Hoe Google je helpt gegevens op een veilige manier te delen met apps en services van derden

Je kunt de gegevens van je Google-account delen met accounts van apps en services van derden en andersom. Zo kun je toegang tot nuttige functies krijgen.

Belangrijk: Derden zijn andere bedrijven of ontwikkelaars dan Google. Deel je gegevens alleen met derden die je vertrouwt.

Houd hier rekening mee:

 • Je kunt de gegevens bekijken die vanuit je Google-account met derden worden gedeeld.
 • Gegevens worden alleen gedeeld als je hiervoor toestemming geeft.
 • Je kunt de toegang altijd intrekken. Misschien moet je derden dan wel vragen de gegevens te verwijderen die ze al hebben.
 • Google deelt het wachtwoord van je Google-account niet met apps of services van derden.

Inloggen met Google

Als je inlogt met Google, kun je met je bestaande Google-account makkelijk en beveiligd inloggen op accounts van derden.

Hoe het werkt

Belangrijk: Derden zijn andere bedrijven of ontwikkelaars dan Google. Deel je gegevens alleen met derden die je vertrouwt.

Als je Inloggen met Google wilt gebruiken, selecteer je de knop Inloggen met Google of Doorgaan als deze beschikbaar is voor een app of service van derden.

De eerste keer dat je inlogt met Google via een app of service van derden, maak je een nieuw account voor deze derden. Mogelijk wordt je vanaf dan automatisch ingelogd als je de app of service van derden opnieuw bezoekt.

Als je Inloggen met Google gebruikt, wordt het wachtwoord van je Google-account niet met derden gedeeld.

Hoe gegevens worden gedeeld

Gegevens die door Google worden gedeeld

Als je Inloggen met Google gebruikt om toegang te krijgen tot een account van derden, deelt Google je naam, e-mailadres en profielfoto van je Google-account met die derden.

Je e-mailadres wordt gebruikt om je Google-account te koppelen aan het account van derden. Je e-mailadres kan bijvoorbeeld worden gebruikt voor het volgende:

 • Nagaan of er al een account bestaat
 • Koppelen aan een bestaand account
 • Een nieuw account maken

Je naam en profielfoto kunnen worden gebruikt om een nieuw account te maken met een app of service van derden als je bij deze derden nog geen account hebt.

Belangrijk: Apps of services van derden kunnen je e-mailadres, naam en profielfoto op andere manieren gebruiken, zoals beschreven in hun privacybeleid of ergens anders.

Andere gegevens die misschien worden gevraagd

Naast gegevens die door Google worden gedeeld wanneer je Inloggen met Google gebruikt, kunnen de derden

aanvullende toegang tot je account vragen.

Gegevens die door derden worden gedeeld

Als je Inloggen met Google gebruikt, krijgt Google geen toegang tot het account van derden.

Wel kun je er zelf voor kiezen om Google toegang te geven tot bepaalde gegevens in het account van derden. Meer informatie

Hoe je dit beheert

Je kunt altijd stoppen met Inloggen met Google om in te loggen bij een app of service van derden.

Bekijk meer informatie over hoe je Inloggen met Google gebruikt.

Apps en services van derden met toegang tot je Google-account

Je kunt apps en services van derden toegang geven tot je Google-account om nuttige functies te kunnen gebruiken.

Je kunt bijvoorbeeld een app downloaden waarmee je foto's kunt bewerken die je hebt gemaakt met je smartphone. Deze app kan toegang vragen tot je Google Foto's-bibliotheek, zodat de app suggesties kan doen en filters kan toepassen om de belichting van je foto's te verbeteren.

Hoe het werkt

Belangrijk: Derden zijn andere bedrijven of ontwikkelaars dan Google. Geef alleen derden die je vertrouwt toegang tot je Google-account. Meer informatie over de risico's

Je kunt derden toegang geven tot gegevens van verschillende producten in je Google-account, zoals Gmail, Drive, Agenda en Foto's.

Voordat je besluit of je toegang tot je Google-account geeft, kun je bekijken welk toegangsniveau de derden hebben en welke acties ze kunnen uitvoeren.

