We're currently operating with a limited team due to the Winter Storm in some parts of the US. Thanks for your patience, as it may take longer than usual to connect with us.

Få tekst lest opp

Med den innebygde skjermleseren på Chromebook kan du få lest opp hele sider. Med Tekstopplesing kan du få lest opp deler av sider, inkludert spesifikke ord.

Lytt til all tekst

For å få lest opp sider, slå på den innebygde skjermleseren på Chromebooken:

 1. Velg klokkeslettet nederst til høyre. Du kan også trykke på Alt + Shift + S.

 2. Velg Innstillinger og så Tilgjengelighet.
 3. Slå på ChromeVox under «Tekst til tale».

Tips: Du kan slå ChromeVox på eller av på en hvilken som helst side ved å trykke på Ctrl + Alt + Z. Finn ut mer om hvordan du bruker den innebygde skjermleseren.

Lytt til en del av en side

Hvis du vil velge spesifikk tekst på en side som skal leses opp, slår du på Tekstopplesing.

Trinn 1: Slå på Tekstopplesing

 1. Velg klokkeslettet nederst til høyre. Du kan også trykke på Alt + Shift + S.
 2. Velg Innstillinger og så Tilgjengelighet.
 3. Slå på Tekstopplesing under «Tekst til tale».

Trinn 2: Marker og hør tekst

Viktig: Avhengig av tastaturet ditt kan du trykke på søketasten eller Appoversikt-tasten for enkelte hurtigtaster. Begge tastene fungerer på samme måte.

Alternativ 1

 1. Trykk på og hold inne søketasten .
 2. Dra markøren over et område med tekst.

Alternativ 2

 1. Marker teksten som skal leses.
 2. Trykk på søketasten + S.

Alternativ 3

 1. Nederst til høyre, i nærheten av klokkeslettet, velger du Tekstopplesing .
 2. Dra markøren over et område med tekst.

Tips: Hvis du bruker berøringsskjerm, kan du trykke på en tekstlinje eller dra fingeren over et område på skjermen.

Chromebooken leser opp delen med tekst, og hvert ord blir fremhevet.

For å stoppe Tekstopplesing mens teksten leses opp, trykk på Ctrl eller søketasten . Du kan også velge Stopp .

Tips: Med navigeringskontroller kan du spille av og sette på pause, justere hastigheten og hoppe over linjer med tekst.

Markér teksten eller skyggelegg tekstbakgrunnen

Hvis du bruker Tekstopplesing, markeres enkeltord når de leses opp. Du kan slå av markeringen, bytte farge på ordene som markeres, eller skyggelegge alt bak teksten som markeres.

 1. Velg klokkeslettet nederst til høyre. Du kan også trykke på Alt + Shift + S.
 2. Velg Innstillinger og så Tilgjengelighet.
 3. Slå på Tekstopplesing under «Tekst til tale».
 4. Velg Åpne innstillingene for Tekstopplesing. Under «Markering» kan du gjøre dette:
  • Slå på Markér enkeltord når de uttales.
  • Velg en farge ved siden av «Farge for markering av ord». Tips: For å få størst mulig kontrast anbefaler vi at du bruker grønn eller rosa, spesielt hvis du bruker høykontrastmodus.
  • Slå på Skyggelegg bakgrunnsinnhold for å skyggelegge alt annet på skjermen enn teksten som leses opp.

Slå av navigeringsfunksjoner

 1. Velg klokkeslettet nederst til høyre. Du kan også trykke på Alt + Shift + S.
 2. Velg Innstillinger Tilgjengelighet.
 3. Under «Tekst til tale» velger du Åpne innstillingene for Tekstopplesing.
 4. Slå av Slå på navigeringskontroller under «Fremheving».

Tips: Rask tilgang til å sette på pause og spille av, justere hastigheten og hoppe over linjer med tekst er slått av når «Slå på navigeringskontroller» er slått av.

Søk
Slett søket
Lukk søkefunksjonen
Google-apper
Hovedmeny
Søk i brukerstøtte
true
true
true
true
5091529
false
false