Jak Google pomaga Ci bezpiecznie udostępniać dane aplikacjom i usługom innych firm

Aby ułatwić sobie korzystanie z różnych treści, możesz udostępnić dane z konta Google swoim kontom w aplikacjach i usługach innych firm.

Ważne: „inne firmy” to firmy lub deweloperzy spoza Google. Udostępniaj dane tylko zaufanym aplikacjom i usługom.

Pamiętaj:

 • Możesz przejrzeć dane ze swojego konta Google, które zostaną udostępnione innej firmie.
 • Jeśli nie wyrazisz zgody, dane nie zostaną udostępnione.
 • W każdej chwili możesz zablokować dostęp do udostępnionych danych. Być może trzeba będzie poprosić daną firmę, by usunęła dane, które już są w jej posiadaniu.
 • Nie udostępnimy aplikacji ani usłudze innej firmy hasła do Twojego konta Google.

Dostęp aplikacji i usług innych firm do Twojego konta Google

Aby móc korzystać z przydatnych funkcji, możesz zezwolić aplikacjom i usługom innych firm na dostęp do Twojego konta Google.

Możesz na przykład pobrać na telefon aplikację do edytowania zdjęć. Ta aplikacja może poprosić o dostęp do Zdjęć Google, aby sugerować i stosować filtry poprawiające oświetlenie.

Jak to działa

Ważne: „inne firmy” to firmy lub deweloperzy spoza Google. Przyznawaj dostęp do swojego konta Google tylko zaufanym firmom. Poznaj możliwe zagrożenia

Możesz zezwolić innym firmom na dostęp do swoich danych w różnych usługach powiązanych z Twoim kontem Google, takich jak Gmail, Dysk, Kalendarz czy Zdjęcia.

Zanim się na to zgodzisz, możesz sprawdzić, jak szeroki dostęp do Twoich danych będzie mieć dana firma i jakie działania będzie mogła podejmować.

Inne firmy mogą prosić o różne rodzaje dostępu do Twojego konta Google. Przykładowe uprawnienia:

 • Poznanie Twojego podstawowego profilu: aby ułatwić Ci utworzenie nowego konta w aplikacji lub usłudze innej firmy, na które możesz się zalogować za pomocą swojego konta Google, dana firma może poprosić o dostęp do Twojej nazwy, adresu e-mail oraz zdjęcia profilowego. Logując się przez Google w aplikacjach i usługach innych firm, które korzystają z tej funkcji, przyznajesz im dostęp do Twojego podstawowego profilu.
 • Wyświetlanie i kopiowanie informacji z konta Google: aplikacje i usługi innych firm mogą prosić o uprawnienia do wyświetlania i kopiowania danych takich jak Twoje kontakty, zdjęcia czy playlisty w YouTube. Jeśli odbierzesz innej firmie dostęp do Twojego konta Google, nie będzie ona miała dostępu do nowych informacji z tego konta, ale być może trzeba będzie poprosić o usunięcie danych, które już są w jej posiadaniu.
 • Edytowanie, przesyłanie, tworzenie i usuwanie treści na Twoim koncie Google: aplikacje i usługi innych firm mogą prosić o dodatkowe uprawnienia do edytowania, przesyłania, tworzenia lub usuwania treści na Twoim koncie Google. Na przykład aplikacja do edycji filmów może zmodyfikować Twój film i przesłać go na Twój kanał w YouTube, a aplikacja do planowania wydarzeń może za Twoją zgodą tworzyć wydarzenia w Kalendarzu Google.
W jaki sposób są udostępniane dane

Dane udostępniane przez Google

Zanim postanowisz przyznać innej firmie dostęp do swojego konta Google, poinformujemy Cię, o jakie dane prosi ta firma.

Będziesz mieć możliwość sprawdzenia tych kwestii:

 • usług Google lub danych, do których inna firma chce mieć dostęp;
 • poziomu, na jakim firma będzie mieć dostęp do Twoich danych, i działań, jakie będzie mogła podejmować.

Możesz zdecydować, czy chcesz zezwolić innej firmie na żądany dostęp do danych z Twojego konta Google. Jeśli chce ona uzyskać dostęp do różnych typów danych lub usług na Twoim koncie Google, otrzymasz osobne prośby o dostęp.