Derden kunnen verschillende soorten toegang tot je Google-account vragen, waaronder bepaalde of alle van de volgende zaken:

 • Je basisprofiel ophalen: De derden kunnen je naam, e-mailadres en profielfoto vragen om makkelijker een nieuw account te maken waarop je kunt inloggen via je Google-account. Je geeft toegang tot je basisprofiel als je ervoor kiest Inloggen met Google te gebruiken voor apps en services van derden die deze functie gebruiken.
 • Informatie bekijken en kopiëren van je Google-account: Apps en services van derden kunnen toestemming vragen om gegevens zoals je contacten, foto's en YouTube-playlists te bekijken en te kopiëren. Als je de toegang tot je Google-account intrekt, hebben de derden geen toegang meer tot gegevens van je Google-account, maar je moet misschien een verzoek indienen om de gegevens te verwijderen die ze al hebben.
 • Content in je Google-account bewerken, uploaden, maken en verwijderen: Apps of services van derden kunnen aanvullende rechten vragen voor het bewerken, uploaden, maken of verwijderen van content in je Google-account. Een app voor filmbewerking kan bijvoorbeeld je video bewerken en deze naar je YouTube-kanaal uploaden en een app om evenementen te plannen kan met jouw toestemming afspraken instellen in je Google-agenda.
Hoe gegevens worden gedeeld

Gegevens die door Google worden gedeeld

Voordat je besluit of je toegang tot je Google-account geeft, geven we meer inzicht in de gegevens die de derden hebben gevraagd.

Je kunt het volgende bekijken:

 • De Google-producten of -gegevens waartoe de derden toegang hebben gevraagd.
 • Het niveau van gegevenstoegang dat de derden gebruiken en welke acties ze kunnen uitvoeren.

Je kunt zelf beslissen of je de derden toegang wilt geven tot de gegevens in je Google-account waartoe deze toegang hebben gevraagd. Als derden toegang willen tot verschillende soorten gegevens of services in je Google-account, krijg je afzonderlijke verzoeken daarvoor.

Gegevens gedeeld door derden

Als je derden toegang tot je Google-account geeft, betekent dat niet dat Google toegang heeft tot je account in de app of service van derden.

Wel kun je er zelf voor kiezen om Google toegang te geven tot bepaalde gegevens in het account van derden. Meer informatie

Houd hier rekening mee voordat je toegang tot je Google-account geeft

Als je derden toegang tot je Google-account geeft, kunnen deze misschien gevoelige, persoonlijke informatie lezen, bewerken, verwijderen of delen.

Voordat je derden toegang tot je Google-account geeft, moet je het privacybeleid en kennisgevingen over de beveiliging van de app of service van deze derden lezen voor meer informatie over hoe ze je gegevens gebruiken en beschermen.

Derden kunnen toegang vragen tot gevoelige informatie in je Google-account

Google-producten met bijzonder gevoelige informatie zijn onder andere:

 • Gmail: In je e-mails staan mogelijk namen van contacten, privécorrespondentie of gevoelige documenten, zoals bijgevoegde kopieën van medische rapporten.
 • Foto's: Je albums in Google Foto's bevatten misschien foto's die je liever niet deelt of aan anderen laat zien, zoals foto's van je familie of kopieën van officiële documenten. Bovendien zijn veel foto's automatisch gelabeld op locatie en datum.
 • Drive: Je Google Drive kan gevoelige bestanden bevatten die je hebt geüpload, zoals persoonlijke foto's, medische dossiers, financiële gegevens, officiële rapporten en presentaties. Als je bovendien documenten met anderen hebt gedeeld, staan hun namen en contactgegevens ook in Google Drive.
 • Agenda: Je Google Agenda kan belangrijke informatie bevatten over je dagelijkse routines en privéafspraken, zoals de locaties, gasten en beschrijvingen van afspraken of vergaderingen.
 • Contacten: In je Google Contacten kunnen de namen, telefoonnummers, adressen en contactgegevens staan van mensen die je kent.

Belangrijk: Derden kunnen ook toegang vragen tot gevoelige gegevens in andere producten, zoals YouTube, Google Ads en Google Fit.

Derden hebben hun eigen beleid

Houd hier rekening mee voordat je derden toegang tot je Google-account geeft:

 • Beveiliging: Als de server van de derden wordt gehackt, kunnen je gegevens worden bekeken door onbevoegden. Wanneer je apps van derden toegang geeft tot je Google-account, kunnen deze apps je gegevens kopiëren en opslaan op de eigen servers. Omdat Google de gegevens op de servers van een ander bedrijf niet kan beschermen, kunnen je gegevens meer risico lopen op het gebied van gegevensbeveiliging en privacyschending.
 • Gegevensgebruik: De gegevens kunnen door de derden worden gebruikt op manieren die niet duidelijk zijn. Ze kunnen bijvoorbeeld met anderen worden gedeeld.
 • Gegevensverwijdering: Afhankelijk van de derden is het mogelijk dat je je gegevens niet snel of automatisch van hun servers kunt verwijderen. Het kan ook moeilijk zijn om je account voor de app of service van derden te verwijderen.
 • Beleidswijzigingen: De derden sturen je mogelijk niet rechtstreeks een melding als ze hun beleid of werkwijzen wijzigen.
 • Gegevenszichtbaarheid: Derden kunnen individuen hebben die de Google-accountgegevens bekijken die je met die derden hebt gedeeld. Lees het privacybeleid van de derden voor meer informatie over wie toegang heeft tot je gegevens.

