niektorých prípadoch môže tretia strana prijímať údaje od Googlu. Tretia strana vás môže napríklad požiadať, aby ste:

Správa účtov tretích strán prepojených s vaším účtom Google
Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka
2880441736243608310
true
Vyhľadávanie v Centre pomoci
true
true
true
true
true
70975