Dane udostępniane przez inną firmę

Zgoda na dostęp do Twojego konta Google udzielona innej firmie nie oznacza, że Google uzyska dostęp do Twojego konta w aplikacji lub usłudze tej firmy.

Czasem możesz jednak zezwolić Google na dostęp do niektórych danych na tym koncie. Więcej informacji

Na co zwrócić uwagę przed udzieleniem dostępu do swojego konta Google

Gdy zezwolisz innej firmie na dostęp do Twojego konta Google, możliwe, że będzie ona mogła odczytywać, edytować, usuwać lub udostępniać poufne albo prywatne informacje.

Zanim zezwolisz innej firmie na dostęp do Twojego konta Google, zapoznaj się z polityką prywatności i informacjami na temat bezpieczeństwa danej aplikacji lub usługi, by dowiedzieć się, w jaki sposób firma będzie używać Twoich danych i jak będzie je chronić.

Inne firmy mogą prosić o dostęp do poufnych informacji z Twojego konta Google

Usługi Google, które zawierają informacje szczególnie wrażliwe, to:

 • Gmail: Twoje e-maile mogą zawierać imiona i nazwiska Twoich kontaktów, Twoją prywatną korespondencję bądź poufne dokumenty, takie jak załączniki z dokumentacją medyczną.
 • Zdjęcia: Twoje albumy w Zdjęciach Google mogą zawierać zdjęcia, których nie chcesz udostępniać ani pokazywać innym, np. przedstawiające Twoją rodzinę lub oficjalne dokumenty. Oprócz tego wiele zdjęć jest automatycznie oznaczanych datą i lokalizacją.
 • Dysk: na Twoim Dysku Google mogą się znajdować przesłane przez Ciebie poufne pliki, takie jak prywatne zdjęcia, dokumentacja medyczna, dane finansowe, oficjalne raporty czy prezentacje. Poza tym jeśli jakieś dokumenty są udostępniane innym osobom, ich nazwy oraz informacje kontaktowe również znajdują się na Dysku Google.
 • Kalendarz: Kalendarz Google może zawierać ważne informacje o Twoich codziennych czynnościach i prywatnych wydarzeniach, np. lokalizacje, nazwiska gości oraz opisy i dane spotkań.
 • Kontakty: Twoje Kontakty Google mogą zawierać imiona i nazwiska, numery telefonów, adresy i inne dane kontaktowe osób, które znasz.

Ważne: inne firmy mogą też prosić o dostęp do poufnych danych w innych usługach, takich jak YouTube, Google Ads czy Google Fit.

Inne firmy mają własne zasady

Zanim przyznasz jakiejś firmie dostęp do swojego konta Google, przemyśl te kwestie.

 • Bezpieczeństwo: jeśli zabezpieczenia serwera firmy zostaną naruszone, Twoje dane mogą dostać się w niepowołane ręce. Gdy zezwolisz firmie na dostęp do konta Google, będzie ona mogła kopiować Twoje dane i zapisywać je na własnych serwerach. Google nie może chronić informacji na serwerach innych firm, więc Twoje dane mogą być w większym stopniu narażone na naruszenie prywatności i inne zagrożenia.
 • Użycie danych: firma może używać Twoich danych w sposób, który nie jest oczywisty, na przykład udostępniać je komuś innemu.
 • Usunięcie danych: nie wszystkie firmy umożliwiają szybkie lub automatyczne usuwanie danych z serwerów. Może też być trudno usunąć konto utworzone w aplikacji lub usłudze innej firmy.
 • Zmiany zasad: firma może nie powiadomić Cię bezpośrednio o zmianie swoich zasad.
 • Widoczność danych: firma, której przyznasz dostęp do danych na swoim koncie Google, może umożliwiać wgląd w te dane różnym osobom. Przeczytaj politykę prywatności tej firmy, aby ustalić, czy odpowiada Ci to, kto będzie miał dostęp do Twoich danych.

Aplikacje i usługi innych firm mogły nie zostać zweryfikowane przez Google

Aplikacje innych firm, które proszą o dostęp do Twoich informacji poufnych, mogły nie zostać przez nas sprawdzone pod kątem zgodności z zasadami Google dotyczącymi bezpieczeństwa danych. Mogą to być na przykład aplikacje, które są nadal w fazie opracowywania lub nie zostały ogólnie udostępnione.