Apps of services van derden zijn misschien niet geverifieerd door Google

Apps van derden die toegang vragen tot je gevoelige informatie, zijn misschien niet beoordeeld door Google op naleving van het Google-beleid om je gegevens te beveiligen. Als een app van derden bijvoorbeeld nog in ontwikkeling is of niet algemeen beschikbaar is, is deze waarschijnlijk niet beoordeeld door Google.

Als een app of service van derden niet is beoordeeld door Google, kun je een waarschuwing krijgen als de derde partij toegang tot je Google-account vraagt. Als je een waarschuwing krijgt, moet je je gegevens niet delen, tenzij je de derde partij vertrouwt.

Je kunt de Beveiligingscheck gebruiken om niet-geverifieerde apps met toegang tot je Google-account te bekijken.

Hoe je dit beheert

Gekoppelde accounts van derden waartoe Google toegang heeft

Je kunt een account van een app of service van derden koppelen aan je Google-account. Na de koppeling kun je handelingen met die app of service van derden uitvoeren op apparaten waarop je bent ingelogd op je Google-account.

Je kunt bijvoorbeeld een muziekstream-service koppelen aan je Google-account. Op die manier kun je de Google Assistent vragen een nummer af te spelen of een podcast af te spelen die je via de muziekservice hebt gestart.

Hoe het werkt

Belangrijk: Derden zijn andere bedrijven of ontwikkelaars dan Google.

Je kunt de Google Assistent en andere Google-producten gebruiken om je apps en services van derden te openen en te beheren door ze aan je Google-account te koppelen. Je kunt je account van derden vanaf verschillende plaatsen koppelen aan je Google-account, zoals:

 • De Google Assistent-app
 • De Google Home-app

Hoe gegevens worden gedeeld

Gegevens gedeeld door derden

Voordat gegevens worden gedeeld, kun je beslissen of je Google toegang wilt geven tot het account van derden. Afhankelijk van de derden kun je mogelijk bekijken:

 • tot welke delen van het account Google toegang heeft,
 • welk niveau van accounttoegang Google heeft,
 • welke acties Google kan ondernemen.

De derden kunnen Google toestaan relevante gegevens in het gekoppelde account van derden te bekijken en eventueel te bewerken. Zo kun je Google gebruiken om de app of service van derden te openen en te beheren.

Typen accounttoegang die derden kunnen verlenen

Je kunt Google verschillende soorten toegang geven tot een account dat je hebt gemaakt voor een app of service van derden, zoals:

 • Bekijken wat voor type account je hebt. Op deze manier kan Google zien tot welke content of functies je toegang hebt met het type abonnement of account dat je hebt.
 • Je content bekijken of bewerken. Hiermee kan Google acties uitvoeren, zoals content zoeken en streamen, playlists bewerken of een video starten op het ene apparaat en verdergaan waar je gebleven was op een ander apparaat.
 • Je transactieoverzicht bekijken. Voor winkel-apps en -services kan Google hiermee de juiste artikelen in je winkelwagen plaatsen.

Voorbeelden van hoe Google toegang tot accounts van derden kan gebruiken

Google gebruikt de toegang tot gegevens in je account van derden bijvoorbeeld voor dit soort handelingen:

 • De Google Assistent vragen om gekochte muziek af te spelen of een nummer toe te voegen aan een playlist in een gekoppelde muziekstreaming-app.
 • Een serie in een gekoppelde videostreaming-app vinden via Google Zoeken en deze afspelen vanaf het punt waar je was gebleven.
 • De Google Assistent vragen om smartlampen aan of uit te doen.

Gegevens die door Google worden gedeeld

Als je Google toegang geeft tot een account dat je hebt gemaakt bij derden, worden de gegevens van dat account met Google gedeeld.

In sommige gevallen kunnen de derden gegevens van Google krijgen. De derden kunnen je bijvoorbeeld vragen het volgende te doen:

Hoe je dit beheert

De meeste accounts van derden die aan je Google-account zijn gekoppeld, kun je vinden en ontkoppelen in het gedeelte 'Gekoppelde accounts' van je Google-account.

Bekijk meer informatie over hoe je accounts van derden beheert die je aan Google hebt gekoppeld.
Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?
Zoeken
Zoekopdracht verwijderen
Zoekfunctie sluiten
Google-apps
Hoofdmenu
Zoeken in het Helpcentrum
false
false
true
true
70975
false
false