Jeśli zewnętrzna aplikacja lub usługa, która nie została sprawdzona przez Google, poprosi o dostęp do Twojego konta Google, możesz zobaczyć ostrzeżenie. W takiej sytuacji nie udostępniaj swoich danych, jeśli nie masz zaufania do tej firmy zewnętrznej.

Możesz użyć funkcji Sprawdzanie zabezpieczeń, aby zobaczyć listę niezweryfikowanych aplikacji, które mają dostęp do Twojego konta Google.

Zarządzanie dostępem aplikacji innych firm do Twoich danych

Połączone konta innych firm, do których Google ma dostęp

Możesz połączyć konto w aplikacji lub usłudze innej firmy ze swoim kontem Google. Pozwoli Ci to korzystać z tej aplikacji lub usługi na urządzeniach, na których zalogujesz się na swoje konto Google.

Na przykład jeśli połączysz ze swoim kontem Google usługę strumieniowania muzyki, możesz poprosić Asystenta Google o włączenie utworu lub wznowienie podcastu rozpoczętego wcześniej w tej usłudze.

Jak to działa

Ważne: „inne firmy” to firmy lub deweloperzy spoza Google.

Dostęp do aplikacji i usług innych firm, które połączysz ze swoim kontem Google, możesz uzyskiwać przez Asystenta i inne usługi Google. W ten sposób możesz też tymi aplikacjami i usługami zarządzać. Konto w usłudze innej firmy możesz połączyć z kontem Google w różnych miejscach, takich jak:

 • aplikacja Asystent Google,
 • aplikacja Google Home.
W jaki sposób są udostępniane dane

Dane udostępniane przez inną firmę

Przed udostępnieniem danych możesz zdecydować, czy chcesz zezwolić Google na dostęp do Twojego konta w usłudze innej firmy. W zależności od firmy możesz sprawdzić:

 • do których części konta będzie mieć dostęp Google;
 • na jakim poziomie Google będzie mieć dostęp do konta;
 • jakie działania będzie w stanie wykonywać Google.

Firma może zezwolić Google na wyświetlanie, a czasem też na edytowanie odpowiednich danych na połączonym koncie w usłudze tej firmy. Dzięki temu możesz korzystać z takiej aplikacji lub usługi i zarządzać nią przez Google.

Rodzaje dostępu do konta, które może przyznać inna firma

Możesz przyznać Google różne rodzaje dostępu do konta utworzonego w aplikacji lub usłudze innej firmy, na przykład:

 • Wyświetlanie typu posiadanego konta. To uprawnienie umożliwia Google sprawdzenie, do jakich treści lub funkcji masz dostęp w ramach swojej subskrypcji lub swojego typu konta.
 • Wyświetlanie lub edytowanie treści. Dzięki temu uprawnieniu Google może np. znajdować i odtwarzać treści, edytować playlisty lub włączać filmy na jednym urządzeniu i wznawiać je na innym.
 • Wyświetlanie historii zakupów. W przypadku aplikacji i usług do robienia zakupów to uprawnienie może pomóc Google dodać do Twojego koszyka odpowiednie produkty.

Przykłady wykorzystania przez Google dostępu do kont w usługach innych firm

Google może korzystać z dostępu do danych na Twoim koncie w usłudze innej firmy, by pomagać Ci w różnych sytuacjach. Dzięki temu możesz na przykład:

 • poprosić Asystenta Google o włączenie kupionej muzyki lub dodanie utworu do playlisty w połączonej aplikacji do strumieniowego odtwarzania muzyki;
 • znaleźć w wyszukiwarce Google serial z połączonej aplikacji do strumieniowego odtwarzania filmów albo wznowić jego odtwarzanie od miejsca, w którym został wstrzymany;
 • poprosić Asystenta Google o włączenie lub wyłączenie inteligentnych żarówek.

Dane udostępniane przez Google

Gdy przyznasz Google dostęp do konta utworzonego w aplikacji lub usłudze innej firmy, dane z tego konta zostaną udostępnione Google.

W niektórych przypadkach taka aplikacja lub usługa może też otrzymywać dane z Google. Może Cię na przykład poprosić o pozwolenie na:

Zarządzanie kontami w usługach innych firm połączonymi z Twoim kontem Google

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Wykonaj te czynności:

Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne
1148627779527913625
true
Wyszukaj w Centrum pomocy
true
true
true
true
true
70975